آرش جباری

 آرش جباری استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

آرش جباری

Arash Jabbari

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Theoretical study of the structure, vibrational spectra and electronic spectra of TCPP-TCPP as co-sensitized solar cells (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی دوره: 3، شماره: 1
2 Transition States and Activation Barriers for [3,3]-Sigmatropic Shift of Allyl Azides (دریافت مقاله) فصلنامه شیمی آلی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی محاسباتی سنتز مولکول های اکسه پین (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
2 محاسبات کوانتومی بر روی مولکول آلپرازولام (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
3 محاسبات کوانتومی بر روی مولکول آلپرازولام (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی
4 واکنش درون هولکولی آلکین-آزید جهت سنتز هتروسیکل های هفت عضوی : مطالعه روشDFT (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی