دکتر محمود کیوان آرا

دکتر محمود کیوان آرا مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر محمود کیوان آرا

Dr. Mahmoud Keyvan Ara

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آمارهای مرگ و میر کرونا: کاستی معنا (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 17، شماره: 1
2 ادراک صاحب نظران دانشگاهی در خصوص کارکردهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی: مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 7
3 ارتباط بین عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با عوامل جمعیت شناختی، تحصیلی و دانش آماری (دریافت مقاله) دوفصلنامه راهبردهای توسعه در آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 2
4 ارتباط سرمایه اجتماعی با امید به آینده در بین بیماران مبتلا به سرطان در بیمارستان سیدالشهدا شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 11، شماره: 2
5 Challenges and Recommendations for Patient Tracking in Past Earthquakes: An Experience from Iran (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 23، شماره: 4
6 Comparative Study of Data Elements and Data Analysis Methods in Myocardial Infarction Registry in Selected Countries and Iran (دریافت مقاله) مجله پیشگامان انفورماتیک سلامت دوره: 7، شماره: 1
7 Factors affecting physicians’ behaviors in induced demand for health services (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 1، شماره: 1
8 Health and Psychological Determinants of Uncontested Divorce in the City of Kermanshah (دریافت مقاله) مجله عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دوره: 6، شماره: 1
9 Impact of cultural factors on the elderly utilization from healthcare services provided by Isfahan University of Medical Sciences’ Hospitals - 2014 (دریافت مقاله) مجله بین المللی پژوهش روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 2
10 Models of Relationship between Physicians and Patients Referring to the Clinic of Isfahan Shahid Beheshti Hospital ۲۰۰۷ (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 6، شماره: 2
11 Violence in Al-Zahra Hospital from the Viewpoint of Administrative Support Staff: A Qualitative Study (دریافت مقاله) مجله ایمنی و بهبود بیمار دوره: 3، شماره: 4
12 بررسی ارتباط کار احساسی با رضایت شغلی در بین مدیران اجرایی و پرستاری بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات سلامت در جامعه دوره: 1، شماره: 2
13 بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سلامت روان در بین شهروندان شهرکرد (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 7
14 بررسی مقایسه ای کلیات نظام ملی ثبت سندروم حاد کرونری در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 2
15 بسترهای اجتماعی اقدام به خودسوزی در بین زنان بستری شده در بیمارستان سوانح سوختگی اصفهان: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات نظام سلامت دوره: 18، شماره: 2
16 تجارب روحی سالمندان در فرایند اسکان در سرای سالمندان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 20، شماره: 49
17 تحلیل آسیب شناسی تقلب و سرقت علمی:بر اساس یک تحقیق کیفی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 9
18 تحلیل ذی نفعان صنعت گردشگری پزشکی: ارایه ی راهبردهای موثر در شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 6
19 تحلیل محتوای کوریکولوم رسمی رشته های علوم پزشکی از منظر تکامل دوران ابتدای کودکی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
20 ترجیحات دانشجویان پزشکی عمومی برای انتخاب رشته تخصصی چگونه شکل می‌گیرد؟ (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های سلامت محور دوره: 5، شماره: 3
21 چالش های ناشی از تقاضای القایی خدمات سلامت؛ یک مطالعه ی کیفی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 4
22 رابطه بین آگاهی فراشناختی از راهبردهای مطالعه و وضعیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 3
23 رابطه عدالت سازمانی با اشتیاق شغلی و رفتار سازمانی مثبت پرستاران با نقش میانجی اهداف شغلی فردی آنان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 27، شماره: 88
24 رابطه ی بین سرمایه ی اجتماعی با سطح بهداشت روانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 7
25 رابطه ی مولفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 5
26 زیرساخت ها و اقدامات لازم به موازات اصلاح تعرفه های خدمات پزشکی برای بهبود عملکرد نظام سلامت ایران؛ یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 2، شماره: 2
27 سواد سلامت، وضعیت سلامت عمومی، بهره مندی از خدمات سلامت و رابطه ی بین آن ها در بزرگسالان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 6
28 شناسایی موانع خودمراقبتی برای پیشگیری از شیوع کووید-۱۹ از دیدگاه متخصصین سلامت و مردم: یک مطالعه ترکیبی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 30، شماره: 189
29 عوامل اجتماعی موثر در شکل گیری تصویر بدن (مطالعه موردی زنان شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 23، شماره: 4
30 فضای فیزیکی بخش اطفال بیمارستان های شهر اصفهان و مقایسه با استاندارد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 4، شماره: 1
31 کیفیت ثبت گواهی های فوت صادره در بیمارستان های آموزشی و غیر آموزشی شهر کرمانشاه (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 1
32 گونه شناسی تقلب ها و سرقت های علمی، با استفاده از شناخت تجربیات صاحب نظران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 10، شماره: 3
33 مدیریت سلامت از نگاه رابطه پزشک و بیمار (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 4
34 مرور سیستماتیک بررسی های انجام شده در زمینه ی صنعت گردشگری پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 0
35 میزان کاربست راهبردهای حل مساله در مطالعه دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 5
36 نقش آموزش های قرآنی بر رفتار شغلی کارکنان بیمه ی خدمات درمانی استان اصفهان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آمادگی نظام سلامت در اپیدمی بیماری شیگلا در اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
2 الگوی ردیابی بیمار در حوادث طبیعی برای ایران: مطالعه دلفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
3 Social and medical determinants of burn-related mortality: an analysis of 3290 burn patients (دریافت مقاله) نهمین کنگره کشوری سوختگی
4 بررسی نوع و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بر حسب ویژگیهای فردی و اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد مدیریت، روانشناسی
5 تاثیر ادراک خطر بلایا در ارتقاء تاب آوری از بعد مشارکت سازمان های جامعه محور و دولتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
6 تدوین الگوی سیستم ردیابی بیمار در حوادث طبیعی برای ایران: مطالعه دلفی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
7 شکل گیری تصویر بدن و عوامل تاثیر گذار بر آن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
8 مکانیسم مدیریت جامعه محور خطر بلایا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تحول و نوآوری سازمانی با رویکرد اقتصاد مقاومتی