مهدی مخبری

 مهدی مخبری موسسه آموزش عالی زند شیراز

مهدی مخبری

Mahdi Mokhbari

موسسه آموزش عالی زند شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.