دکتر علیرضا حاجیان نژاد

دکتر علیرضا حاجیان نژاد دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

دکتر علیرضا حاجیان نژاد

Dr. Alireza Hajyannejad

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.