دکتر محمد غفوری نژاد

دکتر محمد غفوری نژاد دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

دکتر محمد غفوری نژاد

Dr. Mohammad Qafori Nejad

دانشیار دانشگاه ادیان و مذاهب

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیه ی فطرت و نظریه ی توحید و دین فطری؛ رهیافت تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 14، شماره: 55
2 ارزیابی انگاره تقدم متکلمان معتزلی بر امامیه در آینه فهارس و مقالات نگاری های کهن (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 8، شماره: 21
3 ارزیابی حدیث عبدالله بن بکیر در قاعده ی لاضرر به روش تحلیل فهرستی (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 20، شماره: 1
4 بازپژوهی شخصیت محمد بن علی طرازی و کتاب او (دریافت مقاله) دوفصلنامه اعتبار سنجی حدیث دوره: 2، شماره: 3
5 بازخوانی انتقادی مبانی حجیت نداشتن خبر واحد در اعتقادات در مکتب بغداد (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 1، شماره: 4
6 بازشناسی مصادر احادیث کتاب الغیبه نعمانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 4، شماره: 14
7 بازنمایی شواهد تشیع اعتقادی در نیمه ی اول قرن اول (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 8، شماره: 15
8 بررسی و نقد کتاب دوازده انسان معصوم، امامان و بنای تشیع اثر متیو پیرس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 8، شماره: 16
9 تاثیر آرای معتزله سیاسی بر حکومت امام علی (ع) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 5، شماره: 9
10 تاثیر اختلاف گفتمان در استنتاجات اصولی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 53، شماره: 1
11 تبیین اخبار طینت: توریه یا جبرگرایی (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 24، شماره: 96
12 تحلیل ساز و کارهای معرفی امام رضا (ع) توسط امام کاظم (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 8، شماره: 31
13 تحلیل مصدرشناختی منقولات ابن بابویه از سعد اشعری در الامامه والتبصره من الحیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 9، شماره: 17
14 تحلیل مصدرشناختی منقولات علی بن بابویه از محمد بن یحیی العطار در الامامه و التبصره من الحیره (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 27، شماره: 1
15 تحلیل و بررسی اندیشه و باورهای دینی ابوذر غفاری (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 7، شماره: 14
16 تحلیل وضعیت جمعیتی شیعیان جهان با تاکید بر کشورهای با حاکمیت سیاسی غیرشیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 5، شماره: 10
17 تطور تاریخی نظریه فطرت در فلسفه و عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 10، شماره: 3
18 جایگاه فطرت در اندیشه های صدرالدین شیرازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 1، شماره: 1
19 درآمدی بر تاریخ کلام امامیه در حلب (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 1، شماره: 2
20 درآمدی بر شخصیت و روش شناسی کلامی سید دلدارعلی نقوی در تبیین امامت بر اساس کتاب عماد الاسلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 6، شماره: 12
21 روش شناسی شیخ حر عاملی در تبیین، تنظیم و اثبات عقاید (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 3، شماره: 5
22 روش شناسی و کارآمدی الهیات توماس آکوئیناس و کلام خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 7، شماره: 13
23 رویکرد شناسی علامه مجلسی در قبال معارف بشری؛ فلسفه، عرفان و اصول فقه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین دینی دوره: 1، شماره: 1
24 سیمای مکتب کلامی بغداد بر اساس داده های نجاشی و شیخ طوسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه کلام دوره: 8، شماره: 14
25 شخصیت و آرای کلامی علی بن اسماعیل میثمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 18، شماره: 71
26 گونه شناسی تحلیلی انتقادی دیدگاه ها در تفسیر فقر ه «کذلک زینا لکل امه عملهم» (انعام/ ۱۰۸) و بررسی مراد از آن در پرتو نظریه اعتباریات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 13، شماره: 50
27 مبانی و کاربست های نظریه «روح معنا» در آثار جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه امامیه دوره: 2، شماره: 3
28 متن کاوی، اعتبارسنجی و دلالت پژوهی روایات دعای «یا من ارجوه لکل خیر» (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حدیث دوره: 26، شماره: 1
29 مطالعه تحلیلی نظریه فطرت در مدرسه فکری محمدحسین طباطبایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 6، شماره: 17
30 معرفی و بررسی المستدرک الثانی لوسائل الشیعه (احادیث الائمه الطاهرین باسانید العامه و المخالفین) (دریافت مقاله) دو ماهنامه آینه پژوهش دوره: 28، شماره: 167
31 مفهوم شناسی ضرر و ضرار (با رویکردی به آرای آیت الله سید احمد مددی موسوی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اصولی دوره: 7، شماره: 25
32 نظریه تاویل ظواهر دینی نزد محمدباقر مجلسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 2، شماره: 6
33 نظریه خداشناسی و دین فطری در آراء علامه طباطبایی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 12، شماره: 4
34 واکاوی کتمان سر در آموزه های اهل بیت (ع) و پیامدهای هتک و اذاعه آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 7، شماره: 19