تقی پورنامداریان

 تقی پورنامداریان استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تقی پورنامداریان

Taghi Pournamdarian

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ با رویکرد زبان شناسی نقش گرا (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 67
2 تحلیل سیر بازتاب مضامین و روایت های اسطوره ای ایرانی دررمان های فارسی (از 28 مرداد 1332 تا 1387) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 8، شماره: 19
3 دگردیسی نمادها در شعر معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 6، شماره: 11
4 سرچشمه های فکری رمز و تصویر در معارف بهاءولد (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
5 مقایسه داستانهای مشترک مثنوی و منطق الطیربا رویکرد روایت شناسی ساختگرا (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 42، شماره: 2
6 واسازی ساختار مرحله آغازین داستان آفرینش براساس نقش دوگانه ها (تطبیق متون قرآن، تورات، بندهش و گزیده های زادسپرم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 7، شماره: 4