دکتر هادی نوری

دکتر هادی نوری استادیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

دکتر هادی نوری

Dr. Hadi Nouri

استادیار جامعه شناسی دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اوستا: متنی مکتوب یا سنتی شفاهی؟ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 7، شماره: 14
2 بازشناسی مفهوم قدرت در اندیشه فوکو (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 3، شماره: 2
3 بررسی جامعه شناختی مناسبات بین قومی درشهرستان تالش (دریافت مقاله) مجله مطالعات اجتماعی اقوام دوره: 1، شماره: 2
4 بررسی رابطه توسعه اجتماعی و فرهنگ سیاسی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 15، شماره: 3
5 بررسی رابطه کارآمدی دولت و اعتماد اجتماعی در جامعه ایران؛ مطالعه موردی شهروندان شهر رشت (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 17، شماره: 1
6 بررسی رویه سیاسی امام علی (ع) از منظر جامعه شناسی صلح (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 12، شماره: 47
7 ساخت سیاسی و اجتماعی دولت های بومی فلات ایران و منطقه میان رودان (دریافت مقاله) فصلنامه دولت پژوهی دوره: 7، شماره: 25
8 سنخ شناسی فرهنگ سیاسی در کتاب های درسی مطالعات اجتماعی متوسطه دوره اول (سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶) (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 13، شماره: 1