بهروز بهروزی راد

 بهروز بهروزی راد

بهروز بهروزی راد

Behrouz Behrouzirad

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مراحل تولیدمثل و میزان موفقیت جوجه آوری پرستو دریایی پشت دودی Onychoprion anaethetus در جزیره قبرناخدا در سال 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
2 شناسایی پرندگان و گیاهان پارک ملی مند در استان بوشهر در خلیج فارس در بهار 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر درختان اوکالیپتوس Eucalyptus Camaldulensis بر گونه های گیاهی زیر سایه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
2 اثر درختان کنار Zizyphus Spina Christi بر پوشش گیاهی زیر سایه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
3 اثرگونه گیاهی کنوکارپوس Conocarpus erectus بر پوشش گیاهی زیر سایه ای (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
4 ارزش اقتصادی ماهیان مجتمع پرورش ماهی آزدگان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
5 ارزش زیستگاهی تالاب حاصل از پساب نیشکر درمنطقه بیابانی خوزستان برای پرندگان آبزی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 ارزیابی گونههای در معرض خطر انقراض و آسیب پذیر منطقه حفاظت شده کولگ در استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
7 ارزیابی گونههای در معرض خطر انقراض و آسیب پذیر منطقه حفاظت شده کولگ در استان ایلام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
8 استفاده از آفت کش ها، عامل تهدید کننده ی جمعیت دراج در کشتزار های نیشکر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
9 استفاده از تکنیک پیشرفته ترموگراف درشمارش خفاش های بزرگترین غار خفاش ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
10 اهمیت وجودی تالاب های کویری در حفاظت از تنوع زیستی مطالعه موردی مقایسه پوشش گیاهی و پرندگان تالاب هامون در زمان پرآبی و کم آبی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
11 بررسی آلودگی های تالاب شادگان با شاخص آرایش پرندگان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم و مهندسی محیط زیست
12 بررسی اثر برخی پارامترهای انتخاب مکان آشیانه سازی بر وزن تخم های دیدومک Red-wattled Plover (Vanellus indicusدر پارک ملی کرخه استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
13 بررسی اثر خشک سالی بر تنوع جمعیت پرندگان آبزی تالاب بین المللی شادگان (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
14 بررسی اثر لمس بر روی موفقیت جوجه آوری یا کریم Streptopelia decaocto در منطقه هفت تپه و میان آب در استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
15 بررسی برای شناسایی فون پرندگان درمسجدسلیمان مطالعه موردی پارک جنگلی بی بیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
16 بررسی پتانسیل اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده دنا با تاکید برفون پرندگان و نقش آن در حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
17 بررسی پوششی گیاهی منطقه کاوه ده فیروزکوه محدوده تنگه آخوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
18 بررسی تاثیر برخی فاکتورهای شاخص آلودگی آب بر روی پرندگان آبزی دو بخش غربی و شرقی خور زنگی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
19 بررسی تراکم و پراکنش پرندگان آبزی بخش جنوبی تالاب شادگان (خور گوبان) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
20 بررسی تغییرات جمعیت پرندگان پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز در بهار 1389 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
21 بررسی تغییرات شاخص های تنوع ز یستی پرندگان درمنطقه سوم شعبان دزفول در دو فصل بهار و تابستان ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
22 بررسی تغییرات شاخص های تنوع زیستی پرندگان در پارک جنگلی بی بیان در مسجد سلیمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
23 بررسی تغییرات شاخص های تنوع زیستی پرندگان در پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز در دو فصل زمستان 1388و بهار 1389 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
24 بررسی تغییرات شاخصهای تنوع زیستی ماهیان رودخانه گرگردراستان خوزستان درپاییز 1393 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
25 بررسی تنوع پرندگان آبزی تالاب نیشکر در چهار فصل سال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
26 بررسی تنوع گونه ای پرندگان آبزی در محل ورود زهاب نیشکر به تالاب شادگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
27 بررسی تنوع گونه ای ماهیانه پرندگان آبزی و کنار آبچر تالاب دریاچه ای پشت سد سیوند استان فارس (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
28 بررسی تنوع گونهای ماهیان رودخانه کرخه (بازه سوسنگرد، ابوحمیظه) در پائیز 1393 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
29 بررسی تنوع و تعداد جمعیت پرندگان حاشیه جاده اهواز اندیمشک از بهمن 29 تا تیر 93 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کشاورزی پایدار، محیط زیست و توسعه روستایی
30 بررسی رابطه پراکنش گراز Sus scrofa با فاصله ازمنابع آبی ، سکونتگاه ها ، جاده ها و زمین های کشاورزی در منطقه کوه خان کماندار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
31 بررسی رسوم وفعالیت های مخرب محیط زیست وحیات وحش درمنطقه کوه خان کمانداراستان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه
32 بررسی سوابق تاریخی انتقال اوریکس به ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
33 بررسی شاخصهای تنوع و تراکم پرندگان آبزی و کنار آبزی زمستان گذران دریاچه سد جایزان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
34 بررسی صفات مورفومتریک چلچله در شهرستان دزفول در دو فصل زمستان 1391 و بهار 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
35 بررسی علاقه مندی و آگاهی بازدیدکنندگان از پرندگان در پارک های شهر مشهدنمونه موردی( پارک های ملت و پردیس قائم در دو فصل تابستان و پاییز 1390) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آموزش، فرهنگ و اخلاق زیست محیطی
36 بررسی عوامل تاثیر گذار بر وضعیت قوچ و میش در کوههای زاگرس در استان لرستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
37 بررسی فلورستیک گیاهی دو جزیره دریاچه سد گتوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
38 بررسی فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت جوجه آوری دیدومک Vanellus inclicus در پارک ملی کرخه در بهار سال 1392 (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
39 بررسی فنولوژی تولید مثل و میزان موفقیت جوجه آوری دیدومکVanellus indicus در پارک ملی کرخه در بهار سال 1392 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
40 بررسی فون ماهیان رودخانه ماسوله رودخان در استان گیلان در تابستان 1390 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
41 بررسی فون، فراوانی و تراکم پرندگان شهر دزفول دو فصل بهاو تابستان ۱۳۹۴(مطالعه موردی منطقه سوم شعبان ) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
42 بررسی محتویات چینه دان کبوتر چاهی Culomba livia در دو فصل زمستان و بهار سال 1389-1390 در مسجد سلیمان (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
43 بررسی مشخصات آشیانه چلچلهHirundo rustica در شهر دزفول در زمستان 1391 و بهار 1392 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
44 بررسی مطلوبیت زیستگاه گراز (Sus scrofa) در منطقه کوه خان کماندار استان لرستان با استفاده از روش HEP و HSI (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
45 بررسی مطولبیت زیستگاه زادآوری چلچله به روش HEP در شهر دزفول در زمستان 91 و بهار 92 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برنامه ریزی، حفاظت، حمایت از محیط زیست و توسعه پایدار
46 بررسی مقایسه ای تغییرات جمعیت پرندگان ساحل زی رودخانه کارون در زمستان و بهار 1393- 1392 (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
47 بررسی مقایسه ای عوامل فرهنگی موثر بر حفظ محیط زیست در دو فرهنگ عرب و بختیاری مطالعه موردی مناطق 5 و 3 شهر اهواز تابستان 92 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
48 بررسی میزان آگاهی مردم از پرندگان پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز در دوفصل زمستان 1388 و بهار 1389 (سه پارک لاله،دولت،سیاحتی) (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
49 بررسی میزان آگاهی مردم از پرندگان پارک ها و فضاهای سبز شهر اهواز( سه پارک لاله، دولت، سیاحتی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
50 بررسی نقش حوضچه های پرورش ماهی آزادگان به عنوان اکوسیستم های تالابی ، درتأمین نیازهای غذایی دو گونه ی کا کایی صورتی و کا کایی بزرگ در دو فصل پاییز وزمستان (با تأکید بر مواد تغذیه شده توسط این پرندگان ) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
51 بررسی نوسان جمعیت اگرت ساحلیEgretta gularis به عنوان شاخص زیست محیطی در جزیره نخیلو (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران
52 بررسی نیچ اکولوژیکی قمری خانگی درمحدوده شهرستان اهواز در دو فصل بهاروپائیز 1391 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
53 بررسی و مقایسه الگو ی تولید مثل اوریکس ها در مناطق حفاظت شده عربستان و دیمه در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
54 بررسی ومعرفی تنوع پرندگان منطقه کوه خان کماندار (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
55 بیومتری آشیانه و تخم گنجشک خانگی Passer domesticus در منطقه کیان آباد اهواز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
56 پرندگان به عنوان شاخص بحرانهای محیط زیستی درپارکهای شهری مطالعه موردی تراکم و تنوع پرندگان پارک پردیس قائم درشهر مشهد (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
57 تاثیر آلودگی بر پراکنش پرندگان در تالاب شادگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
58 تاثیر انواع رسانه ها در فرهنگ سازی محیط زیستی در شهر یاسوج (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
59 تاثیر برخی فاکتور های فیزیک وشیمیایی آب برنوسان جمعیت پرندگان آبزی در خور احمدی و زنگی در سواحل خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
60 تاثیر برخی فاکتور های فیزیکو-شیمیایی آب برتعداد حواصیل ها واگرت ها در رودخانه کارون (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
61 تاثیر تغییرات ساحلی کارون بر زمان حضور، تراکم و جمعیت پرندگان قبل و بعد از تغییرات (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
62 تبدیل منطقه حفاظت شده شیمبار جهت ارتقاء به پارک ملی بر اساس معیارهای ICUN (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
63 تراکم و فراوانی گونه های موجود خانواده حواصیلیان در حواشی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
64 تعیین تراکم ، پراکنش و تنوع گونه ای پرندگان آبزی در فصل زمستان در تالاب شادگان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
65 تعیین تراکم و تنوع پرندگان کنار آبزی تالاب میانگران ایذه در تابستان و پاییز 1386 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
66 تعیین تراکم و تنوع گونه ای پرندگان آبزی و کنار آبزی تالاب بامدژ در استان خوزستان در فصول زمستان و بهار 1387 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
67 تعیین عوامل اثر گذار بر موفقیت جوجه آوری لیکو (Turdoides caudatus)در منطقه هفت تپه و میان آب (خوزستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
68 تعیین مراحل زمانی فنولوژی تولید مثل گنجشک خانگی Passer domesticus در فصل زادآوری در پارک های شهر شوشتر در بهار 1389 (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
69 تعیین مطلوبیت زیستگاه قوچ و میش (Ovis Orientalis) در منطقه کاوه ده فیروزکوه (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
70 تعیین نیاز آبی زیست محیطی در پائین دست سد های جریانی برق آبی مطالعه موردی طرح سد برق آبی ارس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
71 تنوع جانوری منطقه حفاظت شده شیمبار (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
72 تنوع و تراکم پرندگان ماهی خوارمجتمع پرورش ماهی آزادگان در فصل بهار (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
73 تنوع و نقش بیولوژیک پرندگان در مدیریت جنگلهای شمال ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت جنگلهای شمال و توسعه پایدار
74 جایگاه اعتقادات و سنت های مردم در خصوص ارزش ها و حفاظت از گونه های پرندگاى(مطالعه موردی: قمری ها و یاکریم ها) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حفاظت از تنوع زیستی و دانش بومی
75 جنبه های زیست محیطی طرح های کارون (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
76 چالشهای محیط زیست تالابها و حیات وحش ایران و راهکارهای حفاظتآنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها
77 چند روش ساده برای مدیریت حیات وحش در فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
78 راهکار علمی برای جذب طبیعت گرد به تالاب گومیشان در استان گلستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در بخشهای کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار
79 زیست شناسی سیاه خروس Caucasian Black Grouse Lyrurus mlokosiewiczi درمنطقه حفاظت شده ارسباران (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
80 شناسایی پرندگان ساحل سی تالاب میانگران ایذه در تابستان و پائیز 1392 (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
81 شناسایی پرندگان ماهیخوار استخرهای پروش ماهی آزادگان اهواز (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
82 شناسایی پرندگان و گیاهان پارک ملی مند در استان بوشهر در خلیج فارس (دریافت مقاله) کنگره بین المللی جامع محیط زیست ایران
83 شناسایی شاخص های تاثیرپذیر زیست محیطی در طرح های برق آبی کوچک (مطالعه موردی نیروگاه برق آبی کوچک گول گول ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
84 شناسایی فون پرندگان آبزی و کنارآبزی رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز در دوفصل پاییز و زمستان 1391 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
85 شناسایی فون پرندگان و گونه های جوجه آور جزایر پارک ملی مند در استان بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست
86 شناسایی و مقایسه پرندگان زادآور کنار آبزی و خشک زی پارک جزیره شادی اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
87 شناسایی، تعیین تراکم، فراوانی و ترکیب جمعیت پرندگان محوطه دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
88 صنعت اکوتوریسم و تخریب محیط زیست (مطالعه موردی آبشار بیشه در استان لرستان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
89 صنعت گردشگری؛ جایگاه و موقعیت آن در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
90 مدیریت حیات وحش در فضاهای سبز شهری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
91 مدیریت گونه های حیات وحش درخطر انقراض (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
92 مطالعه برخی خصوصیات زیستی لاک پشت خزری Mauremys caspica درمنطقه حفاظت شده دز (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
93 مطالعه ی تأثیر نوع پوشش زمین بر فراوانی گرازها در منطقه ی کوه خان کماندار استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده
94 مطالعه ی رابطه ی بین فراوانی گراز و فاکتورهای امنیت زیستگاهی در منطقه کوه خان کماندار (زاگرس مرکزی لرستان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
95 معرفی پوشش گیاهی تالاب شیمبار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران
96 معرفی تنوع فون (خزندگان ، دوزیستان و ماهی ها )در منطقه کوه خان کماندار استان لرستان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مخاطرات محیط زیست زاگرس
97 معرفی فلور،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب در خوزستانمطالعه موردی:فصل بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
98 معرفی فلور،شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی منطقه شکار ممنوع قلعه شاداب درخوزستان مطالعه موردی:فصل بهار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
99 معرفی فون مهره داران بارز منطقه شکارممنوع قلعه شاداب دراستان خوزستان (دریافت مقاله) همایش بین المللی بحران های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آن
100 معرفی منطقه حفاظت شده دنا به عنوان یکی از قطب های طبیعت گردی (دریافت مقاله) همایش گردشگری و توسعه پایدار
101 معضلات تغییرات اکوسیستم تالاب ها ( مطالعه موردی : تالاب هامون ) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
102 معضلات و مشکلات تالاب های ایران و شاخص های مدیریتی اکوسیستمی آن ها (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
103 مقایسه بیومتری و رژیم غذایی دو جنس نر و ماده گنجشک معمولی در فصل بهار در شهرستان دزفول در استان خوزستان (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها
104 مقایسه پرندگان آبزی زمستان گذران تالاب مصنوعی خرمشهر ( تالاب حاصل از زهاب نیشکر ) باپرندگان آبزی زمستان گذران تالاب طبیعی شادگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تالاب های ایران
105 مقایسه تراکم و فراوانی خانواده حواصیلیان رودخانه کارون در محدوده شهر اهواز در دوفصل پاییز و زمستان 1391 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
106 مقایسه تراکم و فراوانی خانواده کبوتریان در پارک جنگلی بی بیان در مسجد سلیمان در دو فصل بهار و تابستان 1392 (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران
107 مقایسه تنوع، تراکم و ترکیب جمعیتی پرندگان کنار آبزی و خشکزی در محدوده ریزش فاضلاب و پاک رودخانه کارون در محدوده اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ارزیابی مدیریت وآمایش محیط زیستی در ایران
108 مقایسه زاد آوری اوریکس سفید در زیستگاه اصلی با زیستگاه دیمه در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
109 مقایسه شاخص های تنوع زیستی پرندگان ،راسته گنجشک سانان ،در دو فصل زمستان وبهار در مسجدسلیمان،مطالعه موردی پارک جنگلی بی بیان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
110 مقایسه فراوانی و تنوع پرندگان خشک زی پارک جزیره اهواز در دوفصل بهار و تابستان 1391 (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
111 مقایسه فلورستیک گیاهی دوجزیره دریاچه سد گتوند در دو فصل بهار و پاییز 1393 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار
112 مقایسه و بررسی رژیم غذایی کبوتر جنگلی ( Columba palumbus ) در دو فصل بهار و تابستان در منطقه حفاظت شده دز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی کشاورزی و توسعه پایدار
113 نوسان جمعیت اردک تاجدار به عنوان شاخص اکولوژیکی تالاب های عمیق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
114 نوسان جمعیت پرندگان آبزی به عنوان شاخص کیفیت تالاب های بیابانی مطالعه موردی تالاب رفیع در استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)