حمید مظفری

 حمید مظفری عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی -گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس -معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

حمید مظفری

Hamid Mozafari

عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی -گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس -معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتوماسیون اداری و نقش آن در تصمیم گیری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و علوم مهندسی
2 اثر افزودن نانو ذرات بر جداسازی بتانین با استفاده از سیستم های دوفازی آبی پلیمر – پلیمر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
3 اثر کاربرد حلقه برداری و غلظت های مختلف پوترسین بر برخی خصوصیات کمی، کیفی و آنتی اکسیدانی میوه انگور عسگری Vitis vinifera var. Asgari (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
4 اثر محلول پاشی غلظت های مختلف آهن و هیومیک اسید در سیستم های زراعی کم نهاده برعملکرد ذرت علوفه ای BC678 (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
5 اثر هیومیک اسید بر برخی صفات مورفوفیزیولوژیک گیاه کلزا (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
6 ارزیابی برخی خصوصیات میوه انگور عسگری Vitis vinifera var. Asgari تحت تاثیر حلقه برداری و پلی آمین ها (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
7 ارزیابی مراحل فنولوژیکی و گروه بندی ژنوتیپهای لوبیا با استفاده از روش تجزیه خوشه ای (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
8 اندازه گیری میزان نفوذپذیری فیلم پلی اتیلنی حاوی نانو ذرات نقره و دی اکسید تیتانیوم در برابر بخار آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
9 بررسی آثار ایجاد موج سبز بر کاهش زمان تاخیر و زمان سفر وسایل نقلیه در معابر دارای تقاطعات چراغدار متوالی (مطالعه موردی: خیابان ثانی محله نارمک تهران) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
10 بررسی اثر زمان های مختلف تنش حرارتی بر روی کیفیت گیاهچه های تولید شده در هنگام جوانه زنی در گیاه دارویی ریحان(Ocimum basilicum L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
11 بررسی اثر محلول پاشی آهن و سطوح تنش کم آبیاری بر خصوصیات کمی و کیفی(Glycine max L) و شاخ صهای رشد سویا (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
12 بررسی اثر محلول پاشی فسفات آمونیوم و سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد کمی و کیفی و شاخصهای فیزیولوژیکی رشد سویا ( Glycine max L) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کشاورزی مدرن و راه های توسعه آن در کشور
13 بررسی استراتژی رقابتی زیست محیطی به عنوان روشی منحصر به فرد برای دستیابی به مزیت رقابتی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
14 بررسی انتقال حرارت عایق های حرارتی نانوکامپوزیتی ایروژل ،پلی استایرن و نانوگچ با روش المان محدود (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
15 بررسی بهینه ترین عایق های حرارتی نانوکامپوزیتی ایروژل نانسولت و نانوگچ با روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری با نرم افزارMATLAB (دریافت مقاله) سومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار
16 بررسی بهینه ترین عایق های حرارتی نانوکامپوزیتی ایروژل، پلی استایرن و نانوگچ با روش بهینه سازیالگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری با نرم افزار MATLAB (دریافت مقاله) اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی
17 بررسی تاثیرات پرایمینگ بذور گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L .) با هورمون جیبرلیک اسید بر درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
18 بررسی تاثیرمقادیرمختلف کود نیتروژن، کوددامی وکاربردتلفیقی آنهابر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی شوید (.Anethum graveolens l) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
19 بررسی تاثیرمقادیرمختلف کود نیتروژن،کوددامی وکاربردتلفیقی آنهابرمیزان اسانس و عملکرد اسانس گیاه دارویی شوید (.(Anethum graveolens l) (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
20 بررسی تغییرات زمان سفر در معابر دارای تقاطع های چراغ دار متوالی و تعیین آثار ایجاد موج سبز بر کاهش زمان تاخیر وسایل نقلیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی راه وترابری
21 بررسی کاربرد سالیسیلیک اسید به منظور بهبود گیاهچه های حاصل از بذور گیاه دارویی سیاه دانه (Nigella sativa L.) (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
22 بررسی میزان بازیابی و توزیع پذیری بتانین با استفاده از سیستم های دو فازی آبی پلی اتیلن گلایکول 6000 + دکستران 15000 + نانو ذرات اکسید فلزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری نانو
23 بررسی و آنالیز المان محدود مخزن تحت فشار کامپوزیتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
24 بررسی و مقایسه الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک جهت بهینه سازی ورق های کامپوزیت (دریافت مقاله) اولین همایش داخلی مکانیک
25 بررسی و مقایسه الگوریتم رقابت استعماری و الگوریتم ژنتیک جهت بهینهسازی ورقهای کامپوزیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
26 بررسی و مقایسه تجزیه پذیری موادپلی اتیلن پس ازقرارگیری درخاک و آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم کاربردی و مهندسی
27 بررسینقشبخشخصوصیدر ایران به منظور جلوگیری و مبارزه با شیوه های افزایشفساد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
28 بهینه سازی مخازن کامپوزیتی تحت فشار با استفاده از الگوریتم ژنتیک و الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
29 پیشگرمکن هوای ژانگستروم با بازیافت انرژی و پیشگرم کردن هوا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
30 تاثیر پیش گرمکن دوار افزایش راندمان حرارتی بر مبنای انتقال انرژی گازهایخروجی به هوای ورودی بویلر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
31 تاثیر تنش شوری بر میزان پتاسیم ،منیزیم ،کلسیم و فسفر در گیاه دارویی خردل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
32 تاثیر شرایط حاصلخیزی خاک و تراکم بوته بر محتوای کلروفیلی و پرولین گیاه دارویی در شرایط متاثیر از تغییرات آب و هوایی در (S. Sahandica Bormn) مرزه سهندی منطقه استپی (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
33 تاثیر شکل ضربه زننده بر رفتار ورق های کامپوزیتی در برخورد با سرعت پایین با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
34 تاثیر کادمیوم بر روی میزان مالون دی آلدهید، سوپراکسید دیسموتاز و کلروفیل در برخی گونه های زراعی (دریافت مقاله) همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت
35 تأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم برخصوصیات فیزیولوژیکی گیاه دارویی خردل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
36 تأثیر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد و عملکرد بیولوژیکی گیاه دارویی خردل (دریافت مقاله) همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
37 تحلیل المان محدود پدیده برخورد با سرعت کم بر کامپوزیت های چند لایه شیشه اپوکسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
38 تفکر استراتژیک جایگزین برنامه ریزی استراتژیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
39 شبیه سازی المان محدود و بهینه سازی مخازن جدار نازک تحت فشار جهت بررسی کمانش حرارتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی
40 شبیه سازی المان محدود و بهینه سازی مخازن جدار نازک تحت فشار جهت بررسی کمانش مکانیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سیستم های مکانیکی و نوآوری های صنعتی
41 شبیه سازی عددی جریان و عدد ناسلت دریک لوله دایروی با استفاده ازنانوسیال آب و اکسیدآلومینیم با درنظرگرفتن حرکت برونی ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
42 شبیه سازی عددی جریان وانتقال حرارت جابجایی دریک کانال با استفاده ازنانوسیال آب و اکسیدآلومینیم با درنظرگرفتن حرکت براونی ذرات (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم
43 شبیه سازی و بررسی کمانش حرارتی و مکانیکی مخازن کامپوزیتی جدار نازک تحت فشار با استفاده از تحلیل المان محدود (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
44 مطالعه اثرات بر هم کنش شوری و جیبرلیک اسید بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک شاخص برداشت و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius L) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
45 مقابله با حمله تک تیرانداز در شبکه Tor با استفاده از کنترل انباشتگی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوترایران
46 مقایسه عددی و شبیه سازی حداکثر تنش شکست مخزن تحت فشار کامپوزیتی با هد کروی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه ملی مهندسی مکانیک و راهکارهای صنعتی