دکتر مهدی دشتی

دکتر مهدی دشتی دانشیار زبان و ادبیات فارسی

دکتر مهدی دشتی

Dr. Mahdi Dashti

دانشیار زبان و ادبیات فارسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آن روزها، تاملی در توجه به دوران کودکی در آثار نیما، گلچین گیلانی، فروغ سپهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 1، شماره: 2
2 Mystic Poems, Poems of Enlightment (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 8، شماره: 19
3 بررسی کارکردهای بلاغی «ایهام تبادر» در نفثه المصدور (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 14، شماره: 3
4 بهره های هنری عین القضات از گزاره های دینی در تمهیدات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 2، شماره: 5
5 پایان سالهای ابری (بازخوانی مجدد یوم الدار) (دریافت مقاله) فصلنامه سفینه دوره: 6، شماره: 23
6 تاثیر پذیری فردوسی از کلینی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 1
7 چارده روایت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 13، شماره: 41
8 حافظ و مقوله جبر و اختیار (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 2
9 سرجسمه های عرفان و ادبیات عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 7، شماره: 17
10 سرچشمه های قرآنی اندیشه حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 1
11 عقلانیت و دین (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 8، شماره: 30
12 علامه طباطبایی و نحوه بهره گیری از اشعار عربی در تفسیر المیزان (دریافت مقاله) دو فصلنامه اندیشه علامه طباطبائی دوره: 3، شماره: 4
13 فراز و فرود شعر فارسی در عصر صفوی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 5، شماره: 13
14 نقد کتاب چالش میان فارسی و عربی اثر آذرتاش آذرنوش (دریافت مقاله) کاوش نامه ادبیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 21
15 نگاهی دیگر به رویین تنی اسفندیار در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 71
16 نگاهی دیگر به رویین تنی اسفندیار در شاهنامه (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 72