دکتر میثم بلباسی

دکتر میثم بلباسی دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

دکتر میثم بلباسی

Dr. Meisam Belbasi

دانشجوی دکترای مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «جهاد تبیین» در سیره امام رضا علیه السلام مطالعه موردی؛ کتاب عیون اخبارالرضا (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 11، شماره: 41
2 Investigating the Components of Defensive Culture in the Strategic Culture Framework of I. R. Iran (Based on Ayatollah Khamenei's views) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 1، شماره: 2
3 Investigating the relationship between Instagram and Telegram on the security and social trust of the fourth generation (A case study of users aged ۱۶ to ۱۹ years old in District ۱۲ of Tehran) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 5، شماره: 17
4 بحران در صندوقهای بازنشستگی تامین اجتماعی و امنیت ملی ج.ا.ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 9، شماره: 3
5 بررسی آثار سلبی استراتژی امریکا در قبال مصر بر منافع جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی دولت السیسی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی راهبردی جمهوری اسلامی ایران دوره: 7، شماره: 2
6 پویش های چندگانه رابطه دین و دولت در ایران و ترکیه؛ مطالعه تجربه تجدد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 3
7 جنبش های اجتماعی جدید، جهانی شدن و اینترنت؛ مطالعه موردی: جنبش تسخیر وال استریت (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 12، شماره: 23
8 چگونگی توسعه در مالزی نوین (با رویکردی بر نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 4
9 س اریوهای ویی قدرت زم آهزیکا علیه ایزای (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 7، شماره: 25
10 عناصر هویت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ موردکاوی سند مولفه های هویت ملی ایرانیان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 7، شماره: 25
11 لایه های هویت ملی ایرانی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۶۸) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 5، شماره: 1
12 مدل های حکومت قابل طرح بر اساس نظریه ولایت فقیه با تاکید بر اندیشه علمای شیعه از عصر صفویه تا دوره معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 9، شماره: 4
13 مطالعه جامعه شناختی احساسات و رهبری سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 18، شماره: 1
14 منافع ملی و عضویت ایران در سازمان همکاری شانگ های (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 13، شماره: 26
15 منشا پیدایش هویت ملی؛ پارادایم‎ها و رویکردها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 24، شماره: 82
16 واکاوی مفهومی قدرت نرم و راهکار(فرصت) های ایران در قبال آن (دریافت مقاله) مجله دانش سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر مدیریت جهادی بر امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
2 پیشرفت یا توسعه؛ واژهگزینی پیشرفت در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت