علی اصغر آریایی

 علی اصغر آریایی دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

علی اصغر آریایی

دانشیار ـ چینه شناسی و فسیل شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 کاربرد روزن داران کف زی و جلبکهای آهکی در تعیین مرز بارمین آپتین: مطالعه موردی سازند تیرگان در غرب حوضه رسوبی کپه داغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه دیرینه شناسی دوره: 2، شماره: 2
2 معرفی میکروپروبلماتیک های سازند نایبند در برش حسن آباد، شمال باختر فردوس و اهمیت آنها در مطالعه محیط های رسوبی دیرینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رخساره های رسوبی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی شاخص آلودگی فلزات سنگین (HPI) و شاخص فلزی (MI) در منابع آب زیرزمینی منطقه برزاج (خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
2 ارزیابی شاخص های آلودگی خاک در محدوده کانسار طلای خونیک (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
3 امکان سنجی و ارزیابی اثرات زیست محیطی مکان دفن میامی مشهد در مرحله ساختمانی با استفاده از روش ماتریس لئوپولد (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
4 اولین گزارش از استراکود های رسوبات کرتاسه فوقانی سازند کلات ( کپه داغ) (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
5 بررسی تحول زمین شناسی افیولیت ملانژهای منطقه بازحور تربت حیدریه و میکروفاسیس سنگ های رسوبی وابسته به آن (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
6 بررسی چینه شناسی و میکروفاسیس سازند چهل کمان در جنوب غرب درگز (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی بررسی دستاوردهای پژوهشگران علوم زمین ایران
7 بررسی دیرینه شناسی و معرفی گاستروپود (OtoStomatchiachefT) در کرتاسه فوقانی سازند کلات در برش دریاچه بزنگان (کل بی بی) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
8 بررسی علل فرونشست زمین در مسیر راه آهن کرمان - مشهد در محدوده بلاک نمکی (دریافت مقاله) نهمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
9 بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی منابع آب زیرزمینی روستاهای محدوده کانسار طلای خونیک (جنوب بیرجند) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
10 بررسی میکروفاسیس رخسازه اورگونین ناحیه هریشت (اردکان - یزد) (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
11 بررسی میکروفاسیس و محیط رسوبی سازند تیرگان درنواحی مرکزی– شرقی کپه داغ (دریافت مقاله) دومین همایش زمین شناسی کاربردی و محیط زیست
12 برسی اثرات زیست محیطی ریز گردها در معادن روباز (مطالعه موردی معادن شمال مشهد) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
13 بیوستراتیگرافی بخش فوقانی سازند آب دراز و کلیات سازند آب تلخ در بخش شرقی کپه داغ (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 پالینولوژی و محیط رسوبی سازند سنگانه در برش قره سو (کلات نادری) بر اساس داینو فلاژه ها (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
15 تاثیر فعالیت های معدن کاری بر ژئومورفولوژی از دیدگاه زیست محیطی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
16 تعیین سن افیولیت ملانژ ناحیه سبزوار بر اساس داده های فسیل شناسی و مقایسه آن با داده های رادیومتری (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
17 تعیین سن و معرفی میکروفسیلهای رسوبات کرتاسه پیشین در برش کوه شصت دره شمال غرب تربت حیدریه (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
18 تعیین کیفیت آب زیرزمینی در محدوده لند فیل میامی مشهد با استفاده از شاخص GQI (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
19 توزیع زیستی نیکل در منطقه معدنی چلپو(شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
20 چینه شناسی و زمین ساخت "حوضه فلیشی" شرق ایران (با نگرشی به رشته کوه دبیل در شمال خاوری نهبندان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
21 رخساره اورگونین در حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 ریز دیرینه شناسی رسوبات کرتاسه زیرین در برش تیوان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
23 ریز دیرینه شناسی سازند کلات در برش قرخ قیز (جنوب درگز) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
24 مطالعه خارپوستان سازند آبدراز در مناطق شرق حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
25 مطالعه رودیست های سازند کلات در برش الگو (دریافت مقاله) سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران
26 مطالعه فلور سازند شمشک در منطقه شاندیز (شمال غرب مشهد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
27 مطالعه لایه های آواری ژوراسیک چهار گوش مشهد بر اساس فسیلهای گیاهی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
28 معرفی دو جنس آمونیتی هترومورف از خانواده های ANISOCERATIDAE Hyatt, و 1900 DIPLOMOCERATIDAE Spath, 1926 از سازند آبدراز در ناودیس شیخ ( شمال غربی شیروان-کپه داغ ) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
29 معرفی فرامینیفرهای بنتیک شاخص کرتاسه پیشین در برش قرق، شمال شهرستان چناران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
30 مقایسه حوضه رسوبی کپه داق با حوضه رسوبی پاریس (آنگلو - فرانکو - بلژ) با تأکید بر تطابق سازند آب دراز و سازندهای گل سفیدی Chalky limestoneباChalky group به ترتیب در حوضه کپه داق و حوضه پاریس (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین شناسی کاربردی
31 نگرشی جدید بر سازند آبدراز در منطقه شرق حوضه کپه داغ (دریافت مقاله) دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران