دکتر مازیار زند

دکتر مازیار زند

دکتر مازیار زند

Dr. Mazyar Zand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Artificial Intelligence ApplicationsinOil & Gas Industries (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
2 ارتباطات میان کلیه مبادی صنعت نفت و تبادل اطلاعات با رایانش ابری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
3 BlockchaininOil & Gas Industries (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک
4 Cloud Computing Solutions for Oil & Gas (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
5 Energy and Exergy Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle In Various Climatic Conditions Using R۲۲ (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
6 Energy and Exergy Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۴۱۰a (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
7 Energy and Exergy Analysis Of A Refrigeration Vapor CompressionCycle In Various Climatic Conditions Using R۴۰۷c (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
8 Energy and Exergy Analysis Of A Refrigeration VaporCompression Cycle In Various Climatic Conditions Using R۱۳۴a (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
9 IoT & IIoT in Oil & Gas Industries (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
10 Technology and Energy Managementin Oil and Gas Industries (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی مکانیک,برق و کامپیوتر ایران
11 Technology and energy managementwith environmental aspects (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی مکانیک,برق و کامپیوتر ایران
12 Technology and energy managementwith Renewable Energy aspects (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی مکانیک,برق و کامپیوتر ایران
13 Thermodynamic Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۱۳۴a (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
14 Thermodynamic Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۲۲ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
15 Thermodynamic Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۴۰۷c (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق، کامپیوتر و مکانیک ایران
16 Thermodynamic Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۴۱۰a (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
17 بررسی روشهای نوین بهبود انتقال حرارت در جریان داخلی با استفاده از نوارهای پیچشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
18 طراحی چند لایهای پالایشگاه با رویکرد افزایش راندمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز پالایش و پتروشیمی
19 طراحی چند لایهای پالایشگاه با رویکرد افزایش راندمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
20 مدیریت اطلاعات و مدارک با استفاده از سامانه بارکد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
21 مدیریت اطلاعات و مدارک با استفاده از سامانه بارکد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز پالایش و پتروشیمی
22 مطالعه فنی و اقتصادیواردات الانجی از طریق خرید در محل و حمل و نقل دریایی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی، نفت و محیط زیست
23 مقایسه عملکرد شبکههای عصبی MLP و RBF به همراه ارزیابی الگوریتمهای آموزش هوشمند در انتخاب تجهیزات دوار پالایشگاهی کمپرسور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
24 هوشمندسازی عرضه و تقاضای انرژی با استفاده از شبکه پهای عصبی(کدگذاری و بازیابی اطلاعات انرژی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز پالایش و پتروشیمی
25 هوشمندسازی عرضه و تقاضای انرژی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی