دکتر محمدحسین پورکاظمی

دکتر محمدحسین پورکاظمی دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمدحسین پورکاظمی

Dr. Mohamad Hossein Pour Kazemi

دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز ریاضی و توپولوژی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
2 آنالیزحساسیت بهینه سازی تولیدوتورم دراقتصادبرمبنای یک مدل کنترل بهینه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 2، شماره: 8
3 اثر تکانه های پولی و تکانه های نفتی بر تولید و تورم بخش مسکن در اقتصاد ایران: رویکرد تعادل عمومی پویای تصادفی نیوکینزی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 25
4 اثرنااطمینانی دربازدهی سرمایه بررشداقتصادی ؛مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 12
5 ارائه یک الگوی بهینه برای نگهداری ذخایر ارزی کشور در بانک مرکزی با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 3
6 ارایه الگوی قیمت گذاری رمزی برای گاز طبیعی در بخش خانگی و روش تخمین رگرسیون فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
7 ارزش گذاری بازاری و ارزیابی ریسک نمره Z برخی بانک های خصوصی ایران: رویکرد مرتون- بلک- شولز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 21، شماره: 66
8 ارزیابی تجهیز منابع در بانکداری بدون ربای ایران و مدل سازی الگوی جایگزین  (با استفاده از روش های بهینه یابی پویای تصادفی) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 91
9 ارزیابی کارائی راه‎آهن جمهوری اسلامی‎ایران در مقایسه با راه‎آهن‎های کشور‎های آسیائی و خاور میانه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 1
10 ارزیابی کارایی کارخانجات قند کشور به روش تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 22
11 ارزیابی کارایی نواحی سیزده گانه راه آهن جمهوری اسلامی ایران به روش تحلیل پوششی داده ها (D.E.A ) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 38، شماره: 3
12 استراتژی بهینه دولت، نیروی کار و کارفرما در دوره دولت نهم (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 4
13 اقتصاد سیاسی ایران در دوره دولت نهم با استفاده از نظریه بازی‎ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 1
14 اندازه گیری فقر (نسبی) در ایران با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 3، شماره: 10
15 اندازه گیری کارایی و بهره وری شرکت های بیمه دولتی و خصوصی با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوییست (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 26، شماره: 4
16 برآورد احتمال نکول مشتریان حقیقی بانک با استفاده از روش شبکه های عصبی (مطالعه موردی: بانک پاسارگاد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 6
17 بررسی تاثیر کاهش یارانه برق بر مصرف برق با به کارگیری رویکرد تلفیقی شبکه ی عصبی و اقتصادسنجی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 10، شماره: 19
18 بررسی تحقق هدفهای چشم انداز تشکیل سازمان امور مالیاتیکشور بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 2، شماره: 1
19 بررسی کارایی صنعت گردشگردی با استفاده از روشهای ناپارامتری (ایران و کشورهای منطقه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
20 بررسی منحنی کوزنتس زیست محیطی در خاورمیانه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 10، شماره: 34
21 بررسی و مقایسه موفقیت تحصیلی دانشجویانی که از توالی رشته در دوره کارشناسی ارشد برخوردارند با دانشجویانی که فاقد توالی رشته اند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی دوره: 2، شماره: 1
22 برنامه ریزی پویا (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
23 بهینه سازی ایستا (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
24 بهینه سازی پویای تصادفی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
25 بهینه سازی سبد پروژه های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 5، شماره: 1
26 پیش بینی پویای قیمت نفت خام با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با به‎کارگیری ذخیره سازی‎های نفتی کشورهای OECD (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 3
27 تحلیل آکسیوماتیک اثر نرخ بهره بر تورم و سرعت همگرایی در رسیدن به تعادل در فضای باناخ (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
28 تحلیل ریاضی آثار نرخ بهره پولی بر توزیع درآمد شخصی در یک ساختار اقتصادکلان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 10، شماره: 1
29 تصمیم در انتخاب موضع معاملاتی بهینه در قراردادهای آتی کالاهای مصرفی با کنترل پویای تصادفی و بر مبنای تئوری ذخیره سازی و مفهوم ثمرات رفاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 7، شماره: 3
30 تصمیم گیری برای تولید و قیمت گذاری محصول جدید با استفاده از نظریه بازی ها مطالعه‎ موردی: خودروی سواری تولید داخل کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 1
31 تعیین سبد غذایی برای گروه‎های درآمدی مختلف با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 44، شماره: 2
32 توابع و انواع آن (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
33 درجه بندی شعب بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 7، شماره: 26
34 شبیه سازی رشد اقتصادی ایران با استفاده از مدل رشد اوزاوا - لوکاس با به کارگیری کنترل بهینه ی پویا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 8، شماره: 1
35 طراحی الگوی مطلوب سپرده پذیری در نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 3، شماره: 4
36 طراحی مدل تخصیص بهینه منابع در سیستم بانکداری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 11، شماره: 40
37 قاعده پولی بهینه و جبران آثار منفی افزایش قیمت حاملهای انرژی بر توزیع درآمد (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 2
38 قیمت گذاری گاز طبیعی ایران در بخش صنعت با استفاده از مدل رمزی و روش تخمین رگرسیون فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت انرژی دوره: 6، شماره: 1
39 قیمت گذاری و تبلیغ پویا در فروش بلیت رخدادهای ورزشی و تفریحی با استفاده از کنترل بهینه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 12، شماره: 3
40 کاربرد ریاضیات در اقتصاد اسلامی؛ مزایا و محدودیت ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات اقتصاد اسلامی دوره: 8، شماره: 15
41 مدیریت منابع آبی زاینده رود بین بخش های صنعت و کشاورزی استان اصفهان با استفاده از نظریه بازی ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 4، شماره: 15
42 مزیت سنجی اقتصاد ایران در صنعت و کشاوزری با استفاده از شاخص های مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 4
43 مطالعه تطبیقی روش های خطی ARIMA و غیر خطی شبکه های عصبی فازی در پیش بینی تقاضای اشتراک گاز شهری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 4
44 معادلات دیفرانسیل و تفاضلی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 5، شماره: 1
45 نرخ رشد بهینه مخارج دولت: تئوری کنترل بهینه پویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کارایی سازمان امور مالیاتی کشور با ترکیبی از روش شبکه عصبی و تحلیل پوشش داده ها (DEA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
2 بررسی کارایی زیست محیطی بخش صنعت در استانهایکشور با استفاده از روشSBM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
3 فرایند کاربرد تحلیل پوششی داده ها در اقتصاد و مدیریت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها