حسن قدرتی

 حسن قدرتی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان

حسن قدرتی

Hasan Ghodrati

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تعدیلگری بازاریابی و عملیات بر رابطه تعهدات زیست محیطی و عملکرد شرکت ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
2 اثربخشی رسیدگی سرزده به دفاتر مودیان در ابعاد بهبود تمکین مالیاتی، آگاهی و اعتمادبخشی مودیان استان قم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم انسانی
3 اثربخشی رسیدگی سرزده به دفاتر مودیان در ابعاد بهبود تمکین مالیاتی، آگاهی و اعتمادبخشی مودیان استان قم (دریافت مقاله) همایش ملی علوم انسانی
4 ارتباط بین تعهدات زیست محیطی و سودآوری کوتاه مدت و بلند مدت شرکت (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
5 ارزیابی ارتباط بین سهام رشدی و حجم مبادلات در بازارهای مالی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
6 ارزیابی تاثیر ساختار مالکیت، نگهداشت وجه نقد بر ارزش بازار شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری و فرهنگ اقتصاد مقاومتی
7 ارزیابی تاثیر عوامل موثر بر سطح ایفای تعهدات زیست محیطی در شرکت های بورس تهران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
8 ارزیابی تاثیر مکانیزم رسیدگی دفاتر بر افزایش تمکین مالیاتی مودیان قم (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
9 ارزیابی رابطه بین اقلام تعهدی و نوسان پذیری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: شیوه ای برای سرمایه گذاری مبتنی بر واقعیت (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت
10 ارزیابی رابطه بین دقت و نوع پیش بینی سود با پاداش هیات مدیره در شرکت های منتخب بورس تهران (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
11 بررسی تاثیر قیمت نفت بر بازار سهام با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار 
12 بررسی قدرت تبیین مدل RA-CAPM در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهاداار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
13 بررسی موانع و مشکلات پیاده سازی سیستم بودجه بند ی عملیاتی در شهرداری قم و ارائه راه کارهای لازم جهت رفع موانع (دریافت مقاله) همایش ملی شناسایی و تبیین راهکارهای تحقق جهاد اقتصادی در شهرداری ها
14 تاثیر سطح نگهداشت وجه نقد بر سودآوری شرکت های فرش ماشینی شهرک های صنعتی شهرستان کاشان و آران و بیدگل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
15 تعیین ارتباط بین هزینه نمایندگی با حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه نقد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
16 تعیین رابطه بین اقلام تعهدی وریسک سیستماتیک باعملکردآتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
17 تعیین رابطه بین عمکرد با پاداش هیات مدیره در شرکت های منتخب پذیرفته شده در بورس تهران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 رابطه سرمایه در گردش و سودآوری شرکت های فرش ماشینی شهرک های صنعتی شهرستان کاشان و آران و بیدگل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
19 رابطه سطح سرمایه در گردش اقلام تعهدی و نوسان پذیری در شرکت ها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حسابداری و مدیریت
20 سهام ارزشی و حجم مبادلات در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم مدیریت و حسابداری ایران
21 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب مشتریان با استفاده از عوامل آمیخته بازاریابی با رویکرد تحلیل توسعه ای فازی در شرکت داروسازی باریج اسانس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
22 شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر استقرار سیستم های اطلاعات استراتژیک با رویکرد تحلیل توسعه ای فازی در شرکت داروسازی باریج اسانس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
23 نوسانات قیمت نفت و اثرات آن بر متغیرهای اقتصادی با تاکید بر بازار بورس (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد در توسعه پایدار