سید علی تقی زاده

 سید علی تقی زاده عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری

سید علی تقی زاده

Seyedali Taghizadeh

عضو کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.