دکتر مازیار زند

دکتر مازیار زند

دکتر مازیار زند

Dr. Mazyar Zand

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Artificial Intelligence ApplicationsinOil & Gas Industries (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
2 ارتباطات میان کلیه مبادی صنعت نفت و تبادل اطلاعات با رایانش ابری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
3 Cloud Computing Solutions for Oil & Gas (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
4 Energy and Exergy Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۴۱۰a (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
5 Energy and Exergy Analysis Of A Refrigeration VaporCompression Cycle In Various Climatic Conditions Using R۱۳۴a (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
6 Thermodynamic Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۲۲ (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
7 Thermodynamic Analysis Of A Refrigeration Vapor Compression Cycle InVarious Climatic Conditions Using R۴۱۰a (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی دانش و فناوری مهندسی برق مکانیک و کامپیوتر ایران
8 بررسی روشهای نوین بهبود انتقال حرارت در جریان داخلی با استفاده از نوارهای پیچشی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر و مکانیک ایران
9 طراحی چند لایهای پالایشگاه با رویکرد افزایش راندمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز پالایش و پتروشیمی
10 طراحی چند لایهای پالایشگاه با رویکرد افزایش راندمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
11 مدیریت اطلاعات و مدارک با استفاده از سامانه بارکد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز پالایش و پتروشیمی
12 مدیریت اطلاعات و مدارک با استفاده از سامانه بارکد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
13 مقایسه عملکرد شبکههای عصبی MLP و RBF به همراه ارزیابی الگوریتمهای آموزش هوشمند در انتخاب تجهیزات دوار پالایشگاهی کمپرسور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
14 هوشمندسازی عرضه و تقاضای انرژی با استفاده از شبکه پهای عصبی(کدگذاری و بازیابی اطلاعات انرژی) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس و نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع نفت، گاز پالایش و پتروشیمی
15 هوشمندسازی عرضه و تقاضای انرژی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی