محمدهادی خوش تقاضا

 محمدهادی خوش تقاضا دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس

محمدهادی خوش تقاضا

Mohamad Hadi Khosh Taghaza

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم، دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بسامدهای طبیعی میوه سیب با استفاده از روش آنالیز مودال اجزای محدود (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
2 طراحی، ساخت و آزمایش متمرکز کننده نمایی به منظور اندازه گیری ویژگی های فراصوتی محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر پیش تیمارهای آب گرم بر خواص کیفی و کاهش سرمازدگی انار ملس یوسف خانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
2 اثر کنترل عوامل محیطی و پوشش های مختلف بر کیفیت انبارمانی پرتقال تامسون (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
3 ارزیابی خشک کردن لایه های سیب با استفاده از خشک کن جریان هوای گرم و مادون قرمز (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
4 ارزیابی فرایند خشک شدن ، کمیت اسانس و مدلسازی ریاضی گیاه دارویی به لیمو با استفاده از جریان هوای گرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
5 اصلاح عملکرد دستگاه پوستکن شلتوک با بکارگیری سامانه های کنترل خودکار و ماشین بینایی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
6 اندازه گیری برخی از خواص فیزیکی برگ سه نوع گیاه عشقه، ماگنولیا و گل رز به روش پردازش تصویر (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
7 اندازه گیری چگالی و تخلخل فرآوردهای دانه ای به وسیله دستگاه پیکنومتر گازی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
8 اندازهگیری رنگ سیب زمینی خشک شده به روش ماکروویو با استفاده از پردازش تصویر (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
9 Physical and Mechanical Properties of Walnut (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی،دامی منابع طبیعی محیط زیست گردشگری روستایی و گیاهان دارویی کشورهای اسلامی
10 بدست آوردن ضریب انتشار حرارتی گوجه فرنگی با استفاده از خشک کن جریان هوای گرم و آون (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
11 برآورد نیروی سرزنی در فرآوری کدو سبز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
12 بررسی آماری تغییرات خواص مکانیکی پوست طی انبارداری با پوشش نانوکامپوزیت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
13 بررسی اثر امواج فراصوت بر نیروی شکست دانه پیازچه با استفاده از روش سطح پاسخ RSM (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
14 بررسی اثر برخی خواص فیزیکی محصولات دانه ای بر پایداری سیال سازی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
15 بررسی اثرمیزان رطوبت و مصرف انرژی برمیزان کوبش غلاف سویا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
16 بررسی برخی خواص فیزیکی دانه پسته دهان بسته (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
17 بررسی برخی خواص فیزیکی گوجه فرنگی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
18 بررسی برخی خواص فیزیکی و هندسی گندم رقم آتیلا پنج (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
19 بررسی تاثیر امواج فراصوت بر ضریب پواسون و ضریب کشسانی ظاهری گردو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
20 بررسی تاثیر رطوبت زاویه تیغه بر خواص برشی ساقه جعفری (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
21 بررسی تأثیر دمای هوای خشک کردن و زمان استراحت دهی بر خواص کیفی شلتوکنیمجوش شده ی رقم فجر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
22 بررسی تئولی نفوذ حرارت ناشی از سوزاندن بقایای گیاهی و عملیات شعله افکنی در خاک های زراعی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی کاربردی مدیریت بقایای گیاهی
23 بررسی تغییرات خواص شیمیایی برگهای استویا در طی خشک شدن خلایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
24 بررسی خواص ریولوژی بافت سیبزمینی با استفاده از آزمون تنشآسایی و خزش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران
25 بررسی خواص فیزیکی و شیمیایی سه رقم سیب به منظور استفاده در بهینه سازی فرآوری آن (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
26 بررسی رفتار ویسکوالاستیک دانه پسته دهان بسته تحت بارگذاری شبه استاتیکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
27 بررسی روشهای مختلف تعیین حجم محصولات کشاورزی به کمک پردازش تصویر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
28 بررسی روند تغییرات محصول تولید شده در طی هیدرولیز نشاسته به وسیله ی آنزیم های آلفاآمیلاز و دکستروزایم با دی الکتریک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
29 بررسی روند خشک کردن و کیفیت نعناع خشک شده در روش سنتی و مایکروویو (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
30 بررسی سنتیک و مدلیابی خشک کردن ضایعات ماهی قزل آلا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
31 بررسی سینتیک خشک شدن برگ هی گلابی آسیایی در خش ککن مایکروویو (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
32 بررسی شرایط تهیه برگه سیب توسط خشککن لایه نازک هالوژن (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
33 بررسی فرآیند خشکشدن و مدلسازی ریاضی گیاه دارویی بهلیمو با استفاده از جریان هوای گرم (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
34 بررسی فرایند خشک شدن و مدلسازی ریاضی ژل گیاه دارویی صبرزرد با استفاده از جریان هوای گرم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
35 بررسی کیفیت میوه گلابی رقم شاه میوه در شرایط عمر قفسه ای با استفاده از امواج فراصوتی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
36 بررسی نحوه خشک شدن قارچ خوراکی پیش تیمار شده با پرتو گاما و کیفیت انبارمانی آن تحت بسته بندی های مختلف (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
37 بررسی نیروی بوته کنی و ضریب اصطکاک ساقه ی نخود پاکوتاه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
38 بررسی و ارزیابی برخی خواص فیزیکی دانه ی روغنی گلرنگ (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
39 بررسی و ارزیابی خواص دی الکتریک بیودیزل پالم با استفاده از امواج مایکروویو درفرکانس MHz 2450 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
40 بررسی و تعیین ضرایب انتشار رطوبتی موثر زرشکBerberis Vulgaris در طی فرآیند خشک شدن لایه نازک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
41 بررسی ویژگی های خشک شدن سوسیس با مایکروویو (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
42 بهینه سازی فرآیندنیم جوش کردن جهت حصول بالاترین راندمان برنج سالم به کمک روش سطح پاسخ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
43 پیش بینی تغییرات خواص الاستیک پوست سیب طی انبارداری با شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
44 پیش بینی محتوای رطوبتی خشک شدن لایه نازک قارچ خوراکی به کمک شبک ههای عصبی مصنوعی پس انتشار (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
45 پیش بینی هوشمند ضریب هدایت حرارتی پسته به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
46 تاثیر امواج فراصوت بر جوانه زنی بذر زیره سیاه (Bunium Persicum Boiss) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
47 تاثیر امواج فراصوت بر کیفیت مغز شدگی گردو با استفاده از روش منحنی سطح پاسخ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
48 تاثیر ترکیبی میدان پالس الکتریکی و امواج فراصوت بر کاهش بار میکروبی و کیفیت آب آلبالو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
49 تاثیر خیس و خشک کردن بربعضی خواص فیزیکی دانه نخود سیاه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون
50 تاثیر رطوبت بر برخی ویژگی های فیزیکی بذر کتان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
51 تاثیر سامانه جاذب رطوبت بر فرایند خشک شدن لایه نازک ذرت (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
52 تاثیر شرایط مختلف نیم جوش کردن شلتوک بر برخی از خواص کیفی برنج (دریافت مقاله) بیست و دومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
53 تاثیر شکل لایه های سیب زمینی بر نرخ خشک شدن و ضریب نفوذ رطوبتی موثر (دریافت مقاله) همایش ملی صنایع غذایی
54 تاثیر میزان سنگین کننده و سرعت بر بازده کششی و نیروی مالبندی تراکتورITM285 (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
55 تاثیرات شرایط مختلف خشک شدن بر ضریب نفوذ موثر، میزان انرژی فعال سازی و میزان انرژی مصرفی درخشک کردن لایه نازک گیاه دارویی عناب (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
56 تأثیر شرایط خشک کردن بر پخش رطوبت مؤثر، انرژی فعالسازی و انرژی مورد نیاز در خشک کردن لایه نازک سنجد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
57 تجهیزات و روش های مورد استفاده در ضدعفونی کردن گیاهان دارویی و ادویه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
58 تحلیل روند خشک شدن برگه های گلابی آسیایی در خشک کن مایکروویو با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
59 تخمین رطوبت لایه های محیط متخلخل در خشک کردن بستر ثابت به کمک شبکه های عصبی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
60 تخمین رطوبت لایه‏های شلتوک در خشککردن به روش بستر ثابت به کمک شبکه‏های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
61 تعیین خواص مکانیکی کرچک در بارگذاری شبه استاتیک (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
62 تعیین ضریب کشسانی ظاهری دانه پسته دهان بسته (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
63 تعیین ضریب کشسانی ظاهری گوجه فرنگی به منظور استفاده در بهینه سازی فرآوری آن (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
64 تعیین ضریب نفوذموثر با احتساب چروکیدگی وبدون چروکیدگی درطی خشک کردن ژل صبرزرد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی
65 تعیین و بررسی برخی ویژگ یهای فیزیکی بذر بادمجان (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
66 تعیین و بررسی خواص مکانیکی دانه های شلتوک برنج تحت آزمونهای فشاری و خمش سه نقطه ای دربارگذاری شبه استاتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
67 تولید ذرات نانویی قارچ کش توسط دستگاه مه پاش در محیط سردخانه و بررسی خواص مکانیکی میوه پرتقال (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
68 تونل باد و کاربردهای آن در کشاورزی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
69 تهیه برگه گوجه فرنگی توسط خشک کن خورشیدی غیر فعال (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
70 درجه بندی دانه گندم توسط الک کشیده بر اساس قطر کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
71 سامانه اندازهگیری بیدرنگ هدایت الکتریکی برای پیش بینی آنلاین مقدار ژلاتینهشدن نشاسته برنج (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
72 سنجش میزان رطوبت لیموشیرین با استفاده از طیفسنجی فروسرخ نزدیک (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
73 طراحی جعبه استاندارد به منظور کاهش صدمات استاتیکی و دینامیکی گوجه فرنگی در حین حمل و نقل و انبارداری (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی
74 طراحی و تحلیل استاتیکی شاسی و مخزن ماشین خودکار جمع آوری محصول کشمش (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
75 طراحی و ساخت سامانه کنترل خودکار دمای پرس مارپیچ برای بهینه سازی فرآیند استخراج روغن از دانه مورینگا پرگرینا (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
76 طراحی وساخت یک خشک کن بستر شناور ارتعاشی آزمایشگاهی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
77 طراحی، ساخت و ارزیابی نشا ءکار نیمه اتوماتیک کلم (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
78 کاربرد دستگاه مه پاشی حرارتی در ضدعفونی پرتقال تامپسون طی دوره انبارمانی و بررسی خواص کیفی آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
79 کاربرد دستگاه مه پاشی حرارتی در ضدعفونی پرتقال تامپسون طی دوره انبارمانی و بررسی خواص کیفی آن (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
80 کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی محتوای رطوبتی در طی فرآیند خشک کردن انگور (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
81 مدل پیشگویی صدای ناشی از احتراق موتور دیزل (دریافت مقاله) ششمین همایش موتورهای درونسوز
82 مدل ریاضی خشک شدن دانه های انار در خشک کن فروسرخ (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
83 مدل سازی سینتیک خشک کردن قارچ خوراکی پیش تیمار شده با پرتو گاما به روش لایه نازک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری های نوین برداشت و پس از برداشت محصولات کشاوری
84 مدلسازی رگرسیونی خواص فیزیکوشیمیایی میوه کیوی بسته بندی شده با فیلمهای فعال نانوکامپوزیتی در طی نگهداری (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
85 مدلسازی ریاضی خشک کردن لایه نازک قارچ خوراکی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
86 مدلسازی سینتیک خشک شدن لایه نازک میوه زرشکBerberis Vulgarisبه کمک شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
87 مدلسازی سینتیک خشک کردن لایه نازک برنج نیم جوش در خشک کن ترکیبی هوای داغ مادو ن قرمز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
88 مدلی عملی برای برآورد حجم محصولات کشاورزی با کاربرد ماشین بینایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
89 مدیریت حمل و نقل و انبارداری میوه توتفرنگی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
90 مروری بر تاثیر امواج فراصوت در فراوری و استخراج ترکیبات ارزشمند منابع گیاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی صنایع فرآوری محصولات کشاورزی
91 مروری بر کاربرد ماشین بینایی، بینی الکتریکی و زبان الکتریکی در ارزیابی کیفیت مواد غذایی و محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
92 مطالعه اثر اندازه، سرعت و جهت بارگذاری بر خواص مکانیکی لیموترش کامل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
93 مطالعه رفتار میوه بامیه تحت بارگذاری (دریافت مقاله) هجدهمین کنگره ملی صنایع غذایی
94 معرفی دستگاه غنی ساز کاه غلات با اوره (دریافت مقاله) دومین سمینار پژوهشی گوسفند و بز کشور
95 مقایسه الگوریتم های رایج آشکارساز لبه به منظور آشکارسازی لبه ها در دانه های بدون ترک و ترک دار شلتوک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
96 مقایسه بازدهمصرف گرما درروشهای مختلف خشک کردن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
97 مقایسه برخی خواص فیزیکی دانه های گندم، عدس و ما ش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس دانشجویی مهندسی ماشینهای کشاورزی
98 مقایسه مدل های رگرسیونی با شبکه عصبی در پیش بینی خواص کیفی سیب با پوشش خوراکی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران