دکتر بهمن فیروز مندی

دکتر بهمن فیروز مندی استاد دانشگاه تهران

دکتر بهمن فیروز مندی

Dr. Bahman Firouzmandi

استاد دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آنالیز عنصری ملات دوره ساسانی به روش XRD و استفاده از آن در تاریخگذاری بناهای منتسب به این دوره (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 13، شماره: 25
2 بررسی اسناد اقتصادی خرید- فروش، اجاره، وام در دوره عیلام قدیم (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 11، شماره: 43
3 بررسی حضور پارسیان در میان نقوش ظروف سفالین یونان (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی سفال عصر آهن شمال فلات مرکزی ایران مطالعه موردی منطقه طالقان (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
5 بررسی و باستانسنجی ظروف شیشهای سدههای۳ و۴ ه. ق با استفاده از روش میکروپیکسی مطالعه موردی: مجموعه دوران اسلامی موزه ملی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
6 پژوهشی در شاخصه های ظروف سنگی دوره هخامنشی (۱) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ایران شناسی دوره: 2، شماره: 1
7 پژوهشی در شاخصه های ظروف سنگی دوره هخامنشی (۲) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ایران شناسی دوره: 2، شماره: 2
8 پژوهشی در شناخت برجهای نیایشگاهی اورارتویی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 8، شماره: 1
9 پژوهشی در شیوه های تدفین هخامنشی با تاکید به تومولوس تاتارلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 6، شماره: 1
10 تاثیرات فرهنگی و هنری مانا بر دوره هخامنشی (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 2، شماره: 1
11 تحلیل الگوی زیستی و مکان گزینی محوطه های عصر مفرغ دشت کوهدشت (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 8، شماره: 1
12 تحلیل نتایج کاوشهای باستان شناسی معدن نمک چهرآباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 2
13 تموکن، تئوکه و تخمکه، نامهایی برای بندرگاهی هخامنشی بر کرانه شمالی خلیج فارس؛ فرصتها و چالشهای همخوانی مدارک نوشتاری و باستانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 1
14 جایگاه ایالت های شرقی در شاهنشاهی هخامنشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 1، شماره: 1
15 جایگاه زن در دوران پیش از تاریخ:مطالعه ی موردی پیکرک های محوطه ی حاجیلار (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 2، شماره: 1
16 جایگاه زن در عصر آهن با تکیه بر مطالعات قوم باستان شناسی در میان کوچ نشنیان غرب زاگرس مرکزی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 7، شماره: 1
17 حضور ساسانیان در کرانه های خلیج فارس بر پایه گزارش های تاریخی و مطالعات باستان شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 3، شماره: 2
18 در جستجوی ردپای زنان مادی در منابع تاریخی و بقایای باستان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 4
19 درآمدی بر شناخت زنان ایران در عصر اشکانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 2
20 روایتی محلی از اسطوره «الهه باروری» در لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 2
21 شواهدی از فعالیت بنگاههای اقتصادی در الواح آغاز ایلامی شوش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 9، شماره: 1
22 کنگاشی پیرامون بازشناسی عوامل تخریب مجموعه ی تخت جمشید (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 15، شماره: 36
23 گل نبشته های باروی تخت جمشید (خط و نوع متن ها ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 1، شماره: 2
24 گوبکلی تپه : نخستین نیایشگاه انسان شکارگر (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 2، شماره: 2
25 گونه شناسی سفال های دوره ایلام قدیم محوطه کنی جونی جنوبی کوهدشت (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 12، شماره: 2
26 مطالعه ساختاری و شناخت ترکیب ملات ساسانی مجموعه تخت سلیمان در شمال غرب ایران به روش XRD (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
27 مطالعه و بررسی باستانشناختی گویجه قلعه مراغه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 1
28 معماری فریژی بر اساس کاوش های شهر گوردیون (دریافت مقاله) مجله باستان شناسی ایران دوره: 1، شماره: 1
29 نگاره زن اشکانی بر روی آثار و یافته‌های باستان شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 12، شماره: 45
30 واکاوی قداست مکانی گور دخمه دکان داود در سرپل ذهاب کرمانشاه در آیین اهل حق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 21، شماره: 42
31 هفت خاندان دوره هخامنشی در مدارک مکتوب و باستان شناختی: نمونه گبریاس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 4، شماره: 1
32 هویت شناسی نقش نمادین انسان درون قرص ماه، براساس نمونه های هخامنشی و نقش قیزقاپان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عملکرد بنای مسجد سنگی داراب از پیش از اسلام به دوره اسلامی بر اساس شواهد باستان شناختی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 بررسی عناصر حیوانی در ظروف سنگی دوره هخامنشی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
3 سیر تحول تدریجی خدایان در میان رودان، ایران و آسیای صغیر بر اساس یافته های باستان شناسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 نگاهی به تئاتر در یونان باستان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی باستان شناسی و تعامل آن با علوم وابسته