دکتر فرخ حجت کاشانی

دکتر فرخ حجت کاشانی استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

دکتر فرخ حجت کاشانی

Dr. farrokh hogat kashani

استاد، دانشکده برق و الکترونیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.