دکتر ناصر شابختی

دکتر ناصر شابختی

دکتر ناصر شابختی

Dr. Naser Shabakhti

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه ی الگوریتمی اصلاحی برای روش های گرادیان مزدوج غیرخطی به منظور محاسبه ی شاخص قابلیت اعتماد سازه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 24، شماره: 2
2 ارزیابی پاسخ مدل های مختلف اندرکنشی خاک- شمع- سازه در جاکت نگهدارنده توربین بادی (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 8، شماره: 1
3 Study of Fixed Jacket Offshore Platform in the Optimization Design Process under Environmental Loads (دریافت مقاله) مجله بین المللی فناوری دریایی دوره: 2، شماره: 1
4 بررسی اثرات انتخاب شتابنگاشت و شکل طیف زمین لرزه بر ظرفیت فروریزش سازه (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 49
5 بررسی اثرات فصلی و درجات آزادی بر پاسخ دینامیکی و نیروهای وارده بر المان میتینگ برای نصب فلوت اور در خلیج فارس (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 16، شماره: 32
6 بررسی و مقایسه توزیع تنش در خاک به روش عددی نقاط محدود با دیگر روش های متداول (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری آموزش دوره: 1، شماره: 2
7 تحلیل حساسیت پاسخ سازه های ثابت دریایی به پارامترهای نیروی امواج با استفاده از تئوری موج نو (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 6، شماره: 4
8 تحلیل قابلیت اطمینان اعضای آسیب دیده سکوی جکت تحت بار ضربه شناور (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 14، شماره: 27
9 تحلیل قابلیت اطمینان شمع تحت بار جانبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهندسی دریا دوره: 17، شماره: 34
10 تخمین قابلیت اطمینان فروریزش سازه با استفاده از روش سطح پاسخ و هیبرید شبکه های عصبی- فازی با الگوریتم های فرا ابتکاری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 52، شماره: 107
11 توسعه منحنی های شکنندگی فروریزش با در نظرگرفتن عدم قطعیت های مدل سازی با استفاده از شبیه سازی LHS و شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 6
12 کاربرد میراگر جرمی آلیاژ حافظه دار در کنترل ارتعاشات سکوی دریایی ثابت (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 7، شماره: 1
13 محاسبه شاخص قابلیت اعتماد فازی سازه ها با استفاده از تکنیک بهینه سازی آلفا برشها (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 43، شماره: 73
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز احتمالاتی عملکرد قاب های فولادی با مهاربند برون محور بر اساس پارامترهای تصادفی بار مرده وزنده (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
2 آنالیز احتمالاتیعملکرد قابهایفولادیبا مهاربند هم محور بر اساسپارامترهایبار ومقاومت (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
3 آنالیز احتممالاتی عملکرد قابهای کوتاه فولادی با مهاربندهم محوربراساس پارامترهای بارومقاومت (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
4 اثرنامنظمی درارتفاع(اختلاف سختی)برسطح عملکرد قاب های خمشی بتن مسلح دارای میانقاب بنایی (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
5 احتمال باروی سرریزی و آنالیز حساسیت پوزه موج شکن توده سنگی سکویی رودیک بندرچابهار به روش مرتبه اول قابلیت اطمینان FORM (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
6 ارزیابی آسیب پذیری سازه های فولادی با بادبند برون محور دارای رفتار خمشی- برشی بر اساس سطح عملکرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
7 ارزیابی احتمال خرابی سازه ها با استفاده از توابع هرمیتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
8 ارزیابی احتمال خسارات مستقیم اسکله شمع و عرشه در حالات بدون شمع کمکی مایل برپایه منحنی های شکنندگی (استان بوشهرکشور ایران) (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش صنایع دریایی
9 ارزیابی احتمال خسارات مستقیم اسکله شمع و عرشه درحالات باشمع های کمکی مایل برپایه منحنیهای شکنندگی استان بوشهر کشور ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
10 ارزیابی احتمالات خرابی سازه ها با توجه به مودهای آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 ارزیابی پارامتر های موثر در عملکرد قابهای دارای تیر پیوند قائم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
12 ارزیابی خسارت لرزه ای دیوار برشی بتن مسلح دارای بازشو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
13 ارزیابی خستگی سکوهای ثابت دریایی به کمک تکنیک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
14 ارزیابی خستگی سکوی جاکت فلزی با احتساب اثرات اندرکنش شمع خاک سازه (مطالعه موردی: دریای عرب) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 ارزیابی ریسک لرزه ای اسکله شمع و عرشه با استفاده از منحنیهای شکنندگی (سواحل خلیج فارس اسکله شیف استان بوشهر) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
16 ارزیابی سازه جاکت نگهدارنده توربین بادی با در نظر گرفتن اندرکنش خاک-شمع-سازه تحت تاثیر امواج شکنا (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
17 ارزیابی شاخص قابلیت اطمینان اعضای سکوی جاکت فلزی تحت آسیب ناشی از برخورد شناورهای تدارکاتی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
18 ارزیابی ضریب بار محیطی برای سکوی جکت فلزی واقع در خلیج فارس با استفاده از تحلیل قابلیت اطمینان (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش صنایع دریایی
19 ارزیابی ضریب رفتارقابهای فولادی مجهز به میراگرهای ورق مثلثی افزاینده میرایی و سختی TADAS (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین
20 ارزیابی عملکردلرزه ای قابهای خمشی فولادی مقاوم سازی شده بامهاربندهم محور به روش زمان دوام (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
21 ارزیابی قابلیت اطمینان اتصالات سکوی جکت فلزی باتوجه به انعطاف پذیری اتصالات (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
22 ارزیابی قابلیت اطمینان لرزه ای سازه ها با استفاده از الگوریتم فرااکتشافی جستجوی هارمونی (دریافت مقاله) کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی
23 ارزیابی لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF) بر مبنای تحلیل پوش آور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
24 افت سختی قاب پرتال بتنی مبتنی برتحلیل پوش آورغیرخطی ida (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 Impact of Loading Random Parameter on Determining the Performance Point of Steel Structures Using Displacement Coefficient Approach (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
26 Investigation into the seismic performance of steel frames using improved PALL frictional dampers ( IPFD ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
27 بررسی آسیب پذیری لرزه ای سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی و دیوار برشی با توسعه منحنی های شکنندگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
28 بررسی اتلاف انرژی مهاربند ضربدری پس از کمانش، تحت تحلیل استاتیکی غیرخطی فزآینده چرخه ای (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
29 بررسی اثرزاویه ای حمله موج برروی خرابی خستگی خطوط مهارگسترده (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
30 بررسی احتمال خرابی اعضا ی فلزی تحت انواع مودهای خرابی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
31 بررسی احتمال خرابی سازه بتنی با دیوار برشی با دو معیار خرابی متفاوت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
32 بررسی الگوهای توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیر خطی در قابهای فلزی با بادبند برون محور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
33 بررسی اندرکنش دیوار برشی بتنی و تیر های فولادی در اتلاف انرژی ورودی زلزله در اثر ‏رفتار غیر خطی در سازه فولادی با دیوار برشی ‏بتنی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
34 بررسی اندرکنش دیواربرشی وتیرهای سازه دراتلاف انرژی ورودی زلزله دراثررفتارغیرخطی درسازه بتنی بادیواربرشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
35 بررسی پارامترهای لرزه ای قاب های فولادی با المان میرایی و سختی افزوده شده (ADAS) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
36 بررسی پارامترهای لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
37 بررسی پاسخ دینامیکی سازه دریایی جک-آپ بر اساس اندرکنش فونداسیون و خاک (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 بررسی تاثیر ارتفاع امواج برشاخص اطمینان اعضای سکوی دریای جکت واقع در خلیج فارس (دریافت مقاله) همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی
39 بررسی تاثیر پارامتر هندسی عمق بر پاسخ سکوهای فراساحلی ثابت فلزی مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
40 بررسی تاثیر پارامترهای تصادفی بار در تعیین نقطه عملکرد احتمالاتی مهاربندهای هم محور و برون محور با استفاده از روش طیف ظرفیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
41 بررسی تاثیر پودر شیشه بر خواص مکانیکی بتن خودتراکم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی تاثیر تئوری های مختلف امواج در ایجاد تنش در اعضای لوله ای جکت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
43 بررسی تاثیر سکوی جکت در ارتعاش نوسانی لوله های رایزر مطالعه موردی: منطقه ی پارس جنوبی (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در افق های نوین عمران و معماری
44 بررسی تاثیر سیستم میرایی اصطکاکی دورانی بر عملکرد قاب های فولادی با استفاده از روش زمان دوام (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی تاثیر کلمپ در ارتعاش نوسانی لوله رایزر سکوهای ثابت (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
46 بررسی تاثیر مدل های مختلف اندرکنش شمع-خاک-سازه بر آسیب خستگی سکوی جاکت فراساحلی (مطالعه موردی: دریای عرب) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
47 بررسی تاثیر مشخصات مکانیکی SMA بر پاسخ سکوهای فراساحلی ثابت فلزی مجهز به آلیاژ حافظه دار شکلی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش صنایع دریایی
48 بررسی تاثیر میانقابهای بنایی بررفتار لرزه ای قابهای فولادی خمشی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
49 بررسی تاثیر میزان آرماتورگذاری بر شکل پذیری و ضریب رفتار دیوار برشی بتنی دارای بازشو (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
50 بررسی تاثیر میزان آرماتورگذاری بر شکل پذیری وضریب رفتار دیوار برشی بتنی دارای بازشو (دریافت مقاله) همایش ملی زلزله و مقاوم سازی ساختمان
51 بررسی تاثیر ورق تقویت ستون و ابعادجوش دررفتاراتصال صلب درسازهای فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 بررسی تغییرات برش پایه و لنگر واژگونی در فرآیند بهینه سازی سکوی فراساحلی با در نظر گرفتن خستگی بوسیله الکوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
53 بررسی خرابی ناشی از خستگی درسکوی جکت تحت اثر مدل منظم و تصادفی موج (دریافت مقاله) همایش ملی دریانوردی و حمل و نقل دریایی
54 بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم (SCC) حاوی خرده شیشه پودر شیشه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
55 بررسی خواص مکانیکی بتن خودتراکم (SCC) حاوی خرده شیشه و پودر شیشه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
56 بررسی رفتار دینامیکی سکوی جکت SP17 واقع در خلیج فارس تحت اثر تئوری موج خطی و غیر خطی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
57 بررسی رفتار غیرخطی دیوار برشی بتنی دارای بازشو به روش طراحی بر اساس سطح عملکرد (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 بررسی روش طیف ظرفیت در ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش(BRBF ) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 بررسی سطح عملکرد قابهای با بادبند برون محور در ترکیب با قاب خمشی ویژه با استفاده از تحلیل استاتیکی غیر خطی (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
60 بررسی شاخص قابلیت اطمینان اتصالات سکو ثابت فلزی بااتصالات صلب و انعطاف پذیر (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
61 بررسی شاخص قابلیت اطمینان در رایزرهای سکوی جکت واقع در منطقه پارس جنوبی تحت خرابی ناشی از تغییر شکل عضو (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
62 بررسی ضرایب اصلاح آسیب خستگی اعضای لوله ای شکل فولادی سازه های دریایی به روشS-Nوروش مکانیک شکست (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
63 بررسی طراحی بهینه پایه جاکت سکوهای ثابت فراساحلی شابلونی در برابر نیروهای محیطی دریا (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
64 بررسی عملکرد دیوارهای برشی کوپل بتنی با تیرهای پیوندی مختلف (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
65 بررسی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مهاربند زانویی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
66 بررسی عملکرد لرزه ای قاب های مهاربندی شده مقاوم در برابر کمانش (BRBF ) با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
67 بررسی قابلیت اعتماد اعضای لوله ای سکوی دریایی جاکت تحت ترک خستگی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
68 بررسی قابلیت اعتماد تیرهای قاب خمشی فولادی تحت اثر بارگذاریدینامیکی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
69 بررسی قابلیت اعتماد صفحات مستطیلی بر اساس شرایط حدی جابجایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
70 بررسی کاهش مقاومت سکوی دریایی جاکت ناشی از ترک خستگی در اتصالات لوله ای آن (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
71 بررسی لرزه ای ساختمان های فولادی بادیواربرشی بتنی تحت زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 بررسی لرزه ای قاب های مجهز به میراگر اصطکاکی دورانی تحت رکورد زلزله های حوزه دور ونزدیک از گسل (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران ، شهرسازی و توسعه پایدار
73 بررسی متغیرها درفرآیند بهینه سازی طراحی پایه جاکت سکوهای ثابت دریایی (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
74 بررسی مقادیراحتمال خرابی بربهینه سازی شاه تیرفلزی پل (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
75 بررسی مکانیزم استهلاک انرژی زلزله درسازه بتنی با دیوار برشی با استفاده از تحلیل IDA (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران
76 بررسی نتایج حاصل از روش زمان دوام و تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی قاب های فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی چرخشی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
77 بررسی نقاط شروع ترک خستگی در اتصالات سکوی جکت 17 SP در اثر تئوری موج تصادفی خطی و غیر خطی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
78 بررسی و مقایسه عملکرد لرزه ای سیستم های جداسازی شده در پایه با سیستم های جداسازی شده کف طبقات (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مصالح و سازه های نوین در مهندسی عمران
79 بررسی و مقایسه عملکردی قاب های فولادی تقویت شده با سیستم های مهاربند معمولی (CBF) و میراگر فلزی (ADAS) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
80 بررسی ومقایسه رفتار لرزه ای سیستم BRBF ودو سیستم باربر لرزه ای رایج (دریافت مقاله) نگرشی بر آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد۲۸۰۰)؛ حال و آینده
81 بهینهسازی بر اساس قید قابلیت اعتماد شاهتیر پل (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 تاثیر پوزولان تفنان روی مقاومت فشاری بتن در شرایط محیطی بندر چابهار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
83 تاثیرمیانقاب های بنایی برسطح عملکردقاب های خمشی بتن مسلح (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
84 تحلیل تراوش به کمک روش Differential Quadrature (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 تحلیل حساسیت سازه های ثابت دریایی تحت اثر بارگذاری دینامیکی موج به روش تئوری موج نو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
86 تحلیل خرابی خستگی خطوط مهار سکوی نیمه شناور امیرکبیر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
87 تحلیل قابلیت اطمینان پارامترهای مقاومتی خاک بر پایداری گود در روش میخ کوبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
88 تحلیل قابلیت اطمینان ظرفیت باربری پی های سطحی به روش لنگر اول مرتبه دوم (FORM) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
89 تحلیل قابلیت اعتماد برش در تیرهای بتن آرمه تقویت شده باCFRP (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 تحلیل قابلیت اعتماد تیرهای بتن آرمه تقویت شده با CFRP (دریافت مقاله) اولین کنفرانس منطقه ای مهندسی عمران
91 تحلیل قابلیت اعتماد تیرهای بتنی T شکل تقویت نشده و تقویت شده (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی سازه ایران
92 تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده با CFRP تحت بار محوری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
93 تعیین ظرفیت ستون های مقاوم سازی شده باCFRP تحت بار محوری و حداکثر تغییر مکان جانبی با افزایش درصد و تنش تسلیم آرماتور فولادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
94 رفتار دینامیکی غیر خطی قابهای فولادی مجهز به میراگر فلزی تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
95 رفتاردینامیکی غیر خطی قابهای فولادی OMRF تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل (دریافت مقاله) همایش منطقه ای مهندسی زلزله و زلزله شناسی
96 رفتارمهاربند هم محور CBF پس ازکمانش براساس مفاهیم انرژی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
97 سیستم سازه ای مناسب برای افزایش دهانه پل های نظامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
98 شاخص اطمینان در پایه های سکوی جکت نصب شده در خلیج فارس با استفاده از تئوری امواج منظم و امواج تصادفی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش صنایع دریایی
99 شبیه سازی و مقایسه ی موج تصادفی خطی و غیر خطی در منطقه ی خلیج فارس (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
100 قابلیت اطمینان در اعضای سکوهای جکت نصب شده در منطقه خلیج فارس تحت امواج با تئوری های متفاوت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
101 کاربرد روشهای ممان برای تعیین ضرایب بار و مقاومت در طراحی سازه (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
102 محاسبه شاخص قابلیت اعتماد بر مبنای روش گرادیان مزدوج غیر خطی Conjugate-Descent (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
103 مدلسازی عددی تیرهای کوپله بتن آرمه تقویت شده توسط ورقهای فولادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
104 مدلسازی عددی تیرهای کوپله بتن آرمه تقویت شده توسط ورقهای فولادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
105 مدلسازی عددی تیرهای کوپله بتن آرمه تقویت شده توسط ورقهای فولادی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
106 مروری برمکانیک شکست درتعیین خستگی سازه های فولادی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
107 مطالعه تاثیرمیانقابهای بنایی دررفتارلرزه ای قابهای فولادی خمشی به دوروش تک دستکی و سه دستکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
108 مطالعه میزان صلبیت دیافراگم دال بتنی در رفتار لرزهای ساختمانها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران
109 مقایسه خسارت پذیری سیستم دوگانه قاب خمشی فولادی ودیواربرشی باسیستم دوگانه قاب خمشی بتنی ودیواربرشی براساس شاخص خرابی رافائیل - می یر (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
110 مقایسه روابط تحلیلی با مقادیرعددی برای آنالیز مودال درمخازن آب بادرنظر گرفتن اندرکنش آب و سازه (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
111 مقایسه قابلیت اطمینان ستون های قاب خمشی فولادی ویژه با قاب خمشیفولادی معمولی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور