دکتر سکینه سجودی

دکتر سکینه سجودی

دکتر سکینه سجودی

Dr. Sakineh Sojoudi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر انرژی های تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی وکیفیت محیط زیست در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 3، شماره: 1
2 برآورد کشش های قیمتی و درآمدی تقاضای واردات دارو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 51، شماره: 4
3 بررسی اثر بی‎ثباتی رابطه ی مبادله بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 45، شماره: 1
4 بررسی اثر تامین مالی از صندوق های ریسک پذیر بر سودآوری شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 13، شماره: 2
5 بررسی تاثیر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر کیفیت محیط زیست ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 1، شماره: 2
6 بررسی تاثیر متغیر های جمعیتی بر کیفیت محیط زیست بر مبنای مدل STIRPAT (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 6
7 بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر خرید کالاهای ساخت داخل، توسط مصرف کنندگان ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد پنهان دوره: 4، شماره: 19
8 تاثیر شاخص مدیران خرید صنعت بر شاخص قیمت سهام در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 17، شماره: 64
9 رتبه‌بندی کارایی نیروگاه های برق ایران با استفاده از روش ابرکارایی: کاربرد دو روش لین-چن و LJK (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 2
10 کارایی و مقیاس: شواهدی از شرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران دوره: 10، شماره: 39
11 محاسبه کارایی فنی نیروگاه های حرارتی کشور و بررسی عوامل موثر بر آن: کاربرد روش تصادفی ناپارامتریک پوششی داده ها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 1
12 مطالعه عوامل موثر بر فعالیت های تحقیق و توسعه بنگاه های صنعتی ایران؛ کاربرد مدل های رگرسیون گسسته (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 4، شماره: 4
13 مقایسه مدل هفت عاملی با مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل سه عاملی فاما و فرنچ برای پیش بینی بازده مورد انتظار سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد مدیریت مالی دوره: 10، شماره: 4
14 مقررات گذاری انگیزشی هزینه های سرمایه گذاری: مطالعه موردی شرکت های توزیع برق ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی دوره: 6، شماره: 4
15 نقش بهره‎وری در تعیین سطح دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران (۱۳۷۶تا۱۳۸۲) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آزمون تجربی سه تئوری رقیب سرمایه انسانی، علامت دهی و مدرک گراییدر میان کارگاههای صنعتی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
2 اثر تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات بر صادرات در شرکت های صنعتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری با تاکید بر ارزش آفرینی و اقتصاد مقاومتی
3 ارزیابی عملکرد مناطق آزاد تجاری-صنعتی کشور با تاکید بر منطقه آزاد ارس: رویکرد تصمیمگیری چند معیاره MCDM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
4 برآورد منحنی کوزنتسی محیط زیست (EKC) در کشورهای صادر کننده نفت : با تاکید بر ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
5 بررسی اثر رقابت در صنعت بانکداری بر رشد تولید ناخالص داخلی در ایران (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی
6 بررسی اثر سرمایه فکری بررفتار صادراتی بنگاههای صنعتی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری
7 بررسی اثر سرمایه گذاری در تکنولوژی اطلاعات IT بر بهره وری سازمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
8 بررسی اثر کار آفرینی بر ایجاد نوآوری و مخارج R&D بنگاههای صنعتی ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
9 بررسی تاثیر تعاملی اندازه دولت و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی : مطالعه کشورهای سازمان کنفرانس اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
10 بررسی تاثیر رقابت بر نوآوری در بخش صنعت ایران: آزمون وجود رابطه U شکل (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
11 بررسی تاثیرتکنولوژی اطلاعات و ارتباطات(ICT) بر محیط زیست کشورهای در حال توسعه (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 بررسی عوامل موثر بر ساختار بازار د زیر بخشهای صنعت ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
13 رویکرد اقتصادسنجی بیزینی برای تعیین اثر متغیرهای کلان بر رشد صادرات فرش ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
14 شناسایی عوامل موثر در موفقیت وبسایت شرکت های کوچک و متوسط در بازارهای صادراتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری