دکتر آزاده آقالطیفی

دکتر آزاده آقالطیفی  استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی

دکتر آزاده آقالطیفی

Dr. Azadeh Aghalatifi

استادیار، دانشکده معماری و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Environmental tranquility: A conceptual framework and urban ‎architectural features (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 9، شماره: 3
2 بررسی ارتباط عوامل مؤثر بر سبک‌ زندگی و کالبد خانه معاصر در شهر مشهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 8
3 بررسی تاثیر پذیری مفهوم خانه از تحولات کالبدی آن در دوران معاصر در شهر تهران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 4
4 تاملی در نقش مخاطب در کیفیت معماری امروز ایران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 2، شماره: 42
5 تدوین مدل زمینه-مبنای آرامش در آپارتمان های مسکونی معاصر ارومیه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات محیطی هفت حصار دوره: 10، شماره: 38
6 خانه های تاریخی سنندج، خوانش کالبد از دریچه فرهنگ زیست (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 28، شماره: 1
7 سیر تحول قلمروهای ثانویه در مسکن (مورد پژوهی مسکن معاصر دزفول) (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 30، شماره: 4
8 مفهوم قلمرو در مجموعههای مسکونی مطالعه مقایسه ای دو مجموعه مسکونی در سطح و در ارتفاع در تهران (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 3، شماره: 47
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی مسکن مهر و ارایه راهکارهای طراحی (نمونه موردی: مسکن مهر مهرگان در شهر جدید صدرای شیراز) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
2 درآمدی بر شناخت مفهوم خانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 درجست و جوی حلقه ارتباط انسان و خانه (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 شاخص های موثر بر تعاملات اجتماعی در فضاهای مشاع در مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
5 مناسب سازی محیط برای خلاقیت کودکان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
6 نظام قلمروهای انسانی موجود در بافت شهری پیرامون حرم مطهر امامرضا(ع) (محله ی نوغان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
7 نکات دارای اهمیت برای طراحی یک مدرسه محله در منطقه ای کم درآمد (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
8 وجه پنهان آموزش معماری (دریافت مقاله) سومین همایش آموزش معماری
9 وردی که ندانستیم... توسعه ی کمی در فقدان توسعه ی کیفی در آموزش معماری (دریافت مقاله) پنجمین همایش آموزش معماری
10 هویت فرهنگی درکشاکش کتابهای درسی نگاهی به رویکرد و نقش کتابهای درسی جهت تقویت هویت ملی دربرابر پدیده جهانی شدن (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی