حسنعلی علی اکبریان

 حسنعلی علی اکبریان دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی

حسنعلی علی اکبریان

Hasanali Ali Akbarian

دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اختلاف در تعمیم دلیل به حکمت حکم (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 21، شماره: 79
2 بررسی حکم شرعی رفتار حکومت در جمع آوری اطلاعات از حوزه حریم خصوصی اشخاص (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 21، شماره: 81
3 بررسی عنصر احتیاط در فقه دوره های پیش و پس از اندیشه اخباری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 20، شماره: 76
4 تحلیل تاریخی نقش شیخ طوسی در عرفی شدن نفقه زوجه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 6، شماره: 11
5 چالش های کارآمدی در قانون گذاری بر اساس فقه و راه حل های آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 1، شماره: 2
6 ضابطه‌ی عدالت توزیعی در اقتصاد و سیاست (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 22، شماره: 87
7 قواعدی در تأثیر علوم تجربی در استظهار از ادله لفظی (با گرایش شناخت حکمت احکام) (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 72
8 مسیولیت مدنی سقط درمانی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 25، شماره: 93
9 مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون گذاری بر اساس عناوین ثانوی) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 29، شماره: 109
10 ملاحضاتی در نقد مقاله حقوق و اخلاق از کتاب تضاد و تعارض در اسلام نوشته کلسون (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 20، شماره: 75
11 نظریه تخییر در انتخاب فتاوا در مقام قانون گذاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 12، شماره: 40
12 نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری (نظریه‌ای در قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی) (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 103
13 نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 23، شماره: 87
14 نقش کارآمدی حکم شرعی در مقام استنباط احکام اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 27، شماره: 101