عباسعلی اکبرزاده مرشدی

 عباسعلی اکبرزاده مرشدی استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

عباسعلی اکبرزاده مرشدی

Abasali Akbarzadeh

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارایه مدل رفتاری دیوار آجری غیرمسلح با بازشو تقویت شده توسط FRP تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 ارزیابی بهبود عملکرد دیوار آجری با مسلح سازی تحت بار برون صفحه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
3 بررسی آزمایشگاهی دیوار آجری با بازشو تقویت شده توسط FRP تحت بارگذاری درون صفحه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 بررسی آزمایشگاهی رفتار قوس آجری (پوشش چشمه و تویزه) تقویت شده با الیاف FRP تحت بارگذاری قایم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
5 بررسی آزمایشگاهی رفتارخارج صفحه دیوار بنایی مسلح تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی
6 بررسی تاثیر الیاف FRP با آرایش مختلف بر رفتار دیوارهای آجری غیرمسلح بازشودار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
7 بررسی تاثیر پارامترهای مکانیکی میانقاب بنایی بر شاخص خرابی Park-Ang آن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
8 بررسی تاثیر پارامترهای هندسی و مشخصات مصالح مصرفی بر ضریب رفتار سازه های آجری غیر مسلح (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
9 بررسی تاثیر ضخامت میانقاب بنایی بر شاخص خرابی Park-Ang آن (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
10 بررسی تاثیر ضخامت و وجه تقویت شده با شاتکریت بر رفتار دیوارهای بنایی دارای بازشو تحت بارگذاری خارج از صفحه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
11 بررسی تاثیر مقاومت چسبندگی ملات بنایی بر شاخص خرابی Park-Ang میانقاب بنایی (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
12 بررسی تاثیر نسبت ارتفاع به طول میانقاب بنایی بر شاخص خرابی Park-Ang آن (دریافت مقاله) اولین همایش هنر و صنعت در ساختمان عمران،معماری و شهرسازی
13 بررسی تحلیلی اثر مقاومت فشاری بتن بر روی رفتار سازه های بتنی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
14 بررسی تحلیلی اثر مقاومت فشاری بتن بر روی رفتار سازه های بتنی باسیستم باربردوگانه ترکیبی وسیستم قاب خمشی (دریافت مقاله) نهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
15 بررسی رفتار دیوارهای آجری غیرمسلح فاقد بازشو مقاوم سازی شده توسط الیاف FRP با آرایش های مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری و بازآفرینی شهری
16 بررسی سود هزینه ای دیوار های با بازشو تقویت شده با الیاف FRP و شاتکریت تحت بارگذاری جانبی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
17 رفتار دیوار بنایی غیرمسلح تحت بارهای استاتیکی با استفاده از مدلسازی در مقیاس میکرو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
18 رفتار لرزه ای دیوارهای آجری غیر مسلح و مسلح با استفاده از روش تحلیل دینامیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت شهری نوین
19 مطالعه آزمایشگاهی رفتار طاق آجری (پوشش چشمه و تویزه) تحت بارگذاری قایم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 مقایسه رفتاری دیوار های آجری با بازشو تقویت شده با FRP و شاتکریت تحت بارگذاری جانبی داخل صفحه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
21 مقایسه نحوه تاثیر پارامترهای مختلف مکانیکی و هندسی میانقاب بنایی بر شاخص خرابی park-ang آن (دریافت مقاله) کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران، معماری شهرسازی و محیط زیست ایران