دکتر رسول بیدرام

دکتر رسول بیدرام استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی هنر اصفهان

دکتر رسول بیدرام

Dr. Rsoul Bidram

استادیار گروه آموزشی اقتصاد و کارآفرینی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثربخشی مشوق های محرک حفاظت از خانه های با ارزش تاریخی (مطالعه موردی: بناهای تاریخی محله جلفای اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 2، شماره: 6
2 اقتصاد خلاق (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
3 اقتصاد فرهنگ و هنر (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 3، شماره: 1
4 برآورد ارزش اقتصادی باشگاه فوتبال فولاد مبارکه سپاهان برای شهر اصفهان (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 2، شماره: 1
5 براورد تمایل به پرداخت مصرف‎کنندگان خودرو برای قیمت بنزین )با استفاده از روش (CVM (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 2
6 بررسی کارآیی بانکهای اسلامی در کشورهای مختلف جهان با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 5، شماره: 10
7 تبیین شاخص خلاقیت مکانی و اندازه گیری ضرایب اهمیت آنان( نمونه موردی: نواحی شهر کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 2
8 تبیین مدل مفهومی ارزش‎آفرینی بافت‎های تاریخی با رویکرد رقابت‎پذیری شهری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و مدیریت شهری دوره: 8، شماره: 31
9 تحلیل تصویر برند درونی بافت تاریخی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 2
10 تدوین شاخص های شناسایی بافت های ناکارآمد (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 1، شماره: 1
11 طراحی مدل کسب و کار امکان گرا در صنایع دستی شهر جهانی لالجین (دریافت مقاله) مجله اقتصاد شهری دوره: 5، شماره: 1
12 محاسبه شکاف تلید ناخالص داخلی فصلی و تاثیر عوامل اسمی بر آن در ایران رهیافت خودرگرسیون برداری VAR (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی رو شمند آسیب پذیری معابر در برابر زلزله نمونه موردی: منطقه 7 کلان شهر تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
2 بررسی تأثیر درآمد و قیمت بر تقاضای مد لباس ایرانی اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
3 بررسی راهبردهای توسعه اقتصادی- اجتماعی شبکه شهرهای خلاق یونسکوبا رویکرد بازآفرینی فرهنگ مبنا (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
4 بررسی زمینه های رانت جویی درساختار بودجه ای شهرداری ها و ارتباط آن با کارایی نمونه موردی شهرداریهای کلان شهرها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران
5 بررسی و تجزیه و تحلیل الگوی مکان یابی شهرک های صنعتی و ارائه الگوی مناسب(شهرک های صنعتی شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
6 بررسی و تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر مکان یابی شهرکهای صنعتی با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه ای (نمونه موردی شهرستان اصفهان) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
7 تحلیل و آسیب شناسی وصول عوارض نوسازی و عمران شهری (مورد مطالعه مراجعان شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
8 روشهای برآورد منفعت اجتماعی بناهای تاریخی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
9 شناسایی و رتبه بندی مشکلات هنرمندان صنایع دستی چوبی با تاکید بر بازار فروش (نمونه موردی معرق چوب) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی