دکتر محسن کاهانی

دکتر محسن کاهانی استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

دکتر محسن کاهانی

Dr. Mohsen Kahani

استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Publishing Persian Linked Data; Challenges and Lessons Learned (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 3
2 A metric Suite for Systematic Quality Assessment of Linked Open Data (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 8، شماره: 3
3 A Review of the Distributed Methods for Large-Scale Social Network Analysis (دریافت مقاله) مجله بین المللی ارتباطات و فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 3
4 استفاده از تکنولوژی داده های عظیم در نظرکاوی (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 9، شماره: 1
5 Extracting the Quality Factors of Business to Business Electronic Commerce Applications (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 1، شماره: 2
6 Proposing an Integrated Multi Source Ontology Construction Methodology (دریافت مقاله) مجله مهندسی کامپیوتر و دانش دوره: 3، شماره: 1
7 Trace۲Vec-CDD: A Framework for Concept Drift Detection in Business Process Logs using Trace Embedding (دریافت مقاله) مجله مهندسی کامپیوتر و دانش دوره: 6، شماره: 1
8 به کارگیری فرایند داده کاوی برای پیش بینی الگوهای رویگردانی مشتری در بیمه (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 4
9 به کارگیری فناوریهای وب معنایی در حوزه تلفیق داده (دریافت مقاله) فصلنامه فرماندهی و کنترل دوره: 1، شماره: 1
10 پیادهسازی روش دادههای پیوندی در نظامهای کتابخانهای: بررسی مولفههای مورد نیاز و ارائه یک الگو (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 7، شماره: 25
11 ساخت هستان‌نگار از پایگاه داده‌های بزرگ: چالش‌ها و روشی برای غلبه بر آن‌ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 8، شماره: 1
12 شناسایی نشانگرهای روابط در پیشینه‌های فراداده‌ای فهرست کتابخانه ملی ایران مبتنی بر استاندارد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 2
13 مدیریت اطلاعات با استفاده از تکنولوژی وب معنایی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 27، شماره: 68
14 مطالعه عوامل موثر در تدوین راهبرد عملیاتی سازمان های پروژه محور و روابط میان آنها (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 10، شماره: 2
15 نقش ارتباطات معنایی در بهبود نتایج یک سیستم پیشنهاد استناد- مقاله برگزیده هفدهمین کنفرانس ملی انجمن کامپیوتر ایران (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Conceptualization of B2B Electronic Commerce Success From Sell Side Perspective (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
2 A Neuro-Fuzzy Classifier for Intrusion Detection Systems (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
3 A Novel Model for Mining Association Rules from Semantic Web Data (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
4 an abstractive summarization evaluation tool using lexical-semantic relations in farsi language (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
5 An Electronic Voting Scheme through Blind Signature (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
6 An Ontology based Data Model for Iranian Research Information (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
7 Assessment of the E-Trust Readiness of The B2CE-Commerce Companies (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی
8 ارائه ی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از شبکه عصبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
9 ارائه یک چارچوب کشف فرآیند در نگاره های با حجم بالا با استفاده از معماری نگاشت-کاهش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
10 ارائه یک روش ترکیبی اکتشافی برای قطعه بندی داده های با حجم بسیار زیاد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
11 ارائه یک روش ترکیبی برای شناسایی فرآیندهای با کیفیت در نگاره های سازمانی باحجم بسیار زیاد (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس ملی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
12 ارائه یک روش خوشه بندی برای داده های حجیم مبتنی بر الگوریتم خوشه بندی سی-میانگین و معماری نگاشت-کاهش (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس علوم و مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
13 ارائه یک روش خوشه بندی مبتنی بر الگوریتم کلونی مورچگان برای خوشه بندی داده های حجیم (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
14 ارائه یک روش مبتنی بر نگاشت-درهم سازی-کاهش برای شناسایی فرآیند در نگاره های سازمانی با حجم بالا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و مکاترونیک در ایران و جهان اسلام
15 ارائه یک فرایند بومی شده جهت انبارسازی داده ها در شرکت مخابرات خراسان رضوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
16 ارائه یک مدل کنترل دسترسی در سیستمهای مدیریت آموزشی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
17 ارائه یک مدل معنایی به منظور پیاده سازی نشانه گذاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
18 ارایه روش رتبه بندی مستقل از پرسش به صورت مقیاس پذیر (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
19 ارایه یک بستر مبتنی بر عامل برای توسعه سیستمهای خبره توزیع شده (دریافت مقاله) دومین کنگره مشترک سیستمهای فازی و هوشمند ایران
20 ارزیابی کیفیت سیستم کاربردی B2B با استفاده از مدل B2BAQM مطالعه موردی : پورتال ایساکو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
21 استخراج آنتولوژی حملات به روش داده کاوی جهت استفاده درسیستمهای تشخیص نفوذ (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
22 استفاده از نرم افزارهای کد منبع باز در کتابخانه ها (دریافت مقاله) همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران
23 Building an Enterprise Information Portal Using Open Source Software (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
24 Designing Persian Language Parser Tool (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
25 DxGenerator: An Improved Differential Diagnosis Generator for Primary Care based on MetaMap and Semantic Reasoning (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی
26 Improvement of An Abstractive Summarization Evaluation Tool using Lexical-Semantic Relations and Weighted Syntax Tags in Farsi Language (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
27 Towards Autonomic Virtual Organization (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
28 بررسی و تحلیل بات نت Mirai مبتنی بر IOT (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حوادث و آسیب‌پذیری‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات
29 تبدیل خودکار پرس وجوی مبتنی بر کلمات کلیدی به قالب SPARQL (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
30 تحلیل نگاره رویداد با هدف فرآیندکاوی: چالش ها و راه کارها (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ودانش
31 خلاصه سازی خودکار چند سنی مبتنی بر مفاهیم (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
32 روش جدید خلاصه سازی استخراجی تک سندی با استفاده از نظریه مرکزیت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
33 سنجش میزان آمادگی الکترونیکی دانشکده های دانشگاه فردوسی مشهد با تأکید بر دسترسی به اطلاعات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش
34 شبیه سازی و بهینه سازی عوامل موثر بر کیفیت خدمات الکترونیکی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی
35 شناسایی شبکه ارتباطی مشترکین تلفن ثابت شرکت مخابرات با استفاده از پایگاه داده گرافی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
36 شیفت مفهومی در فرایندهای کسب وکار (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
37 طراحی قرارداد سطح خدمات برای خدمات فناوری اطلاعات دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس کامپیوتر سالانه انجمن کامپیوتر ایران
38 طراحی یک MIB برای شبکه های خانگی مبتنی برJini (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
39 طراحی یک مدل سیستم مدیریت آموزشی با محتوای توزیع شده Distributed Content Learning Management System (DCLMS) (دریافت مقاله) دومین همایش آموزش الکترونیک
40 قطعه بندی معنایی مدل فرآیند با استفاده از هستان نگار (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
41 گمنام سازی مسیرهای حرکت اشیا متحرک با سطوح متفاوت حریم خصوصی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن رمز ایران
42 مدلسازی نبرد دریایی و شبیه سازی توزیع شده مبتنی بر سیستم های چند عامله شناختی BDI و موتور اسنتاجگر معنایی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران (C۴I)
43 مدیریت منابع در محیط گرید معنایی به منظور یادگیری اینترنتی سیار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران
44 مطالعه ی برانگیختگی، خوشایندی و غلبه ی کلمات عناوین تارنماهای فارسی زبان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
45 مقایسه مدلهای دادههای پژوهشی و بهبود الگوی ملی اطلاعات تحقیقاتی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
46 مقایسه و مروری بر چارچوب های معماری سازمانی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر آینده پژوهشی-سرزمین پایدار
47 یک روش جدید مبتنی بر تعامل بر ای مدیریت اعتماد در وب معنایی برپایه شهرت و شباهت عاملهای هوشمند (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران