دکتر صفورا برومند

دکتر صفورا برومند

دکتر صفورا برومند

Dr. Safura borumand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی آموزش تاریخ اجتماعی در نظام آموزش عالی ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 4، شماره: 7
2 آسیب شناسی پژوهش های سکه شناختی در ایران:مطالعه موردی سکه های ایران باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 22، شماره: 10
3 اتهام به الحاد و مصادیق آن در دوران سلجوقیان (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
4 اعزام ایلچیان شاه اسماعیل اول صفوی به هند: دلایل و اهداف (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 8، شماره: 28
5 بررسی عملکرد دولت در مورد قاچاق گندم در مرز ایران و عراق (1304 تا 1321 ش) (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 5، شماره: 1
6 دربار ساسانی و مسیحیان: مدارا یا تعصب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ایران دوره: 2، شماره: 3
7 سجاده ی ابریشمین اصفهان، میرزا مخدوم شریفی و مقام قاضی القضاتی مکه (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 4، شماره: 1
8 صنعت چاپ در شبه قاره هند: رسانه تقابل و تعامل فرهنگی متقابل بریتانیا و جامعه هند (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 30
9 کماندار، اومفالوس و اورنگ: بازشناسی دلالت ضمنی سه نماد بر سکه های اشکانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 5، شماره: 20
10 کورنوکوپیا در سپهر نشانه ای عصر اشکانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 6، شماره: 24
11 گفتمان امور خیریه در اصفهان (۱۳۲۶-۱۳۲۴ق.): انجمن تبلیغی کلیسا (CMS) و واکنش کنشگران اجتماعی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مطالعات وقف و امور خیریه دوره: 1، شماره: 1
12 نقش دیپلماسی شاهرخ تیموری در شبه قاره هند (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 30