دکتر محمدهادی خوش تقاضا

دکتر محمدهادی خوش تقاضا دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدهادی خوش تقاضا

Dr. Mohamad Hadi Khosh Taghaza

دانشیار گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول طراحی خشک کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانهای زراعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 5، شماره: 3
2 اصول طراحی خشک کن بسترسیال آزمایشگاهی برای برخی محصولات دانهای زراعی۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 5، شماره: 3
3 برآورد حجم سیب زمینی با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
4 برآورد حجم سیب زمینی با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
5 بررسی اثر بسامد و زمان ارتعاش بر عملکرد تکاننده ارتعاشی برای برداشت مکانیزه پرتقال تامسون (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
6 بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک زن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
7 بررسی اثر رقم، سرعت گردشی تیغه، و رطوبت شلتوک برکارایی ماشین ریشک زن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
8 بررسی اثر فیلمهای نانوکامپوزیتی فعال (LDPE-nanoTiO۲-nanoclay) بر خواص فیزیکی، مکانیکی و کیفی میوه کیوی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
9 بررسی اثر نانو زیولیت پتاسیم پرمنگنات و زمان نگهداری بر خواص فیزیکوشیمیایی میوه کیوی (رقم هیوارد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
11 بررسی تاثیر دما و رطوبت بر ضریب هدایت حرارتی غلاف سویا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 1
12 بررسی تاثیر روش های ضدعفونی کردن بر خصوصیات کیفی زیره سبز (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 10، شماره: 1
13 بررسی سینتیک خشک شدن و انرژی مصرفی لایه نازک ذرت (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 1
14 بررسی نفوذ گرمای ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی وعملیات شعله افکنی در خاکهای زراعی، با استفاده از روش جسم نیمه بینهایت (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 20، شماره: 2
15 بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل کرچک با استفاده از امواج مایکروویو (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 12، شماره: 1
16 به کارگیری ماشین بینایی به منظور اصلاح عملکرد و کاهش ضایعات در دستگاه پوست کن شلتوک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 16، شماره: 65
17 بهینه سازی خشک کردن میوه پرتقال در خشک کن هوای گرم با پیش تیمار ترکیبی آبگیری اسمزی و امواج فراصوت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
18 بهینه‌سازی تأثیر امواج فراصوت بر نیروی شکست و کیفیت مغزشدگی گردو با استفاده از روش منحنی سطح پاسخ (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 11، شماره: 2
19 پیش بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 2
20 پیش بینی ضریب تبدیل شلتوک به برنج سفید در خشک کردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 2
21 پیش بینی و بهینه سازی برخی ویژگی های بیودیزل پالم با استفاده از خواص دی الکتریک به روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) فصلنامه سوخت و احتراق دوره: 11، شماره: 4
22 تاثیر پرتودهی گاما و نوع ماده بسته بندی بر ماندگاری قارچ خوراکی دکمه ای (دریافت مقاله) فصلنامه علمی فناوری های جدید در صنعت غذا دوره: 9، شماره: 1
23 تاثیر تیمارهای مختلف آبگیری بر برخی ویژگیهای کیفی آب لیموترش جهرمی فراوری نشده (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 1
24 تاثیر روش های مختلف خشک کردن مایکروویو، سایه و آفتاب بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 1
25 تأثیر خشک کردن مادون قرمز بر خصوصیات کیفی میوه سماق (Rhus coriaria L.) (دریافت مقاله) مجله علوم باغبانی دوره: 34، شماره: 3
26 تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
27 تخمین ضریب تبدیل شلتوک با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در خشک کردن بستر سیال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
28 تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان و شبکه عصبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 1
29 تعیین سینتیک خشک شدن لایه نازک قارچ خوراکی به روش تابش فروسرخ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 42، شماره: 1
30 تغییر مهم ترین خواص کیفی خرمای استعمران تحت تاثیر دما و رطوبت در طول سه ماه انبارمانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
31 توسعه سامانه اندازه گیری میزان تنفس در محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: کاهو) (دریافت مقاله) مجله مکانیزاسیون کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
32 خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آب با افشانک مخروطی۱ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 7، شماره: 2
33 خواص رطوبتی کاه گندم در سطوح مختلف تراکم و دبی پاشش آببا افشانک مخروطی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 7، شماره: 2
34 شبیه سازی عددی رطوبت دانه شلتوک (رقم علی کاظمی) در طی خشک کردن (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 40، شماره: 1
35 طراحی پروب فراصوت و بررسی اثر امواج فراصوت بر باکتری اشرشیاکلی آب آلبالو (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 5، شماره: 2
36 طراحی و ساخت دستگاه اپتوالکترونیک جداساز میوه ها براساس رنگ (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
37 طراحی و ساخت دستگاه برش دقیق ساقه سبزی های خوراکی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 52، شماره: 2
38 طراحی و ساخت دماغه مخصوص جمع آوری کشمش و بررسی آسیب مکانیکی وارد بر محصول حین جمع آوری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
39 طراحی، ساخت و آزمایش متمرکز کننده نمایی به منظور اندازه گیری ویژگی های فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
40 طراحی، ساخت، و ارزیابی نقاله نیوماتیکی دانه کلزا در فاز رقیق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 8، شماره: 4
41 طراحی، ساخت، و ارزیابی نقاله نیوماتیکی دانه کلزا در فاز رقیق (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 8، شماره: 4
42 عمل آوری مکانیزه کاه با اوره و مقایسه آن با شیوه رایج عملآوری کاه در کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مهندسی صنایع غذایی دوره: 9، شماره: 1
43 عملآوری مکانیزه کاه با اوره و مقایسه آن با شیوه رایج عملآوری کاه در کشور (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 9، شماره: 1
44 کیفیت سنجی میوه گلابی رقم شاه میوه به صورت غیر مخرب با استفاده از امواج فراصوتی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 4، شماره: 2
45 مطالعه و بررسی پارامترهای موثر بر فرآیند جذب رطوبت در کاه گندم (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 39، شماره: 1
46 مقایسه پوشش های کیتوزان- رس و قارچ کش- واکس روی برخی ویژگی های کیفی پرتقال تامسون در حین انبارمانی (دریافت مقاله) مجله مهندسی بیوسیستم ایران دوره: 43، شماره: 1
47 مقایسه ترک خوردگی دانه و زمان خشک شدن شلتوک در شرایط بسترهای ثابت و سیال آزمایشگاهی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 25
48 مقایسه ترک خوردگی دانه و زمان خشک شدن شلتوک در شرایط بسترهای ثابت و سیال آزمایشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب شیرین کن خورشیدی با پیش گرمایش مایکروویو (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
2 اثر پیش تیمارهای آب گرم بر خواص کیفی و کاهش سرمازدگی انار ملس یوسف خانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
3 اثر پیشتیمار فراصوت بر خشک کردن برگ گیاه مورینگا اولیفرا (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
4 اثر کنترل عوامل محیطی و پوشش های مختلف بر کیفیت انبارمانی پرتقال تامسون (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
5 اثر نوع محلول شستشو، دمای خشک کردن و انبارمانی بر سفتی بافت خرما (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
6 ارزیابی خشک کردن لایه های سیب با استفاده از خشک کن جریان هوای گرم و مادون قرمز (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
7 ارزیابی فرایند خشک شدن ، کمیت اسانس و مدلسازی ریاضی گیاه دارویی به لیمو با استفاده از جریان هوای گرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
8 ارزیابی کلکتور سهموی خطی در حالت عبور هوا بین جاذب و پوشش شیشه ای و شبیه سازی آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
9 ارزیابی کیفیت و خصوصیات فیزیک و شیمیایی روغن کرچک در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
10 ارزیابی و بهینه سازی یک خشک کن باز گردشی کنترل خودکار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
11 استریل کردن بذر زیره سبز با استفاده از فناوری مادو قرمز (دریافت مقاله) کنگره گیاهان دارویی؛ مکانیزاسیون و فرآوری
12 اصلاح عملکرد دستگاه پوستکن شلتوک با بکارگیری سامانه های کنترل خودکار و ماشین بینایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
13 اندازه گیری برخی از خواص فیزیکی برگ سه نوع گیاه عشقه، ماگنولیا و گل رز به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
14 اندازه گیری چگالی و تخلخل فرآوردهای دانه ای به وسیله دستگاه پیکنومتر گازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
15 اندازه گیری شدت وقوع کاویتاسیون ناشی از میدان الکترومغناطیسی پالسی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
16 اندازهگیری رنگ سیب زمینی خشک شده به روش ماکروویو با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
17 Physical and Mechanical Properties of Walnut (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
18 بدست آوردن ضریب انتشار حرارتی گوجه فرنگی با استفاده از خشک کن جریان هوای گرم و آون (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
19 برآورد نیروی سرزنی در فرآوری کدو سبز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
20 بررسی آماری تغییرات خواص مکانیکی پوست طی انبارداری با پوشش نانوکامپوزیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
21 بررسی اثر امواج فراصوت بر نیروی شکست دانه پیازچه با استفاده از روش سطح پاسخ RSM (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
22 بررسی اثر برخی خواص فیزیکی محصولات دانه ای بر پایداری سیال سازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
23 بررسی اثرمیزان رطوبت و مصرف انرژی برمیزان کوبش غلاف سویا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
24 بررسی برخی خواص فیزیکی دانه پسته دهان بسته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
25 بررسی برخی خواص فیزیکی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
26 بررسی برخی خواص فیزیکی و هندسی گندم رقم آتیلا پنج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
27 بررسی تاثیر امواج فراصوت بر ضریب پواسون و ضریب کشسانی ظاهری گردو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
28 بررسی تاثیر پیش تیمار میدان الکتریکی پالسی بر زمان خشک کردن و میزان ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی پوست سیب زمینی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
29 بررسی تاثیر رطوبت زاویه تیغه بر خواص برشی ساقه جعفری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
30 بررسی تأثیر دمای هوای خشک کردن و زمان استراحت دهی بر خواص کیفی شلتوکنیمجوش شده ی رقم فجر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
31 بررسی تئولی نفوذ حرارت ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی و عملیات شعله افکنی در خاک های زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
32 بررسی تغییرات خواص شیمیایی برگهای استویا در طی خشک شدن خلایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
33 بررسی تغییرات خواص کیفی سیب زرد (Golden Delicious) دماوند طی شرایط مختلف انبارداری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
34 بررسی خصوصیات مکانیکی گردو تحت بار گذاری شبه استاتیک به رو ش اجزا محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
35 بررسی خواص ریولوژی بافت سیبزمینی با استفاده از آزمون تنشآسایی و خزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
36 بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی سه رقم سیب به منظور استفاده در بهینه سازی فرآوری آن (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
37 بررسی خواص مکانیکی ساقه گل داودی (chrysanthemum morifolium) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
38 بررسی رفتار ویسکوالاستیک دانه پسته دهان بسته تحت بارگذاری شبه استاتیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
39 بررسی روشهای مختلف تعیین حجم محصولات کشاورزی به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
40 بررسی روند تغییرات محصول تولید شده در طی هیدرولیز نشاسته به وسیله ی آنزیم های آلفاآمیلاز و دکستروزایم با دی الکتریک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
41 بررسی روند خشک کردن و کیفیت نعناع خشک شده در روش سنتی و مایکروویو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
42 بررسی سنتیک و مدلیابی خشک کردن ضایعات ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
43 بررسی سینتیک خشک شدن برگ هی گلابی آسیایی در خش ککن مایکروویو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
44 بررسی شرایط تهیه برگه سیب توسط خشککن لایه نازک هالوژن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
45 بررسی عددی پارامترهای مهم در فرآیند گرمایش القایی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
46 بررسی عوامل موثر پلاسمای سرد اتمسفری تخلیه سد دی الکتری ک بر غیر فعال کردن سالمونلا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
47 بررسی فرآیند خشکشدن و مدلسازی ریاضی گیاه دارویی بهلیمو با استفاده از جریان هوای گرم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
48 بررسی فرایند خشک شدن و مدلسازی ریاضی ژل گیاه دارویی صبرزرد با استفاده از جریان هوای گرم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
49 بررسی کیفیت میوه گلابی رقم شاه میوه در شرایط عمر قفسه ای با استفاده از امواج فراصوتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
50 بررسی نحوه خشک شدن قارچ خوراکی پیش تیمار شده با پرتو گاما و کیفیت انبارمانی آن تحت بسته بندی های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
51 بررسی نیروی بوته کنی و ضریب اصطکاک ساقه ی نخود پاکوتاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
52 بررسی و ارزیابی برخی خواص فیزیکی دانه ی روغنی گلرنگ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
53 بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل پالم با استفاده از امواج مایکروویو درفرکانس MHz 2450 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
54 بررسی و تعیین ضرایب انتشار رطوبتی موثر زرشکBerberis Vulgaris در طی فرآیند خشک شدن لایه نازک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
55 بررسی ویژگی های خشک شدن سوسیس با مایکروویو (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
56 بهینه سازی فرآیندنیم جوش کردن جهت حصول بالاترین راندمان برنج سالم به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
57 پیش بینی تغییرات خواص الاستیک پوست سیب طی انبارداری با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
58 پیش بینی متغیرهای کیفی، انرژی و سینتیک خش کشدن شلتوک در شرایط بستر سیال به کمک شبکه های پس انتشار (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
59 پیش بینی محتوای رطوبتی خشک شدن لایه نازک قارچ خوراکی به کمک شبک ههای عصبی مصنوعی پس انتشار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
60 پیش بینی هوشمند ضریب هدایت حرارتی پسته به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
61 تاثیر امواج فراصوت بر جوانه زنی بذر زیره سیاه (Bunium Persicum Boiss) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
62 تاثیر امواج فراصوت بر کیفیت مغز شدگی گردو با استفاده از روش منحنی سطح پاسخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
63 تاثیر پیش تیمار امواج فراصوت بر استخراج اسانس گشنیز (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
64 تاثیر ترکیبی میدان پالس الکتریکی و امواج فراصوت بر کاهش بار میکروبی و کیفیت آب آلبالو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
65 تاثیر خیس و خشک کردن بربعضی خواص فیزیکی دانه نخود سیاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
66 تاثیر رطوبت بر برخی ویژگ یهای فیزیکی بذر بامیه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
67 تاثیر رطوبت بر برخی ویژگی های فیزیکی بذر کتان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
68 تاثیر سامانه جاذب رطوبت بر فرایند خشک شدن لایه نازک ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
69 تاثیر سرعت بارگذاری بر خواص مکانیکی و ضریب کشسانی ظاهری سیب زمینی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
70 تاثیر شرایط مختلف نیم جوش کردن شلتوک بر برخی از خواص کیفی برنج (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
71 تاثیر شکل لایه های سیب زمینی بر نرخ خشک شدن و ضریب نفوذ رطوبتی موثر (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
72 تاثیر میزان سنگین کننده و سرعت بر بازده کششی و نیروی مالبندی تراکتورITM285 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
73 تاثیرات شرایط مختلف خشک شدن بر ضریب نفوذ موثر، میزان انرژی فعال سازی و میزان انرژی مصرفی درخشک کردن لایه نازک گیاه دارویی عناب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
74 تأثیر تیمارهای مختلف آ بگیری بر روی برخی ویژگ یهای کیفی آب لیموترش فرآوری نشده (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
75 تأثیر شرایط خشک کردن بر پخش رطوبت مؤثر، انرژی فعالسازی و انرژی مورد نیاز در خشک کردن لایه نازک سنجد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
76 تجهیزات و روش های مورد استفاده در ضدعفونی کردن گیاهان دارویی و ادویه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
77 تحلیل روند خشک شدن برگه های گلابی آسیایی در خشک کن مایکروویو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
78 تخمین رطوبت لایه های محیط متخلخل در خشک کردن بستر ثابت به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
79 تخمین رطوبت لایه‏های شلتوک در خشککردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‏های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
80 تشخیص آفلاتوکسین پسته با استفاده از تکنیک طیف سنجی رامان و شبکه عصبی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
81 تشخیص تقلب روغن ذرت با استفاده از فناوری باتری غذایی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
82 تعیین انرژی پیوندی و مدل مناسب جذب بادام کامل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
83 تعیین چگالی، تخلخل و حجم منافذ داخلی دانه های غلات (گندم و ذرت) بوسیله پیکنومتر گازی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
84 تعیین خواص مکانیکی کرچک در بارگذاری شبه استاتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
85 تعیین ضریب کشسانی ظاهری دانه پسته دهان بسته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
86 تعیین ضریب کشسانی ظاهری گوجه فرنگی به منظور استفاده در بهینه سازی فرآوری آن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
87 تعیین ضریب نفوذموثر با احتساب چروکیدگی وبدون چروکیدگی درطی خشک کردن ژل صبرزرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
88 تعیین و بررسی برخی ویژگ یهای فیزیکی بذر بادمجان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
89 تعیین و بررسی خواص مکانیکی دانه های شلتوک برنج تحت آزمونهای فشاری و خمش سه نقطه ای دربارگذاری شبه استاتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
90 تغلیظ آب گوجه فرنگی از طریق سامانه کنترل خودکار گرمایش اهمی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
91 تولید ذرات نانویی قارچ کش توسط دستگاه مه پاش در محیط سردخانه و بررسی خواص مکانیکی میوه پرتقال (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
92 تونل باد و کاربردهای آن در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
93 تهیه برگه گوجه فرنگی توسط خشک کن خورشیدی غیر فعال (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
94 تهیه فیلم زیست تخریب پذیر کربوکسی متیل سلولز- ژلاتین و ارزیابی ویژگی های فیزیکی ومکانیکی آن (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
95 خشک کردن میوه پرتقال در خشک کن هوای گرم با پیش تیمار ترکیبی آبگیری اسمزی و امواج فراصوت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
96 درجه بندی دانه گندم توسط الک کشیده بر اساس قطر کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
97 رفتار مکانیکی ساقه گل رز تحت بارگذاری فشاری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
98 سامانه اندازهگیری بیدرنگ هدایت الکتریکی برای پیش بینی آنلاین مقدار ژلاتینهشدن نشاسته برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
99 سنجش میزان رطوبت لیموشیرین با استفاده از طیفسنجی فروسرخ نزدیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
100 سینتیک خشک کردن لایه نازک هویج با آون مایکروویو (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
101 شبیه سازی حرارتی دستگاه پرس مارپیچی مجهز به سامانه کنترل خودکار دما (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی و اولین کنگره بین المللی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون کشاورزی
102 شبیه سازی خواص مکانیکی سیب گلدن دلیشز با شبکه مصنوعی عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
103 طراحی جعبه استاندارد به منظور کاهش صدمات استاتیکی و دینامیکی گوجه فرنگی در حین حمل و نقل و انبارداری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
104 طراحی و تحلیل استاتیکی شاسی و مخزن ماشین خودکار جمع آوری محصول کشمش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
105 طراحی و ساخت سامانه اندازه گیری میزان تنفس در محصولات کشاورزی (مطالعه موردی کاهو) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
106 طراحی و ساخت سامانه کنترل خودکار دمای پرس مارپیچ برای بهینه سازی فرآیند استخراج روغن از دانه مورینگا پرگرینا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
107 طراحی وساخت یک خشک کن بستر شناور ارتعاشی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
108 طراحی، ساخت و آزمایش متمرکز کننده نمایی به منظور اندازه گیری ویژگی های فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
109 طراحی، ساخت و ارزیابی نشا ءکار نیمه اتوماتیک کلم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
110 کاربرد دستگاه مه پاشی حرارتی در ضدعفونی پرتقال تامپسون طی دوره انبارمانی و بررسی خواص کیفی آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
111 کاربرد دستگاه مه پاشی حرارتی در ضدعفونی پرتقال تامپسون طی دوره انبارمانی و بررسی خواص کیفی آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
112 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی محتوای رطوبتی در طی فرآیند خشک کردن انگور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
113 کوتاه ترین زمان خشک کردن پوست سیب زمینی با پیش تیمار میدان الکتریکی پالسی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
114 کیفیت سنجی میوه گلابی رقم شاه میوه به صورت غیر مخرب با استفاده از امواج فراصوتی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
115 مدل پیشگویی صدای ناشی از احتراق موتور دیزل (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
116 مدل ریاضی خشک شدن دانه های انار در خشک کن فروسرخ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
117 مدل سازی خواص فیزیکی سیب با پوشش نانوکامپوزیت طی شرایط مختلف انبارداری باشبکه عصبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
118 مدل سازی ریاضی و اعتبار سنجی فرآیند خشک شدن بستر عمیق ذرت در یک خشک کن بازگردشی کنترل خودکار (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
119 مدل سازی سینتیک خشک کردن قارچ خوراکی پیش تیمار شده با پرتو گاما به روش لایه نازک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
120 مدل سازی سینتیک کیفیت در طی فرایند خشک کردن انگور با شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
121 مدلسازی رگرسیونی خواص فیزیکوشیمیایی میوه کیوی بسته بندی شده با فیلمهای فعال نانوکامپوزیتی در طی نگهداری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
122 مدلسازی ریاضی خشک کردن لایه نازک قارچ خوراکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
123 مدلسازی سینتیک خشک شدن لایه نازک میوه زرشکBerberis Vulgarisبه کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
124 مدلسازی سینتیک خشک کردن لایه نازک برنج نیم جوش در خشک کن ترکیبی هوای داغ مادو ن قرمز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
125 مدلی عملی برای برآورد حجم محصولات کشاورزی با کاربرد ماشین بینایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
126 مدیریت حمل و نقل و انبارداری میوه توتفرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
127 مروری بر تاثیر امواج فراصوت در فراوری و استخراج ترکیبات ارزشمند منابع گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
128 مروری بر کاربرد ماشین بینایی، بینی الکتریکی و زبان الکتریکی در ارزیابی کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
129 مروری بر کاربردهای آنتوسیانین ها در بسته بندی مواد غذایی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی
130 مروری بر کیفیت مواد مغذی برگ های خشک شده و تخمیر شده مورینگا اولیفرا (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
131 مطالعه اثر اندازه، سرعت و جهت بارگذاری بر خواص مکانیکی لیموترش کامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
132 مطالعه رفتار میوه بامیه تحت بارگذاری (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
133 معرفی دستگاه غنی ساز کاه غلات با اوره (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
134 مقایسه الگوریتم های رایج آشکارساز لبه به منظور آشکارسازی لبه ها در دانه های بدون ترک و ترک دار شلتوک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
135 مقایسه بازدهمصرف گرما درروشهای مختلف خشک کردن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
136 مقایسه برخی خواص فیزیکی دانه های گندم، عدس و ما ش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
137 مقایسه مدل های رگرسیونی با شبکه عصبی در پیش بینی خواص کیفی سیب با پوشش خوراکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
138 مورینگا اولیفرا: راهکاری برای امنیت غذایی، تغییرات آب و هوایی و بهبود معیشت در ایران (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی امنیت غذایی ایده ها و پژوهش ها در مهندسی بازیافت و کاهش ضایعات کشاورزی