دکتر علی حق طلب

دکتر علی حق طلب استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر علی حق طلب

Dr. Ali Haghtalab

استاد دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پیش بینی خواص ویسکو الاستیک کامپوزیت اپوکسی تقویت شده با الیاف تک جهتی شیشه (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 11، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A modified Patel-Teja Equation of State (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
2 A New Adsorption Isotherm using the Vacancy Solution Theory (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
3 A New Local CompositionModel for Phase Equilibrium Calculation of Binary Polymer Solutions (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
4 a new model for calculation of surface tension of aqueous electrolyte solutions (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
5 A new two-parameter cubic equation of state for calculation of phase behavior of pure compounds (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
6 A Simple Complexation Model and the Experimental Data for Protein Extraction Using Reverse Micellar Systems (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
7 Application of NRTL, UNIQUAC and NRTL-NRF Local Composition Models for Ternary Liquid-Liquid Equilibrium Systems Including Ionic Liquids (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
8 Application of NRTL, UNIQUAC and NRTL-NRF models for Ternary Liquid-Liquid Equilibrium Systems Including Ionic Liquids (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
9 Application the UNIQUAC-NRF model to study the solubility of H2S & CO2 in MEA & AMP (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 ارائه مدل انرژی گیبس اضافی برای مطالعه رفتارترمودینامیکی سیستم های دو فازی آبی پلیمرونمک (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 انجام شبیه سازی واحد گازی آمونیاک در پتروشیمی خراسان با نرم افزار Aspen Plus (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت انرژی و محیط زیست
12 CFD Study of Surfactant Flooding in a Micromodel with Quadratic Pore Shape (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه میادین نفت و گاز
13 Correlation of Lysozyme Partitioning in Aqueous Two Phase Polymer –Salt Systems Based on Group Contribution Model of UNIFAC-NRF (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 Discrete Relaxation Spectrum and K-BKZ Constitutive Equation for PVC, NBR and Their Blends (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
15 Effect of amphoteric surfactant and salinity on oil phase behavior- An application in Enhanced Oil Recovery (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 Effects of salts on the liquid-liquid equilibrium of aqueous biphasic systems involving [1-Ethyl-3-Methyl- Imidazolium][Ethyl-Sulfate] ionic liquid at various temperature (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 Electrolyte Cubic Square-Well Equation of State for Computation of the Solubility of CO2 in Aqueous Salt Solutions (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
18 Electrolyte-UNIQUAC-NRFModel for prediction of osmotic coefficient and vapor pressure of single electrolyte solutions at high temperatures (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
19 Experiment and a New Thermodynamic Model Based on Group Contribution for Correlation Liquid-Liquid Equilibria in Aqueous Two Phase Systems of PEG and (K2HPO4 or Na2SO4) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 Experimental Investigation of co-ion Interactions on Measured Activity Coefficient of Ca2+ Using Ion Selective Electrode (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
21 Experimental Solubility of Cefixime Trihydrate in Aqueous Deep Eutectic System (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
22 Experimental Solubilty of CO2 in Aquoeus Solution of Diisopropanolamine + 2-amino-2-methyl-1-propanol+Piperazine at High Pressures (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
23 Extention of the Segmental-NRTL-NRF model for calculation of excess molar enthalpy of polymer solution (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
24 Generalized Electrolyte-UNIQUAC-NRF Model for Calculation Phase Diagram and Solubility of Mixed Electrolyte in Aqueous Solutions (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
25 High pressure measurement of the solubility of CO2 and CO2/H2S in [bmim][Ac] (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
26 Investigation of Activity Coefficient of Ca2+ in CaCl2-CaSO4 Electrolyte Solution Using Ion Selective Electrode (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 Investigation of Rheological and Morphological Propertices of Thermoplastic Polyurethane/Polyamide6/Nanosilica Blends Nanocomposites (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
28 Investigation of scale formation during injection of sea water into oil fields (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی
29 Measurement of the solubility of carbon dioxide in the MDEA+DMSO+Water and (II) DMSO+Water systems at different temperature (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
30 Micro model Study of amphoteric surfactant flooding at different salinity (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
31 Modeling of CO conversion in the Fischer–Tropsch synthesis using Co-Ru/CNTs catalyst (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 Modeling of H2S Solubility in aqueous N-methyldiethanolamine Solution Using Electrolyte Modified HKMPlus Association Equation of State (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
33 Modeling of H2S Solubility in aqueousN-methyldiethanolamine Solution Using Electrolyte SRK PlusAssociation Equation of State (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
34 Modeling vapor-liquid equilibrium of CO2 and CO2/H2S in [bmim][Ac] using CPA EOS (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
35 Modification of Cubic Square Well Equation of State by Applying the Temperature Dependent Parameters (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
36 On the application of NRTL-NRF model for modeling of activity coefficient of electrolyte solutions and solubility of acid gases in alkanolamines (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
37 Pharmaceuticals Solubility Modelling with a UNIversal QUAsiChemical Segment Based Activity Coefficient Model (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
38 Rheological and Morphological Properties of TPU/ABS/SiO2 Nanocomposites (دریافت مقاله) یازدهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
39 Rheological Properties of TPU/SiO2 Nanocomposites and Modeling with Generalized Maxwell Model (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
40 Simulation of Nanofluid Flooding in a Micromodel with Quadratic Pore Shape Using CFD (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی نانو و فناوری نانو (ICNN2014)
41 Simultaneous measurement solubility of carbon dioxide +hydrogen Sulfide into aqueous blends of diisopropanolamineand N-(2-aminoethyl) ethanolamine (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
42 Simultaneous solubility of CO2+H2S mixture into aqueous Diisopropanolamine solutions blended with 1-butyl-3-methylimidazolium acetate ionic liquid at high pressures (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 Solubility Measurement of Cetirizine Hydrochloride in acetonitrile and acetic acid and their Mixtures (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 Solubility of CO2+ H2S gas mixture into aqueous N-methyldiethanolamine solution blended with 1-butyl-3-methylimidazolium acetate ionic liquid (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
45 Study of the effective parameters in synthesis of the nanostructured scaling inhibitors applicable in oil fields using sea water injection process (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
46 The use of synthesized nano-Ca-DTPMP particles for CaCO3 formation inhibition in bulk experiments (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
47 Thermodynamic and kinetic Study of Zinc oxide nanoparticle on the CO2 Gas Hydrate Formation (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
48 Thermodynamic modeling of solubility of hydrogen sulfide and carbon dioxide in aqueous diisopropanolamine+ N-(2-aminoethyl) ethanolamine solution (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
49 Thermodynamic modeling the solubility of CO2 and H2S inthe ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium ethylsulfate (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
50 Thermodynamic modeling the solubility of CO2 in pure ionic liquid using the UNIQUAC model and GE-EOS model (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی و مهندسی شیمی و سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در زیست شناسی
51 UNIQUAC-NRF Model for the Correlation of the Mean Activity Coefficient of Electrolyte Solutio ns (دریافت مقاله) ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی
52 Vapor Liquid Equilibrium Calculation for Binary Mixtures Using Molecular Dynamics Simulation (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
53 بررسی اثر تغییر فشار بر واکنش سنتز فیشر-تروپش در فاز فوق بحرانی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
54 بررسی انتقال حرارت نانوسیال TIO2/ آب در لوله پر شده با فوم متخلخل آلومینیومی با درصد تخلخلهای متفاوت با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری دانش و فناوری مهندسی مکانیک و برق ایران
55 بررسی تاثیر نانوذرات اکسید روی بر جذب کربن دی اکسید درمحلول آبی متیل دی اتانول آمین (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تحقیقات راهبردی درشیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
56 بررسی حلالیت گازهای اسیدی در حلال آلکانل آمین متیل دی اتانل آمین (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
57 بررسی رفتاررئولوژیک و مورفولوژیک نانوکامپوزیت پلیمری PP/PET/SiO2 (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کاربردهای دفاعی علوم نانو
58 بررسی میزان حلالیت گاز کربن دی اکسید در حلال فیزیکی سولفولان و مخلوطی از سولفولان و متیل دی اتانول آمین در دماهای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
59 بررسی نمکها و فرسایش آلکانل آمینها در صنعت پالایش گاز ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گاز ایران
60 توابع دمایی جدید در معادله حالت PR برای پیشبینی دانسیته مایعات گازی (LNG) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
61 توسعه مدل NRTL-NRF برای محلولهای چندجزئی الکترولیتها (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
62 داده های تعادلی هیدرات های شبه کلاتریت برای سیستم های تترا ان-بوتیل آمونیوم فلوراید + متان/ دی اکسید کربن/ نیتروژن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
63 شبیه سازی پایای فرآیند پیوسته تولید پلی استایرن مقاوم در برابر ضربه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
64 شبیه سازی دینامیکی فرآیند پیوسته صنعتی تولید پلی استایرن مقاوم دربرابر ضربه (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
65 شبیه سازی فرایند کوپلیمریزاسیون استایرن- آکریلونیتریل SAN (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
66 شبیه سازی و بررسی تاثیر تغییر غلظت ترکیبات آب کربناته هوشمند تزریقی درون مخازن کربناته با استفادهاز نرم افزار ASPEN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
67 شبیه سازی واحد آمونیاک در پتروشیمی خراسان با نرم افزار Aspen Plus (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فرآینده های گاز و پتروشیمی
68 شبیه سازی واحد شیرین سازی فازهای 5 و 4 مجتمع گازپارس جنوبی با استفاده از سیستم آلکانول آمین حاوی ترکیبMDEA و PZ و AMP توسط نرم افزار Aspen Plus (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تکنولوژی های نوین در شیمی و پتروشیمی
69 کاربرد کمک حلال آب درآروماتیک زدایی استخراجی برش نفتای مخلوط پالایشگاه تهران با استفاده ازحلال سولفولان (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
70 مدل UNIFAC-NRF برای محاسبه تعادلات فازی بخار- مایع سامانه های آب- الکل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
71 مدل سازی ساختاری برش های هیدروکربنی با استفاده از خواص ترمودینامیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
72 مدل سازی و بررسی تاثیر تزریق آب کربناته هوشمند در مخازن کربناته با استفاده از ASPEN (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
73 مدل سینتیکی واکنش سنتز فیشر - تروپش در محیط فوق بحرانی روی کاتالیست کبالت - روتنیم (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تبدیل گاز طبیعی
74 مدلسازی ترمودینامیکی حلالیت گاز دی اکسید کربن در محلول های الکتریکی کلرید سدیم و کلرید پتاسیم تا فشار 100 بار با استفاده از معادله حالت الکترولیتی چاه مربعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
75 مطالعه آزمایشگاهی و مدلسازی ترمودینامیکی تعادل سیستم برش هیدروکربنی نفتای مخلوط +سولفولان +آب (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
76 معادله ترمودینامیکی NRTL-NRF برای توصیف تعادل فازی پروتئین در سیستم های مایسلی معکوس (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
77 واکنش سنتز فیشر - تروپش در فاز فوق بحرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران