دکتر آزیتا فتح نژادکاظمی

دکتر آزیتا فتح نژادکاظمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

دکتر آزیتا فتح نژادکاظمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A review on different aspects of men's participation in antenatal care (دریافت مقاله) فصلنامه زیست پزشکی جرجانی دوره: 5، شماره: 1
2 ارتباط سطح سواد سلامت با توان خودمراقبتی در سالمندان (دریافت مقاله) مجله سالمندشناسی دوره: 4، شماره: 3
3 استرس درک شده و عوامل پیش بینی کننده آن در زنان باردار مبتلا به فشار خون بارداری: مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) فصلنامه طب پیشگیری دوره: 9، شماره: 2
4 Infertility, Ovulation Induction, and Cancers Risk in Women: Review Article (دریافت مقاله) مجله علوم پیشرفته زیست پزشکی دوره: 6، شماره: 3
5 بررسی ارتباط نمره بیشاپ حین پذیرش با پیامدهای زایمانی در زنان نخست زا در بیمارستان ۲۹ بهمن تبریز (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 19، شماره: 6
6 بررسی ارزش تشخیصی ترکیب سه شاخص نسبت کلسیم به کراتینین ادرار، آزمون تغییر وضعیت و توده بدنی درپیشگویی زودرس پره اکلامپسی (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 13، شماره: 3
7 بررسی ویژگی های روان سنجی گونه ایرانی پرسشنامه رضایت از مراقبت های پرستاری پس از زایمان (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 28، شماره: 98
8 چالش های باروری و ملاحظات مرتبط با فناوری کمک باروری در زوجین مبتلا به هپاتیت B: (مقاله مروری) (دریافت مقاله) مجله زنان، مامایی و نازایی ایران دوره: 18، شماره: 182
9 همبستگی تنش درک شده با رفتارهای خوردن در دانشجویان علوم پزشکی واحد تبریز دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 12، شماره: 1
10 همبستگی سواد سلامت و رضایت جنسی در زنان نابارور مراجعه کننده به مرکز ناباروری بیمارستان الزهرای تبریز (دریافت مقاله) مجله مدیریت ارتقای سلامت دوره: 9، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الگوی رفتارهای خوردن در زنان باردار با وزن طبیعی: مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان
2 بررسی ارتباط خود مراقبتی در بارداری با حمایت اجتماعی واسترس درک شده در زنان باردار در بیمارستان 29 بهمن تبریز (دریافت مقاله) هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
3 بررسی ارتباط شاخص توده بدن با استرس درک شده در دانشجویان علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تبریز:مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان
4 بررسی شیوع چاقی و اضافه وزن و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان علوم پزشکی آزاد تبریز: مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان
5 بررسی نقش عزت نفس بر اضطراب ناشی از معاینه لگنی زنان مراجعه کننده به درمانگاه زنان ۲۹بهمن ۱۴۰۱ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر
6 عوامل موثر بر خودکارآمدی شیردهی در مادران دارای نوزاد نارس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی خود مراقبتی و سلامت در گروه های آسیب پذیر
7 وضعیت فعالیت فیزیکی و ارتباط آن با نمایه توده بدنی در دانشجویان علوم پزشکی آزاد اسلامی واحد تبریز: مطالعه مقطعی (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه دانشجویی آوان