دکتر عبدالله امیدی

دکتر عبدالله امیدی استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دکتر عبدالله امیدی

Dr. Abdollah Omidi

استاد گروه روان شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثربخشی درمان ترکیبی روش حضور ذهن مبتنی بر درمان شناختی و درمان رفتاری شناختی بر نشانگان روانپزشکی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 12، شماره: 2
2 اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در ترکیب با دارودرمانی در مقایسه با دارودرمانی بر افسردگی و خشم بیماران مبتلا به اختلال افسرده خویی (دریافت مقاله) مطالعات روان شناختی دوره: 12، شماره: 3
3 ارزیابی نقش فرایند استقبال بر رفع چالش های مرحله ی گذر دانشجویان جدیدالورود (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 5، شماره: 3
4 استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و مقایسه آن با رگرسیون لجستیک در پیش بینی اختلالات روانی بعد از تروما در بیماران دچار آسیب مغزی خفیف (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 4
5 انطباق یابی و ساختار عاملی پرسشنامه ارزش گزینی در رویکرد درمانی پذیرش و تعهد (دریافت مقاله) فصلنامه اندازه گیری تربیتی دوره: 8، شماره: 32
6 Comparative of demographic characteristics, severity and complications of ulcerative colitis (UC) and cognitive emotion regulation strategies between UC patients with and without depressive symptoms (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در سلامت روانشناختی دوره: 16، شماره: 1
7 Effectiveness of Acceptance and Commitment Therapy on Psychosomatic Symptoms and Mindfulness in Patients With Psychosomatic Disorders (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 2
8 Estimation of Injuries in a Population-based Study by Stratified Cluster Sampling and Network Scale-up Methods (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات سلامت در بلایا دوره: 5، شماره: 1
9 Prediction of mental disorders after Mild Traumatic Brain Injury: principle component Approach (دریافت مقاله) فصلنامه پزشکی هرمزگان دوره: 22، شماره: 1
10 Psychometric Characteristics and Factor Analysis of the Persian Version of Couples Satisfaction Index (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی عصبی روانشناسی دوره: 4، شماره: 2
11 The Effectiveness of Choice Theory Education on Happiness and Self-Esteem in University Students (دریافت مقاله) مجله تمرین در روانشناسی بالینی دوره: 7، شماره: 3
12 The Relationship Between Trauma and Socioeconomic Status in People Over ۱۵ in Kashan, Iran: A Population-Based Study (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات رفتارهای اجتماعی و سلامت دوره: 7، شماره: 2
13 بررسی اثر آسیب تروماتیک مغزی خفیف بر روی عملکرد هوش و حافظه در موتورسیکلت سواران (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 27، شماره: 1
14 بررسی اثر بخشی آموزش کارگاهی بر میزان اعتماد به نفس دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کاشان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 2
15 بررسی تأثیر درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر خودکارآمدی و هموگلوبین گلیکوزیله‌ی بیماران مبتلا به دیابت نوع دو (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 2
16 بررسی شیوع افسردگی پس از زایمان و رابطه آن با برخی عوامل روانی اجتماعی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان در پاییز سال 1386 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 15، شماره: 3
17 بررسی فاکتورهای موثر بر پیش بینی اختلال روانی در بیماران تروماتیک مغزی خفیف با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 24، شماره: 1
18 بررسی نقش ذهن آگاهی، انعطاف پذیری روان شناختی و خودشناسی انسجامی بر بهزیستی روان شناختی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 2
19 بررسی ویژگی های روانشناختی و شخصیتی جوانان وابسته به مواد مخدر افیونی در شهر کاشان، 1379 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 1
20 پیش بینی پذیرش و تعهد بر اساس ذهن آگاهی و تنظیم شناختی هیجان در زنان و مردان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 2، شماره: 1
21 پیش‌بینی کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی تروماتیک براساس انعطاف‌پذیری روان‌شناختی و شدت افسردگی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 6
22 تاثیر رفتاردرمانی دی الکتیکی بر عملکرد اجرایی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 22، شماره: 4
23 تاثیر غرقگی با استفاده از ذهن آگاهی بر اجرای اسپک با دست غیر برتر والیبالیست های نیمه ماهر (دریافت مقاله) کارگروه اخلاق در پژوهش پژوهشگاه علوم ورزشی دوره: 7، شماره: 11
24 تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر هم جوشی شناختی، علائم اضطرابی و کیفیت زندگی بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 4
25 تأثیر رفتار درمانی دیالکتیکی بر تنظیم هیجان و ذهن آگاهی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 23، شماره: 3
26 حافظه کاری دیداری فضایی بیماران آسیب مغزی خفیف با استفاده از آزمون نگهداشت دیداری بنتون (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 26، شماره: 144
27 رابطه بین اختلال مصرف مواد و نشانه های اختلال کمبود توجه و بیش فعالی بر اساس وسوسه مصرف و کژتنظیمی هیجان (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 2
28 شیوع شناسی اختلالات روانی و عوامل جمعیت شناختی موثر بر آن در دانشجویان جدید الورود دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی بالینی دوره: 6، شماره: 2
29 گزارش یک مورد اثر انزجار درمانی (Aversion Therapy) در بیمار مبتلا به اختلال تبدیلی همراه با اختلال خلقی و وسواسی جبری (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 17، شماره: 3
30 مشکلات تنظیم هیجانات در بیماران آسیب مغزی خفیف در مقایسه با افراد سالم (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 23، شماره: 7
31 مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی تلفیقی، با درمان شناختی و درمان شناختی- رفتاری کلاسیک، در کاهش نگرش های ناکارآمد بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند دوره: 20، شماره: 4
32 مقایسه توانایی تنظیم هیجانی و انعطاف پذیری روانشناختی در دختران نوجوان دارای اختلال رفتاری درونی سازی شده و نوجوانان عادی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 26، شماره: 2
33 مقایسه حساسیت به چندش و گرایش به تجربه چندش، تنظیم هیجان و ذهن اگاهی در افراد مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی و افراد غیر مبتلا به وسواس شستشو/ آلودگی (دریافت مقاله) فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی دوره: 16، شماره: 60
34 مقایسه مؤلفه‌های هیجانی، خستگی مزمن و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید و افراد سالم (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 24، شماره: 6
35 مقایسه نشانه های اضطراب و افسردگی در بین افراد سیگاری با الگوی روزانه و افراد سیگاری با الگوی غیرروزانه در مردان شهر کاشان طی سال 1395 (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 21، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی دانشجویان مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
2 اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی (MBSR) بررضایت جنسی و بهزیستی روانشناختی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران
3 اثر بخشی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تنطیم هیجانی و رضایت زناشویی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
4 اثربخشی هیپنوتیزم درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد در درمان اختلال وسواسی جبری: مطالعه موردی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
5 Contextual Hypnotherapy (دریافت مقاله) اولین کنگره آسیایی هیپنوتیزم
6 Effect of dialectical behavior therapy on executive function and emotion regulation in bipolar disorder (دریافت مقاله) نوزدهمین کنگره پژوهشی سالانه دانشجویان علوم پزشکی کشور
7 Mindfulness training and quality of life Among pregnant women: A randomized clinical trial (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
8 The Effect of Mindfulness-integrated Cognitive Behavior Therapy on Depression and Anxiety among Pregnant Women: a Randomized Clinical Trial (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
9 بررسی اثر بخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی برکیفیت خواب بیماران آرتریت روماتوئید (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
10 بررسی رابطه ذهن آگاهی با شدت ولع مصرف در افراد مبتلا به اختلال سوء مصرف مواد (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
11 بررسی شیوع افسردگی، اضطراب و استرس در زنان متاهل مبتلا به سرطان سینه و رابطه ی آن با رضایت زناشویی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی سلامت زنان
12 تاثیر پذیرش و تعهد درمانی بر آگاهی بدنی در بیماران با اختلال روانی سوماتیک سمپتوم: یک کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
13 تاثیر درمان فراتشخیصی یکپارچه بر پرخوری و دشواری در تنظیم هیجان بیماران مبتلا به اختلال پرخوری: آزمایش تصادفی کنترل شده یک سوکور (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
14 تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر اضطراب سلامت بیماران زن مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
15 رابطه بین اضطراب سلامت با اجتناب تجربه ای و تحمل پریشانی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
16 مقایسه افسردگی و ذهن آگاهی زنان مبتلا به سرطان سینه و همتایان عادیشان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری
17 نقش اجتناب تجربه ای و طرحواره های هیجانی درمشکلات بین فردی دانشجویان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری و مطالعات اجتماعی
18 نقش واسطه ای انعطاف پذیری روانشناختی در رابطه بین افسردگی اساسی پس از آسیب مغزی و کیفیت زندگی در دو بعد روانی و جسمانی (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری موج سوم درمان های رفتاری