محمود شاکری

 محمود شاکری استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمود شاکری

Mahmoud Shakeri

استاد مهندسی مکانیک- دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی وضعیت موادنوو کاربردهای آن درایران و چندکشورجهان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 13، شماره: 49
2 گوناگونی آموزشی مهندسی مکانیک (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 9، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز ارتعاشی ورق مستطیلی اورتوتروپیک با جرم متمرکز (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
2 بررسی اثر جدایش موضعی در رفتار دینامیکی تیرهای ساندویچی توسط یک المان پنج لایه (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
3 بررسی اثر دما بر رفتار شبه الاستیسیته پوسته های استوانه ای از جنس آلیاژ حافظه دار به کمک روش المان محدود غیر خطی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
4 بررسی پاسخ دینامیکی پانلهای چند لایه با لایه عملگر پیزوالکتریک بر اساس تئوری سه بعدی الاستیسیته (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 بررسی تاثیر خصوصیات هندسی لایه‌ها بر شکل‌پذیری ورق‌های دولایه فلزی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
6 بررسی ساختارهای داده متفاوت جهت انتخاب روش خوشه بندی مناسب با مطالعه موردی بر روی پایگاه داده سرطان سینه Wisconsin (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
7 بررسی و تحلیل تئوری و تجربی ش‍‍کلپذیری ورق‌ دولایه فلزی Al1100-St12 با استفاده از مدل لایه معادل (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
8 بهینه سازی چند منظوره لوله های تقویت شده باحلقه صلب تحت بارمحوری ضربه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
9 بهینه سازی چیدمان لایه ها در پانل استوانه ای مرکب با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
10 بهینه سازی چیدمان لایه ها در پوسته استوانه ای چند لایه با استفاده از شبکه های عصبی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
11 بهینه سازی دو منظوره چیدمان لایه ها در پوسته های استوانه ای شش لایه بر مبنای ارتعاشات آزاد و کمانش به کمک الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
12 بهینه سازی یک پوسته استوانه ای کامپوزیتی به منظور ماکزیمم کردن مقاومت آن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
13 پیش بینی بازگشت فنری به روش معکوس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هفتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
14 تجزیه و تحلیل تئوری و تجربی تنش و کرنش در کشش عمیق (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
15 تجزیه و تحلیل تجربی شکل پذیری ورقهای دولایۀ فلزی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
16 تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته های استوانه ای ساندویچی هدفمند با استفاده از تئوری سه بعدی الاستیسیته (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
17 تحلیل ارتعاشات ورق های ضخیم مستطیلی بروی بستر الاستیک دو پارامتری ، با چهار تکیه گاه ساده (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 تحلیل الاستیسیته سه بعدی پوسته استوانه ای ضخیم با لایه پیزوالکتریک (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
19 تحلیل الاستیک- پلاستیک خمکاری ورق با در نظر گرفتن تغییر شکلهای برشی و تاثیر آن بر بازگشت فنری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
20 تحلیل دینامیکی استوانۀ جدار ضخیم ساخته شده از مواد هدفمند (functionally Graded Material) (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
21 تحلیل دینامیکی پوسته استوانه ای هدفمند با لایه های پیزوالکتریک تحت بارمکانیکی و ولتاژ الکتریکی بر مبنای تئوری الاستیسیته (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
22 تحلیل شکل پذیری ورق های فلزی با مدلسازی عددی فرایندهای کشش و اتساع - مقایسه با روش های تئوری و تجربی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
23 تحلیل شکل‌پذیری ورق‌های دولایه فلزی با مدلسازی المان محدود و مقایسه نتایج حاصل با نتایج روش‌های تئوری و تجربی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
24 تحلیل عددی شکل‌پذیری ورق‌های فلزی بر مبنای مدل M-K و مقایسه آن با روش‌های تئوری و تجربی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
25 تحلیل معکوس بازگشت فنری با استفاده از روش تحلیل اجزاء محدود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
26 تحلیل معکوس بازگشت فنری در فرایند کشش سنبه نیمکروی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سالانه دانشجویی مهندسی مکانیک
27 تعیین چیدمان مناسب پنل چند لایه بر مبنای ارتعاشات آزاد با استفاده از روش سیمپلکس (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
28 حل الاستیسیته سه بعدی پانل استوانه ای تحت گشتاور دینامیکی موضعی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
29 خوشه بندی داده ها، مروری بر روش های موجود و مقایسه عملکرد آن ها (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر ومخابرات
30 رفتار ورق کامپوزیتی تقویت شده با رشته های آلیاژ حافظه دار در برابر ضربه با سرعت کم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
31 کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در بهینه سازی چند منظوره پوسته های استوانه ای مرکب برمبنای ارتعاشات آزاد و استحکام (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
32 کمانش پیشرونده لوله های آلومینیومی تحت نیروی شبه استاتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید
33 گسترش ناحیة فروریزش متقارن محوری لوله ها با مقطع دایروی تحت بار محوری ضربه ای با استفاده از اثر مودهای کمانش بر شکل فروریزش (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
34 مطالعه تاثیر پارامترهای مواد بر شکل‌پذیری ورق های دولایه فلزی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید