انسیه قربانی نیا

 انسیه قربانی نیا

انسیه قربانی نیا

Ensiyeh Ghorbani nia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن بومی پایدار لاهیجان (دریافت مقاله) هویت شهر دوره: 7، شماره: 16
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اختلاف دما و تاثیر آن برکالبد ساختمان های بلند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی معماری، عمران و توسعه شهری
2 ارتباط اکوموزه ها و توسعه ی توریسم بر مبنای توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
3 ارتقاء مفهوم حرکت و پویایی در مجتمع های تجاری هوشمند (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
4 ارزیابی تأثیرات رنگ در ارتقاء عملکرد فضایی در معماری داخلی کتابخانه ها (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
5 ارزیابی سکونتگاه های بومی پایدار ساری و سایت آن :گونهشناسی معماری و فیزیک ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
6 استفاده از انرژی خورشید، راهبرد موثر معماری پایدار(نمونه موردی: یزد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
7 امکان سنجی گردشگری با محوریت معماری پایدار با تاکید بر مجموعه های نمایشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
8 بازخوانی ارزش های معماری بومی توسط معماران مدرن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در عمران، معماری و شهرسازی
9 بازشناسی سکونت با توجه به آمیزهای اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
10 بازنمود مفهوم وحدانیت در طراحی مساجد،با نگاهی به کلام الهی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
11 بررسی اصول نظام دهنده طرح آجر در ورودی خانه های شهر شوشتر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
12 بررسی اصول و عناصر معماری بومی اقلیم سرد و کوهستانی ایران (نمونه موردی: شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
13 بررسی اقلیم و تاثیرات اقلیمی درساختارمعماری نمونه موردی: استان اردبیل (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
14 بررسی اهمیت فضاهای ورودی در خانه های سنتی ایرانی (اصفهان) و ارائه راهبرد در بقای ورودی خانه های معاصر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
15 بررسی تاثیر تغییرفاز دهندهها در حفظ انرژی ساختمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
16 بررسی تاثیر کیفیت نور طبیعی بر نحوه اداراک حسی فضاهای داخلی بازار سنتی تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
17 بررسی تاثیرات اقلیمی برشکل گیری معماری بومی بندرعباس (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
18 بررسی تاثیرگذاری طراحی مجموعه های فرهنگی و ورزشی بر ارتقای هویت فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
19 بررسی تزیینات استفاده شده در سردر ورودی مساجد شهر اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
20 بررسی تزیینات کاخ ها در دوران صفویه بر اساس کلام الهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
21 بررسی تطبیقی آیات 27 ,28و29 سوره ی نور در مورد حریم و محرمیت در خانه های ایرانی در دوره اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
22 بررسی تطبیقی آیات 39 و40 سوره ی یاسین با نظم (الگوونحوه ی چیدمان فضاها) موجود در خانه های سنتی دوره ی قاجار (نمونه موردی: خانه ی افتخار الاسلام و خانه ی مصری شهرستان بروجرد) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
23 بررسی تطبیقی آیات قرآن کریم با عناصر معماری بومی اقلیم گرم و خشک در راستای برقراری محرمیت در فضا (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
24 بررسی تطبیقی آیات قرآن کریم با فرهنگ تکریم مهمان و نمود پیدا کردن آن در ساختار فضایی خانه های سنتی شهرستان قزوین نمونه موردی: خانه محمود بهشتی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
25 بررسی تطبیقی آیه 35 سوره نور در خصوص نورپردازی در باغ ایرانی نمونه موردی (باغ بهشهر) (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
26 بررسی تطبیقی آیه 80 سوره نحل با راهکارهای معماری بومی خانه های کاشان نمونه موردی خانه بروجردی ها) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
27 بررسی تطبیقی آیه38 سوره قصص و نحوه احداث بنای برجهای بلند (نمونه موردی: برج سلطانیه) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
28 بررسی تطبیقی اصول پنج گانه پیشنهادی پیرنیا برای معماری ایرانی با کلام الهی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
29 بررسی تطبیقی تزیینات استفاده شده در مساجد اصفهان با توجه به آیات قرآن کریم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
30 بررسی تطبیقی روحیه سرزندگی در خانه های سنتی و مدرن در کاشان (نمونه موردی:خانه بروجردی ها) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
31 بررسی تطبیقی کلام الهی (آیات قرآن) و نحوه جهت گیری مساجد ایرانی نسبت به قبله (نمونه موردی مسجد شیخ لطف الله) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
32 بررسی تطبیقی کلام الهی با تجلی نور و سایه در معماری مساجد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
33 بررسی تطبیقی کلام الهی با معماری آب انبارهای شهر یزد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
34 بررسی تطبیقی کلام الهی با مفهوم رنگ دراندیشه ی انسانی و بازخورد آن در کاشی های دوره ی صفویه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
35 بررسی تطبیقی کلام الهی بر شناخت تاثیرات نور بر هنر و معماری سنتی مساجد (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
36 بررسی تطبیقی کلام الهی بر نحوه برقراری آسایش در خانه های اقلیم گرم و مرطوب شهر بوشهر (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
37 بررسی تطبیقی کلام الهی در آرامش در معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
38 بررسی تطبیقی کلام الهی در معماری پایدار با الگوبرداری از خانه های خاک پناه (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
39 بررسی تطبیقی کلام الهی در نحوه تحول و پیشرفت فرم مناره ها (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه علمی - تخصصی عمران، معماری، شهرسازی و علوم جغرافیا در ایران باستان و معاصر
40 بررسی تطبیقی کلام الهی و تزئینات در معماری مساجد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
41 بررسی تطبیقی کلام الهی و سیر تحول استفاده از مقرنس در معماری در دوره اسلامی سده های پنجم و ششم (نمونه موردی مسجد جامع اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
42 بررسی تطبیقی کلام الهی و نحوه برقراری آسایش انسان در معماری بومی مسکونی شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
43 بررسی تطبیقی کلام الهی(قرآن)در شکل گیری محراب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری، مدیریت شهری و محیط زیست در هزاره سوم
44 بررسی تطبیقی نحوه اجرای سقف های عرشه فولادی و کامپوزیت در کاهش هزینه ساخت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
45 بررسی تطبیقی نحوه استفاده از آرایه ها در معماری مساجد در شیوه آذری و اصفهانی نمونه موردی (مسجد جامع ورامین و مسجد شیخ لطف الله اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
46 بررسی تطبیقی نمادخورشید درمعماری بومی مازندران با اسنادتاریخی نمونه موردی شهرستان سوادکوه (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
47 بررسی تطبیقی هندسه آجرکاری در دوره های سلجوقیان و ایلخانان (نمونه موردی: گنبد سلطانیه و برج خرقان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
48 بررسی جایگاه مجموعه های فرهنگی و ورزشی در توسعه فرهنگی و اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
49 بررسی چگونگی تقویت هویت معماری معاصر ایرانی با هدف جذب جوانان به مجموعه های فرهنگی و ورزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
50 بررسی چگونگی و کیفیت ارتباط فضاهای آموزشی و نیایشی در گذر از دوران صفوی به قاجار نمونه موردی:مسجد حکیم اصفهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
51 بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی شهر گرمسار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
52 بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مساکن بومی میانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
53 بررسی ساختار معماری و عملکرد زیست محیطی مسکن بومی پایدار سنندج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
54 بررسی ساختار معماری وعملکرد زیست محیطی شهر سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی معماری، مرمت، شهرسازی ومحیط زیست پایدار
55 بررسی ساختارمعماری و عملکرد زیست محیطی شهرگرگان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
56 بررسی سیر تحولی طراحی پلان مساجد ایرانی در دوران صفوی،قاجار و پهلوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
57 بررسی شاخص های طراحی مرکز نگهداری کودکان بیسرپرست 6 تا 12 سال بر مبنای ارتقا توانمندی احساسی و رشد خلاقیت ذهنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
58 بررسی طراحی اقلیمی ساختمان های شهر زنجان مبتنی بر تغییرات اقلیمی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
59 بررسی عملکرد زیست محیطی شهراهواز (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
60 بررسی عملکرد زیست محیطی شهرستان مهاباد (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
61 بررسی عوامل موثر بر اجتماع پذیری و تعاملات اجتماعی در طراحی فضاهای عمومی معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
62 بررسی فاکتورهای محیطی موثر بر خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی دستاوردهای اخیر در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
63 بررسی معماری همساز با اقلیم سرد و کوهستانی با رویکرد مصرف بهینه انرژی در شهر سنندج(با طراحی نمونه توسط نرم افزار دیزاین بیلدر) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری و شهر پایدار
64 بررسی مناره با توجه به آیات الهی (آیه 35 سوره نور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
65 بررسی مناره با توجه به آیات الهی (آیه 53 سوره نور) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
66 بررسی نحوه استفاده از راهبردهای زیست بومی در طراحی خانههای بومی گیلان نمونه موردی: روستای کوشال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
67 بررسی نقش مجتمع های تجاری ـ تفریحی به عنوان فضایی پویا باتکیه برمفهوم جذب مخاطب و ارتقاء تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
68 بررسی و تحلیل عناصر اقلیمی موثر بر آسایش انسان (نمونه موردی: شیراز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
69 بررسی و روش استفاده بهینه از منابع طبیعی در بهبود طراحی معماری مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
70 بررسی و نحوه استفاده از اصول طراحی معماری کاروانسرا های صفوی در هتل عصر حاضر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
71 بررسی و نقش کیفی فضاهای فرهنگی تفریحی به عنوان یک فضای عمومی درراستای تقویت و ارتقای سطح تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
72 بررسی و نقش کیفی مجموعه های اقامتی تفریحی درراستای تقویت گردشگری و ارتقای سطح تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
73 بررسی ویژگی های اقلیمی و فاکتورهای زیست محیطی معماری مسکونی کاشان (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
74 پایداری و توجه به منظر، دو رویکرد همگن در طراحی گردشگاههای ساحلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
75 تاثیر احیای بافت قدیمی برحفظ هویت شهروندان (نمونه موردی شهرستان بروجرد،خیابان های سعدی وصفا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
76 تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در حفظ انرژی حرارتی ساختمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
77 تاثیر ورود اسلام بر تزئینات معماری نیایشگاه های ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
78 تبیین راه هایی جهت طراحی مجتمع مسکونی با رویکرد پایداری اجتماعی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
79 تبیین راهکارهای هوشمند سازی مجتمع های تجاری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
80 تجلی مفاهیم بهشت در کلام الهی و ارتباط آن با باغ ایرانی در باغ دولت آباد یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
81 تحلیل و بررسی تزیینات گچ بری و نقوش اسلیمی محراب اولجایتو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
82 تعیین اثر پذیری پارامتر های گوناگون در آلودگی آب (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
83 تفاوت شکل و فرم معماری مساجد در دو اقلیم گرم و خشک - سرد و کوهستانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
84 تکنولوژی وکارآیی سازه های غشایی درطراحی و اجرای استادیوم های ورزشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
85 حکمت هندسه به کار رفته در مساجد با توجه به مفهوم قدر در قرآن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
86 روند تعیین نوع چفد ( قوس ) براساس نحوه مشاهده و پیاده سازی ( نمونه موردی مسجد جامع ساوه ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
87 طراحی خانه سالمندان با رویکرد امید به زندگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوین شهری
88 طراحی ساختمان مسکونی با تاکید بر کنترل درجه حرارت مطالعه موردی شهر زنجان با طراحی نمونه توسط نرم افزار دیزاین بیلدر (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
89 طراحی گردشگاههای ساحلی با رویکرد معماری پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهشهای نوین در معماری و شهرسازی ایران
90 طراحی گردشگاههای ساحلی پایدار با درهم آمیختگی معماری و صنعت گردشگری (نمونه موردی: طراحی گردشگاه ساحلی بندر فریدون کنار) (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
91 طراحی موزه با استفاده از به کارگیری نقوش هندسی سنتی در راستای ایجاد یک معماری پارامتریک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
92 فضایی برای ماندن؛ طراحی مجتمع های تجاری تفریحی با نگزش افزایش سرزندگی وتعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی
93 کاهش اثرات زیست محیطی در مجموعه های تفریحی توریستی و توسعه ی اکوتوریسم پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی معماری،عمران و محیط زیست شهری
94 گذری بر نقش عنصر آب در معماری معابد ایران و جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
95 مبانی و روشهای طراحی سازه های غشایی به کمک رایانه و معرفی افزونه نرمافزار Rhinomembrane (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
96 مرحله تغییر متریالها و ذخیره سازی انرژی حرارتی برای ساختمانها (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری در معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه
97 معماری بومی در ارتباط مستمر با انسان، فرهنگ و طبیعت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
98 معماری و گردشگری پایداردو اصل مهم در طراحی گردشگاههای ساحلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری،برق و مکانیک ایران
99 معیارهای طراحی زیست محیطی در خانه های بومی لاهیجان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و هویت با محوریت مسکن اسلامی ایرانی
100 مقایسه نیارشی مساجد در دوره خراسانی و دوره آذری (نمونه موردی مسجد تاریخانه دامغان و مسجد کبود تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
101 مناسب سازی نواحی ساحلی در جهت رسیدن به توسعه پایدار گردشگری ( نمونه موردی، شهرستان تنکابن) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
102 نحوه طراحی فضاهای ادغام شده فرهنگی و ورزشی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری
103 نحوه ی طراحی کوشک در باغ ایرانی طبق کلام الهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی کاربرد پژوهش و تحقیق در علوم و مهندسی
104 نظم در معماری مقایسه نقش نظم در عصر مدرن و پست مدرن (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت خوانش هویت ایرانی اسلامی در معماری و شهرسازی
105 نقش انعطاف پذیری مدارس درارتقاء خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
106 نقش طراحی فضاهای آموزشی در افزایش میزان خلاقیت کودکان 3 تا 6 سال در فضاهای آموزشی آن ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
107 نقش طراحی مجتمع های فرهنگی به عنوان نشانه شهری در هویت بخشی به شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
108 نقش طراحی مجتمع های فرهنگی به عنوان نشانه شهری در هویت بخشی به شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور