حسین ابراهیمی

 حسین ابراهیمی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

حسین ابراهیمی

Hossein Ebrahimi

دانشگاه علوم پزشکی شاهرود, ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سطوح متفاوت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم نخود Cicer arietinum L در شرایط آب و هوایی مشهد (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های حبوبات ایران دوره: 2، شماره: 2
2 ارتباط بین شاخص های تنسنجی با سن بلوغ دانش آموزان دختر 14-11 ساله شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 3
3 ارتباط فرسودگی شغلی و حمایت اجتماع در کارکنان شاغل در بخش فوریت های پزشکی شهرستان کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 4
4 ارزیابی مراقبتهای حمایتی پرستاران در سرطان پستان 1387 (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 2، شماره: 3
5 ارزیابی و مقایسه تشخیص های کلینیکی وپاراکلینیکی واژنیت تریکومونایی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان شاهرود (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 1
6 اعتباریابی نسخه فارسی مقیاس خودکارآمدی استفاده مناسب از دارو SEAMS SEAMSSEAMS در سالمندان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 4
7 Development of a rheological model for polymeric fluids based on FENE model (دریافت مقاله) فصلنامه پلی اولفین ها دوره: 6، شماره: 1
8 Evaluation of intellectual capital with an environmental emphasis on organizational performance (Case Study: Meli Bank in Mazandaran Province, Iran) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اجتماعی بین المللی دوره: 1، شماره: 4
9 Living with Worry: The Experience of Mothers with Deaf Child (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 6
10 Photocatalytic Removal of Methylbenzene Vapors by MnO2/Al2O3/Fe2O3 Nano composite (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 6، شماره: 1
11 Risk Factors of Musculoskeletal Disorders in Bus and Truck Drivers (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 1، شماره: 1
12 Studying Nursing Students’ Tension and Its Relationship to Perception of Nurse Educators’ Effectiveness in Clinical Setting – Tabriz University of Medical Sciences, 2010 (دریافت مقاله) فصلنامه آینده آموزش پزشکی دوره: 5، شماره: 2
13 The examination of the effect of value added tax on financial ratios of companies operating in Tehran Stock Exchange (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اجتماعی بین المللی دوره: 1، شماره: 3
14 بررسی اثر استرس شغلی بر فرسودگی شغلی در میان پرستاران (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 13، شماره: 1
15 بررسی احتمال بقای یک ساله و عوامل مؤثر بر آن در بیماران سکته قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 1
16 بررسی تاثیر آموزش خودمدیریتی برکیفیت زندگی بیماران دیابتی نوع دو (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 12، شماره: 1
17 بررسی تاثیر ماساژ افلوراژ بر شدت تنیدگی آورهای فیزیولوژیکی مرتبط با درمان در بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 11، شماره: 1
18 بررسی تأثیر برنامه آموزشی پیشگیری از استئوپروز بر آگاهی زنان کارمند (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 7، شماره: 1
19 بررسی تجربی آثار خستگی حرارتی و بارگذاری خمشی ثابت بر واماندگی یک نمونه پوشش سد حرارتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش و فناوری هوافضا دوره: 4، شماره: 2
20 بررسی رابطه کفایت دیالیز با دز اریتروپوئیتین مکمل تجویز شده در بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 3، شماره: 2
21 بررسی شیوع و خصوصیات دردگلو پس از بی هوشی عمومی از طریق لوله داخل تراشه در بیماران تحت عمل جراحی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 2، شماره: 2
22 بررسی فرایندهای شیرین سازی گاز مایع (دریافت مقاله) ماهنامه نفت و انرژی دوره: 11، شماره: 120
23 بررسی میزان آگاهی کارکنان اتاق عمل در ارتباط با منابع احتراق و راه های پیشگیری از آن در اتاق عمل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 2، شماره: 2
24 پیامدهای احترام به استقلال بیمار در بالین: یک مطالعه کیفی (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 22، شماره: 2
25 تاثیر الگوی توانمند سازی خانواده محور بر دانش و کنترل متابولیکی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 9، شماره: 1
26 تأثیر آموزش مبتنی بر الگوی خودمراقبتی اورم بر توان خودمراقبتی بیماران مبتلا به دیابت (دریافت مقاله) مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا دوره: 23، شماره: 1
27 تأثیر اسید آلی، پروبیوتیک و عصاره الکلی سرخارگل بر میکروفلور روده وسیستم ایمنی جوجههای گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 3
28 تحلیل گفتمان مذهب گریزی در نوشتارهای محمدرضا پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 3، شماره: 12
29 توسعه محوری در دولت سازندگی و الزامات آن برای سیاست خارجی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 2، شماره: 6
30 حفاظ های موثر بر استقلال حسابرس در برابر تهدید صاحبکار به جایگزینی وی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 5، شماره: 3
31 موعودباوری در ادیان ابراهیمی (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی میان رشته ای Pure Life دوره: 3، شماره: 8
32 نقش سازمان های ضداطلاعاتی در تامین امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Model for Asphaltene Precipitation in Petroleum Reservoirs (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 آموزش کشاورزی کلید توسعه پایدار در محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی ومدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
3 آنالیز حساسیت پارامترهای موثر در حداکثر ضربه قوچ در طرح خط انتقال آب جاجرم با استفاده از نرم افزار Hammer (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 اثر انواع مالچ بر عملکرد سیاه دانه در شرایط تنش خشکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 اثر تنش خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گونه ارزن مرواریدی Pennisetum glaucum (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
6 اثر سن بر عملکردهای رانندگی در ایران (یک مطالعه با استفاده از شبیه ساز رانندگی) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
7 اثرسطوح مختلف آبیاری برعملکرد و اجزای عملکرد و برخی خصوصیات مرفولوژیکی چهاررقم نخوددرمشهد (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
8 ارائه برنامه بهینه توزیع آب با ایجاد بلوکهای مختلف آبیاری به روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شبکه آبیاری و زهکشی سد درودزن فارس) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
9 ارائه ی چهارچوبی جهت بهبود پهنای باند شبکه ی تلویزیون اینترنتی در خانه های هوشمند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم برق ،کامپیوتر و مهندسی پزشکی
10 ارتباط برنامهریزی جانشینپروری با زیر سیستمهای مدیریت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
11 ارتباط بین نگرش ایمنی کارگران و تجربه حوادث شغلی در معادن سنگ سطحی (1396) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش سراسری بهداشت و ایمنی کار
12 ارتعاش آزاد سیستم ترکیبی قاب محیطی تو در تو همراه با مهار بازویی و کمربندخرپایی در ساختمانهای بلند (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 ارتعاش ازاد سیستم قاب محیطی تودرتو درساختمان های بلند (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
14 ارزیابی تأثیر تغییرات طول المان زانویی و ارتفاع قاب بر عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده زانویی (KBF) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 ارزیابی تبخیر تعرق گیاه مرجع با استفاده از مدل ETO CALCULATOR در ایستگاه سینوپتیک مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
16 ارزیابی عملکرد و خصوصیات ریشه دو گونه ارزن به تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
17 ارزیابی کارایی توزیع های مختلف آماری جهت خشکسالی جریان رودخانه ای بر اساس سری داده های تاریخی در ایستگاه های هیدرومتری مبنای کشور (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
18 ارزیابی لرزه ای بادبندهای زانویی درقابهای دارای بادبند واگرا با تحلیل استاتیکی افزاینده (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
19 اصول کلی در طراحی فضاهای فرهنگ محور (نمونه موردی: مسجد) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری معماری و مهندسی عمران
20 اطفاء حریق در بافت تاریخی، فرهنگی شیراز (دریافت مقاله) پنجمین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو
21 الزامات طراحی، اجرا و بهره برداری ازسدها از دیدگاه پدافند غیرعامل بر اساس بررسی موردی سدهای کشور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پیشرفت های نوین در مهندسی عمران
22 الگوی کشت مطلوب محصولات با استفاده از برنامه ریز ی خطی (شهرستان بشرویه) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور
23 الماس تعالی گنجینه سرمایه انسانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
24 امکان سنجی همگرائی کاربریهای مذهبی با کاربری های آموزشی نمونه موردی طراحی مسجدمدرسه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری، عمران و محیط زیست شهری
25 انتخاب مناسبترین روش آبیاری در منطقه دشت چناران با استفاده ازفرایند تحلیل سلسله مراتبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
26 Equivalent Half Pulse (EHP) Method for Vibration Analysis under Regular Wave (دریافت مقاله) هفدهمین همایش صنایع دریایی
27 Three Dimensional Simulation of a Top Fired Furnace (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
28 Using narration sight showing to create dramatic suspense in the fiction of Rostam and Esfandiar (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
29 بار گذاری و تحلیل تنش های ناشی از بارهای ثابت، انبساطی و موقتی درسیستم خط لوله نیروگاه زمین گرمایی سبلان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
30 بررسی آثاری از مجموعه های علمی فرهنگی قرن بیستم (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی ایران
31 بررسی آلودگی صوتی اتوبوس های شرکت واحد اتوبوس رانی شهر تهران (دریافت مقاله) دومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست
32 بررسی اثر حضور نانوذرات گرافن بر بلورینگی و هدایت الکتریکی پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
33 بررسی اثر حضور نانوذرات گرافن بر مورفولوژی و خواص رئولوژیکی پلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی
34 بررسی اثر حضور نانوذرات گرافن بر مورفولوژی و خواص رئولوژیکیپلی لاکتیک اسید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی و علوم کاربردی
35 بررسی اخلاق در توسعه فناوری اطلاعات و بررسی زوایای آن در جامعه اطلاعاتی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم و مهندسی
36 بررسی امکان افزایش کارایی مبدل حرارتی پوسته ولوله با استفاده از بافل نوع پیچشی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
37 بررسی انهدام پیشرونده در ساختمان بتن آرمه با سیستم قاب خمشی از منظر پدافندغیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
38 بررسی ایمنی در پارک ها و فضای سبز شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
39 بررسی بهبود مدیریت و مصرف بهینه آب در فرایند تولید محصول هندوانه در سال زراعی 93 منطقه سیستان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
40 بررسی تاثیر آرایش کاشت و روشهای آبیاری قطره ای برعملکردوکارایی استفاده ازآب درچغندرقند (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
41 بررسی تاثیر تراکم بوته بر عملکرد ارقام نوید بخش سویا در استان گلستان (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
42 بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر مدیریت دارایی و بدهی شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی الکترونیکی رویکردهای کاربردی و پژوهشی در علوم انسانی و مدیریت
43 بررسی تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر نسبت های نقدینگی،سودآوری و ارزش بازار شرکت های فعال دربورس اوراق بهادارتهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
44 بررسی تاثیر نوع سینی نشاء و تراکم گیاهچه در طول مدت نگهداری بر خصوصیات نشای سویا در گلخانه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
45 بررسی تحلیلی و عددی ضربه سرعت پایین بر روی ساندویچ پنل با رویه فلزی و هسته ی فوم پلی یورتان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی صنایع و مهندسی مکانیک
46 بررسی تطبیقی آرای تربیتی شهید مطهری و ژان ژاک رسو (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
47 بررسی تغییرات EC زهکش گلدانی در کشت گوجه فرنگی با آب آبیاری شور (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
48 بررسی جاذبهای غربال مولکولی 13X در صنعت گاز (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
49 بررسی چالشهای موجود در حیطه توسعه کشاورزی ارگانیک در ایران، رویکردی نو در جهت بهبود امنیت غذایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
50 بررسی دلایل ریشهای پارگی تیوب دیگ بخار پالایشگاه هفتم (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
51 بررسی رفتار لرزه ای سیستم ترکیبی دیوار برشی فولادی با ورق موجدار و قاب خمشی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 بررسی روشهای مختلف برآوردتشعشع رطوبت نسبی و باددرمحاسبه تبخیر و تعرق مرجع درشرایط کمبود داده با نرم افزارREF-ET و انتخاب مناسب ترین روشها مطالعه موردی خراسان جنوبی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بحران آب
53 بررسی ساختمان های معماری معاصر پهلوی دوم و تاثیر آن بر روند شکل گیری معماری حال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
54 بررسی سیستم ترکیبی بادبند زانویی و میراگر(ADAS) در مقاوم سازی قاب خمشی فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 بررسی عددی و تجربی روش الکترومغناطیس در شکل دهی لوله به طرف داخل به کمک نرم افزارهای ABAQUS و Maxwell (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
56 بررسی عددی و تجربی فرایند شکل دهی لوله به طرف داخل به روش الکترومغناطیس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
57 بررسی عملکردلرزه ای قابهای بتنی نامنظم درارتفاع (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
58 بررسی عوامل اقلیمی و تاثیر آن بر منابع آب در 3 شهر بزرگ استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
59 بررسی فرایندهای شیرین سازی گاز مایع (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
60 بررسی مشکلات خاص در سیستم های آبیاری تحت فشار سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) همایش ملی بحران کم آبی و راه های برونرفت
61 بررسی میزان دی اکسید گوگرد در سطح مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) پنجمین همایش ایمنی، بهداشت و محیط زیست در معادن و صنایع معدنی
62 بررسی ناخالصی های سولفور موجود در برش های هیدروکربنی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
63 بررسی و تحلیل کارایی و ریسک های نظام بانکداری اسلامی و متعارف و رویکردمتفاوت تقسیم سود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری
64 بررسی وضعیت ایمنی دودکش های بخاری در منازل شهروندان شیراز (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتش نشانی و ایمنی شهری
65 بررسی وکنترل فرآیندهای دارای تاخیر زمانی در سیستم های تک ورودی تک خروجی (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
66 برنامه ریزی نیروی انسانی و لنگرگاههای مسیر پیشرفت شغلی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
67 بهبود عملکرد الگوریتم های فراکاوشی درترکیب با روشهای جستجوی مستقیم (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
68 بهسازی لرزهای سازه های موجود بر اساس سطح عملکرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
69 بهینه سازی بهره برداری از شبکه ابیاری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی: شبکه آبیاری پایین دست سد جیرفت) (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
70 بهینه سازی بهره برداری از مخازن سدها با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی سد جیرفت) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
71 بهینه سازی توزیع آب درشبکه های آبیاری و زهکشی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی شبکه آبیاری وزهکشی درودزن فارس) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
72 پرعیارسازی مواد دانه ریز خط تولید معدن سنگ آهن میشدوان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران
73 پیش بینی جریان رودخانه سفید رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (ANN) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
74 پیش بینی دبی رودخانه با استفاده از مدل های سری زمانی حوزه آبخیزبار- اریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
75 پیش بینی ذخیره مخزن سد با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
76 تاثیر افت سطح آب های زیرزمینی بر تغییر مکان جانبی شمع ها (دریافت مقاله) کنفرانس علمی عمران، معماری و شهرسازی
77 تاثیر پرایمینگ بذر در بهبود عملکرد گوجه فرنگی در آبیاری با آب شور (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
78 تاثیر پرایمینگ بذر و کاربرد روی در عملکرد گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
79 تاثیر تنش کم آبی بر عملکرد و راندمان مصرف آب ارزن دم روباهی Setaria italica (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
80 تاثیر ساختار های اقتصادی بر رفتارهای حاکمیتی و حکمرانی خوب در جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
81 تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته براجزای عملکرد ذرت دانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
82 تاثیر سطوح مختلف تنش خشکی و تراکم بوته برعملکرد شاخص برداشت و راندمان مصرف آب درذرت دانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی
83 تاثیر شرایط اقلیمی در تغییر مصرف آب بخش زراعی و باغی دشت مشهد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت تنش خشکی و کمبود آب در زراعت
84 تاثیر کم آبیاری روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در منطقه بردسکن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
85 تاثیررژیم های آبیاری برعملکردواجزای عملکردارزن مرواریدی Pennisetum glaucum L.) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
86 تبیین نقش برنامه های آموزشی ترویجی در توانمندسازی زنان روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی با کاربرد الگوی زراعی
87 تحلیل اقتصادی کم آبیاری روی ذرت علوفه ای در منطقه بردسکن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
88 تحلیل پایداری سدخاکی درآبگیری و تخلیه سریع مخزن سد به روش تعادل حدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
89 تحلیل دینامیکی غیرخطی فزاینده IDA گنبدهای فضاکار (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
90 تدوین الزامات آمایش و مکان یابی بنادر در کشور با رویکرد پدافند غیر عامل مطالعه موردی: بندر انزلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار شهری
91 تشخیص اشیاء با استفاده از الگوریتم ژنتیک و روش های مبتنی بر توصیفگر ویژگی و کاربرد آن در ربات امدادگر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
92 تشخیص درستی الگو وتعیین مدل سری زمانی خانواده ARIMA برای داده های بارندگی ماهانه حوزه آبخیزبار- اریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
93 تشخیص عیب شکستگی میله های روتوردر موتورهای آسنکرون روتور قفسی با استفاده از آنالیز فوریه و ویولت با کمک یک نمونه عملی در فولاد مبارکه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مهندسی برق مجلسی
94 تعیین الگوی کشت بهینه محصولات با استفاده از برنامه ریز ی خطی (شهرستان بشرویه ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
95 تعیین سهم تاب آوری در پیش بینی احساس تعلق به مدرسه (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
96 تعیین معادلات ساختاری برای یک فولاد ضد زنگ در فرآیند آهنگری داغ با استفاده از دستگاه دیلاتومتر (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
97 تغییر اقلیم و اثر آن برمیزان مصارف آب کشاورزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
98 تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مصرف آب کشاورزی بین سالهای 2071 تا 2100 در تربت حیدریه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی
99 توانبخشی در جهت کاهش مشکلات عملکرد جنسی در بیماران با همودیالیز مزمن (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری خانواده و مشکلات جنسی
100 تهیه نقشه شماره منحنی رواناب بر اساس منطق فازی (مطالعه موردی: حوضه منصورآباد خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
101 جایگاه های سوخت و خطرات زیست محیطی مربوط به آن در سطح شهر شیراز (دریافت مقاله) ششمین همایش و جشنواره ملی محیط زیست و بحران های پیش رو
102 چرا شرکت های معتبر دنیا برنامه ریزی جانشین پروری را انتخاب می کنند؟ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
103 حذف کربنیل سولفاید پیش از مرکاپتان زدایی و تأثیر آن در کاهش سولفور کل خروجی از واحد تصفیه پروپان فازهای 17 و 18 مجتمع گازی پارس جنوبی (دریافت مقاله) ششمین همایش علمی مهندسی فرآیند، پالایش و پتروشیمی
104 حذف هیدروکربن های آلی فرار هوا توسط سیستم هیبریدی پلاسما- کاتالیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار
105 راهکارهای طراحی در محوطه سازی ساختمان ها با رویکرد پدافندغیرعامل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
106 رتبه بندی مشکلات فرآیند برنامه ریزی سامانه های خدمات الکترونیکی مردمی با استفاده ازتحلیل سلسلهمراتبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
107 رتبه بندی مشکلات فرآیند برنامه ریزی سامانه های خدمات الکترونیکی مردمی با استفاده ازتحلیل سلسلهمراتبی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
108 رفتار دینامیکی چلیکهای فضاکار غیر کروی (سهموی) تحت مولفه های افقی و عمودی زلزله (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
109 روش های کاهش نیروی درگdrag reducer در خطوط لوله و مروری بر آن (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
110 سندروم ساختمان بیمار و اهمیت نگهداری صحیح ومناسب از تجهیزات کیفیت هوای داخل ساختمان (دریافت مقاله) سومین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
111 شبیه سازی پایداری سد خاکی بوسیله نرم افزار Plaxis در شرایط ساخت (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
112 شبیه سازی حرکت رسوب در کانال آزمایشگاهی با استفاده از مدل cche2d و مقایسه آن با نتایج مدل آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی بهره برداری بهینه از منابع آب
113 شبیه سازی سرریز لبه تیز مرکب مستطیلی- مثلثی در نرم افزار Flow 3D و تعیین معادله ضریب آبگذری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
114 شناسایی ریسک های ساختاری در شرکت های هلدینگ سرمایه گذاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
115 شناسایی ریسکهای عملیاتی هلدینگها (دریافت مقاله) کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری
116 شنود موثر مهارتی کارآمد در مدیریت؛ مطالعه موردی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی و مطالعات رفتاری
117 طراحی و بهینه همزمان انشعابات شبکه آبیاری با توجه به سطح زیر کشت با استفاده از نرم افزار الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
118 فنون جلب مشارکت مردم در منابع طبیعی (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
119 کاربردهای سنجش از دور در کاهش آلاینده های زیست محیطی (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور
120 کارکرد براعت استهلال در ایجاد تعلیق دراماتیک در داستان رستم و اسفندیار (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
121 مدل سازی تاثیر روش کشت نشایی بر مقدار مصرف آب سویا در گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت منابع طبیعی با محوریت آب،سیل و محیط زیست
122 مصارف آب کشاورزی در شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی دشت مشهد) (دریافت مقاله) نخستین همایش منطقه ای آب
123 مطالعه عددی ضریب آبگذری سرریز لبه تیز مرکب (مثلثی مستطیلی) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
124 معدن گردشگری عرصه ای نوین در صنعت گردشگری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
125 معرفی و شناخت مخاطرات دریاچه ارومیه (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی بررسی چالش ها و راهکارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
126 مقایس? عملکرد لرزه ای قابهای مهاربند زانویی و واگرا EBF (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
127 مقایسه اثر پروبیوتیک (پریمالاک)، اسید آلی (seiko Ph) و عصاره الکلی سرخارگل بر عملکرد جوجه‌های گوشتی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
128 مقایسه روشهای تحلیلی پوش آور استاتیکی غیرخطی و دینامیکی تاریخچه زمانی درسازه های دریک جهت قاب خمشی و درجهت دیگر بادبندی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی زلزله و سازه
129 مقایسه و ارزیابی سیستمهای آبیاری قطرهای و سطحی در گونههای غالب فضای سبز شهری مطالعه موردی: مشهد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
130 مقایسه و ارزیابی مقادیر شماره منحنی رواناب حاصل از روش SCS با روش طبقه بندی فازی (مطالعه موردی: حوضه منصورآباد خراسان جنوبی) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
131 نانو تکنولوژی ، راهبردی در جهت توسعه پایدار کشاورزی نوین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی نانو تکنولوژی مزایا و کاربردها
132 نقش آموزش و ترویج در راستای فرهنگ سازی مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
133 نقش امنیت غذایی در امنیت ملی: چالشها و فرصت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
134 نقش بازارچه های مرزی درتوسعه امنیت (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها
135 نقش رسانه های جمعی درامنیت شهرهای مرزی (دریافت مقاله) همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت؛ چالشها و رهیافتها