مهران فرصت

 مهران فرصت رئیس کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری

مهران فرصت

Mehran Forsat

رئیس کمیته آموزش و پژوهش کانون مهندسین ساری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول پایداری اجتماعی درطراحی مجتمع های مسکونی براساس هنرومعماری بومی مازندران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری ،مرمت، شهرسازی و محیط زیست پایدار
2 باز آفرینی پایدار شهری از طریق عوامل محرک توسعه، رویکردی جهت نوسازی اجتماعی در بافت فرسوده (نمونه موردی محله گردکل نوشهر) (دریافت مقاله) نخستین اجلاس جهانی شوراها و شهرداران 2016
3 بازخوانی الگوهای معماری پایدار دیروز، در معماری امروزبا تاکید بر نقش تهویه طبیعی در اقلیم معتدل و مرطوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
4 باززندهسازی معماری و شهرسازی بومی ایرانی با روش گونه شناسی منظربافتهای تاریخی نمونه موردی : محله قدیم آب انبار نو ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری
5 بازشناسی زمینه سیاسی و اجتماعی در روند شکل گیری میدان امام همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
6 بررسی دوسیستم انسان ساخت و طبیعی شهرواقلیم برفضاهای شهری نمونه موردی شهراراک (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی
7 بررسی کاربرد مصالح هوشمند در نمای ساختمان، در راستای مصرف بهینه انرژی و حفظ محیط زیست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ساختمان آینده
8 بررسی میزان تأثیر گذاری عوامل محیطی در ساخت و سازهای مسکن بومی و تبیین اثرات آن در کیفیت زندگی مطالعه موردی:خانه لطفی و صدیق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
9 بررسی نقش انواع سقف در تهویه طبیعی خانه های مسکونی مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
10 بهرهگیری از مصالح نوین قابل بازیافت در صنعت ساختمان منطبق با اصول معماری زمینهگرا مطالعه موردی: استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
11 پتانسیل سنجی انرژی باد و نقش آن در تهویه مطبوع ساختمان های شهر ساری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ساختمان آینده
12 تاثیر معماری بومی مازندران در طراحی مجتمع های مسکونی پایدار با تاکید بر افزایش تعاملات اجتماعی ساکنین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
13 تحلیل راهبردی از قابلیت ها و تنگناهای گسترش سرزندگی در مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس دو سالانه جامعه و معماری معاصر
14 تحلیل راهبردی از نقش احیای میراث صنعتی بر سیاستهای توسعه درونزای شهری با رویکرد پایداری اجتماعی (نمونه موردی:کارخانه روغن نباتی شکوفه بابل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
15 تحلیلی راهبردی بر قابلیت ها وتنگناهای تکوین ساختار محله ایرانی در سازمان فضایی شهرهای امروز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
16 تطبیق پنلهای خورشیدی با فرم ساختمان نمونه موردی: شهرک بهارستان شهرگرگان (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، فرهنگ و مدیریت شهری
17 چالشی بر اندیشه های شهرسازی و معماری عدالت محور و عملکرد آن در شهر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
18 راهکارهای باز زنده سازی بافت فرسوده تاریخی در راستای توسعه شهری نمونه موردی: محله آب انبار نو، شهرساری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
19 رویکرد زیست شناسانه به معماری پایدار (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
20 طراحی پایدار اکولوژیک، پاسخی به حفظ محیط زیست با چشماندازی به آینده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی ساختمان آینده
21 عوامل موثر بر سرزندگی در بهبود کیفیت زندگی در مجموعه های مسکونی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نخبگان عمران، معماری و شهرسازی
22 محرک هایی برای تفکر در جهت توسعه پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت پایدار شهری
23 معماری بومی و تعاملات اجتماعی محلات ایران نمونه موردی: محله قدیم آب انبارنو ساری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی ساختمان آینده
24 مفهوم محیطی،آموزشی و حرفه ای پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی افق های نوین در توانمند سازی و توسعه پایدار معماری، عمران، گردشگری، انرژی و محیط زیست شهری و روستایی
25 مقایسه تطبیقی عوامل محیطی موثر بر ساخت خانه در شهرستان گرگان و منطقه کوهستانی زیارت نمونه موردی خانه تقوی در گرگان و خانه شاهکو محلی در زیارت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی روشهای نوین طراحی و ساخت در معماری زمینه گرا
26 نقش پنجره در تهویه طبیعی جهت بهینه سازی مصرف انرژی (نمونه موردی: شهرساری) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
27 نقش دیوار ترومب درمعماری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، شهرسازی و توسعه پایدار با محوریت از معماری بومی تا شهر پایدار