پیمان ادیبی

 پیمان ادیبی

پیمان ادیبی

Peyman Adibi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد در کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نشانگان کارکردی گوارش (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A novel approach to clustering: Morphology Based Clustering (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
2 آشکارسازی دست از طریق آشکارسازهای مبتنی بر هسته ضربی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
3 اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی بر اصلاح طرحوارههای هیجانی و دشواری تنظیم هیجان در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی روان درمانی (اجلاس آسیایی در بستر ارزش های فرهنگی)
4 ارائه یک روش تزویج بهبود یافته در طراحی تکاملی مدارهای منطقی دیجیتال (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
5 الگوریتم مسیریابی چندپخشی مبتنی بر کیفیت سرویس با استفاده از کولونی مورچه ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
6 Improved Discrete Binary Harmony Search Algorithm for Fuzzy Classifier Design (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
7 تحلیل تمایز هسته با پارامتر بهینه برای شناسایی اسکناسهای ایرانی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
8 تحلیل شکل خوشه ارائه شونده توسط یک نورون ضربه ای از نوع تجمع و شلیک در فضای ورودی کم بعد (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 ردیابی برخط چندین شیی با استفاده از مدل ظاهر توسعه یافته با ویژگی های LBP و اطمینان خرده ردیاب ها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی بازشناسی الگو و تحلیل تصویر ایران
10 کاهش بعد محلی توسط نگاشت توپوگرافیک منیفولد خطی با ساختارسلسله مراتبی رشد یابنده (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس مهندسی برق ایران
11 کشف مستقل از موقعیت چهره در تصویر با مدلهای مبتنی بر هسته های ترکیبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
12 مقاوم سازی الگوریتم های یادگیری معیار نسبت به تبدیلات با استفاده از معیار افکنش روی منیفولد گرسمن (دریافت مقاله) همایش جامع بین المللی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و مهندسی برق
13 نگاشت توپوگرافیک دستهای متشکل از منیفولدهای خطی ناحیهای با گسترههای تطبیق پذیر برای شناسایی ارقام دستنویس (دریافت مقاله) نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
14 نگاشت توپوگرافیک منیفولد خطی دسته ای با قابلیت بصری سازی صریح داده ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
15 یادگیری بی نظارت تاخیرهای سیناپسی مبتنی بر آتاماتونهای یادگیر در یک شبکه عصبی RBF گونه از نورونهای اسپایکی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
16 یادگیری زیرفضاها بر اساس حداکثر سازی آنتروپی توأم در یک نقشه خود سازمانده زیرفضای تطبیقی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
17 یافتن ویژگی هاب مقاوم در برابر تغییرات برای شناسایی ارقام دست نویس فارسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی جلوسو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات