دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی هیئت علمی دانشگاه مازندران

دکتر عبدالحمید صفایی قادیکلایی

Dr. Abdolhamid Safaei Ghadikolaei

هیئت علمی دانشگاه مازندران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه چهارچوب عوامل موثر بر بازاریابی، جذب مشتریان و تجاریسازی فناوری آموزشی دانشگاه مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 8، شماره: 4
2 ارائه مدل برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط برای بهینه سازی زنجیره تامین حلقه بسته سبز: مطالعه موردی صنعت لبنی کاله (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 7، شماره: 1
3 ارائه مدل بومی ارزیابی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد دانشگاه های منتخب کشور با میانجی گری توانمندی فرایند سازمانی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 10، شماره: 1
4 ارائه مدل مفهومی برای انتخاب تامین کنندگان پایدار (مطالعه موردی: شرکت سایپا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 4
5 ارزیابی عملکرد پارکهای علم و فناوری در بعد پیامدهای حضور پارک در منطقه (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی رشد فناوری دوره: 10، شماره: 37
6 ارزیابی و تحلیل عملکرد -اهمیت اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی (مورد مطالعه: شرکت لبنی کاله) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 18، شماره: 57
7 ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان شرکت دیزل سنگین ایران (دسا) در مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از تکنیک های MADM فازی (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 11، شماره: 58
8 الگوی راهبردی برنامه ریزی منابع سازمان دانش محور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 51
9 Prioritizing of the Internet of Manufacturing Things (IoMT) Challenges in Automotive Industry by Using Interpretive Structural Modeling (ISM) (دریافت مقاله) مجله تفکر سیستمی در عمل دوره: 2، شماره: 4
10 Towards Supply Chain Planning Integration: Uncertainty Analysis Using Fuzzy Mathematical Programming Approach in a Plastic Forming Company (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 2
11 بررسی روابط تعاملی تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب با رویکرد دیمتل تجدید نظر شده (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 2
12 بررسی عوامل موثر در انتخاب تامین کنندگان پایدار در شرکت سایپا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 19، شماره: 55
13 بررسی نظام مند مبانی نظری کاربرد تحلیل پوششی داده ها در ارزیابی عملکرد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 1
14 به کارگیری مدل برنامه ریزی آرمانی جهت بهینه سازی برنامه ریزی تولید در شرکتهای فرآورده های گوشتی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اقتصاد کلان دوره: 2، شماره: 4
15 تاثیر برنامه ریزی فروش و عملیات بر عملکرد کلی زنجیره تامین: مطالعه موردی در صنعت فرمینگ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 1
16 تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زنجیره تامین مواد غذایی با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی (مورد مطالعه: شرکت های منتخب تولیدی فراورده های گوشتی استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 6، شماره: 3
17 تبیین مولفه های موثر بر ساختاردهی زنجیره ارزش صنایع خلاق در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 11، شماره: 4
18 تحلیل سیاست های مورد تاکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی (دریافت مقاله) مجله سیاست علم و فناوری دوره: 11، شماره: 3
19 تحلیل عوامل موثر بر اثربخشی انتقال فناوری بر اساس قواعد اگر- آنگاه فازی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 2، شماره: 2
20 تدوین نقشه استراتژی شرکت ایران خودرو مازندران با رویکرد ترکیبی FDANP و IPA (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 14، شماره: 2
21 تعیین استراتژی های تاب آوری و تاثیرات متقابل آنها در زنجیره تامین ایران خودرو (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 1
22 تعیین استراتژی های نگهداری و تعمیرات با استفاده از سیستم استنتاج فازی چند مرحله ای(مورد مطالعه: نیروگاه برق شهید سلیمی نکا) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 54
23 تعیین و وزن دهی استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 7، شماره: 1
24 تلفیق دو مدل طبقه بندی ABC چند معیاره موجودی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 15، شماره: 57
25 توسعه روش تصمیم گیری DANP براساس مجموعه های فازی تردیدی بازه مقدار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 2، شماره: 3
26 رویکردی نوین از کاربرد مدل های تصمیم گیری چند معیاره در طبقه بندی مشتریان اعتباری بانک (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 3
27 زمانبندی تولید کارگاهی منعطف با درنظر گرفتن زمان های حمل و نقل، ورود سفارش جدید و تغییر زمان عملیات (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 27، شماره: 2
28 طبقه بندی عوامل کلیدی موفقیت در استقرار تولید هوشمند از منظر ذینفعان و اجزای تکنولوژی مرور سیستماتیک ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت صنعتی دوره: 15، شماره: 2
29 کاربست مفهوم منظومه به عنوان استعاره ای در ارائه الگوی زنجیره ارزش صنایع خلاق ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 1
30 مدل سازی و حل مسئله چند هدفه مسیریابی وسایل نقلیه شرکت های پخش با محدودیت های فازی و احتمالی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 4، شماره: 1
31 معرفی شبکه پس انتشار فازی جهت پیش بینی فروش کاغذ روزنامه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 8، شماره: 19
32 مقایسه عملکرد مدل های کلاسیک و هوش مصنوعی در پیش بینی وضعیت اعتباری مشتریان بانک (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 20
33 مقایسه ی مدل های تشکیل پرتفوی سهام مبتنی بر تصادفی و تصادفی فازی بودن بازده مورد انتظار در بورس اوراق بهادار تهران* (دریافت مقاله) مجله پیشرفت های حسابداری دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه چارچوبی برای ایجاد زنجیره تأمین پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
2 ارائه چارچوبی برای ایجاد زنجیره تأمین تاب آور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری، مدیریت و نوآوری در کسب و کار
3 ارائه چهارچوب مفهومی عوامل سوق دهنده زنجیره تأمین تاب آور در کسب و کار (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
4 ارائه رویکردی فازی از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره جهت ارزیابی مقایسه ای استراتژی های دستیابی به تولید کلاس جهانی (مورد مطالعه: شرکت فولاد طبرستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
5 ارایه رویکردی ترکیبی از تکنیکهای DEMATEL ANP جهت ارزیابی مقایسه ای عملکرد استراتژی های زنجیره ی تامین ناب ، چابک و ناب - چابک (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 ارایه مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه فازی در تصمیم گیری مدیریت پروژه (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
7 ارایه مدل چندهدفه زمانبندی پروژه با منابع محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
8 ارزیابی ریسک های شکست تجهیزات نیروگاه برق شهید سلیمی نکا با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
9 ارزیابی ریسک های موثر در زنجیره تامین پایدار جهت رتبه بندی شرکت های منتخب صنایع لبنی استان مازندران با نظریه ویکور فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی جهش علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری
10 ارزیابی زنجیره تامین تقاضا محور در تولید پایدار با استفاده از تکنیک FANP:شرکت پارس پاپیروس گروه پارس آرا آمل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی فرهنگی اجتماعی ایران
11 ارزیابی عملکرد پایداری زنجیره های تأمین، رویکردی نوین در محیط رقابتی کسب و کارها (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
12 ارزیابی عملکرد شرکت با استفاده از رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن (BSC) و تصمیم گیری چند معیاره فازی (FMCDM) (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
13 ارزیابی عملکرد شرکت فراوردههای لبنی کاله با رویکرد BSC و تکنیک میانگین موزون عملکرد (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
14 ارزیابی عملکرد نابی با استفاده از رویکرد چند درجه ای فازی (مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی کاله) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
15 ارزیابی عملکردهای عرضه کننده خدمات بیمه ای با استفاده از روش های تصمیم گیری چندمعیاره (مورد مطالعه: دفاتر شرکت بیمه ایران شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تحقیقات کاربردی در اقتصاد پویا، مدیریت و حسابداری نوین
16 ارزیابی مدیریت سلامت در زنجیره تامین دارو با رویکرد لارج(مطالعه موردی صنایع دارویی ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
17 ارزیابی مقایسه ا ی انتخاب تامین كننده تاب آور با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
18 ارزیابی مقایسه ای و ارائه یک نوع شناسی از مدل های نظری تولید پایدار (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
19 ارزیابی مقایسه ای و ارائه یک نوع شناسی از مدلهای نظری تولید درکلاس جهانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حسابداری و مدیریت
20 ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش ترکیبی QFDفازی و VIKOR فاز ی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
21 ارزیابی و انتخاب تامین کننده ناب بااستفاده ازنظریه ادغامی DEMATEL-HOQ مطالعه موردی: شرکت زرین غزال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
22 ارزیابی و انتخاب تامینکنندگان سبز بر اساس مزایا، فرصت ها،هزینه ها و ریسکها با استفاده از DEMATEL فازی، ANP فازی و VIKOR خاکستری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی
23 ارزیابی و اولویت بندی شاخصهای برون سپاری با استفاده از روش تحلیل شبکه ای فازی و دیمتل فازی FDANP مطالعه موردی شرکت تدارکاتی کاله پل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقیانوس مدیریت
24 ارزیابی و رتبه بندی عملکرد مدیریت کیفیت جامعTQM با استفاده از روش FANP (دریافت مقاله) کنفرانس مدیریت و علوم رفتاری
25 استراتژی بهرهوری سبز، گام بنیادین در تحقق توسعه پایدار (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
26 استراتژی تولید بدون کارخانه در شرکت روغن نباتی توسکا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
27 استقرار مدیریت زنجیره تامین تاب آور با استفاده از مدل های ساختاری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
28 الزامات اخلاقی در کارآفرینی (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
29 الویت بندی عوامل کیفی موثربرترجیح مشتریان کلیدیدرانتخاب یک بانک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
30 انتخاب استراتژی بهینه تعمیرات و نگهداری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
31 انتخاب استراتژی بهینه تعمیرات و نگهداری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی و متد کپراس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستم ها
32 انتخاب تامین کننده بر اساس گسترش عملکرد کیفیت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم مدیریت نوین و برنامه ریزی پایدار ایران
33 انتخاب زنجیره تامین تاب آور برتر با رویکرد ترکیبی دیمتل و ویکور خاکستری و تکنیک بهترین بدترین مطالعه موردی: شرکت های منتخب لبنی - استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
34 انتخاب زنجیره تامین تاب آور برتر با رویکرد ترکیبی دیمتل و ویکور خاکستری و تکنیک بهترین بدترین مطالعه موردی: شرکت های منتخب لبنی - استان مازندران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای نوین حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
35 انتخاب سبد سهام از سهام ارائه شده در بورس اوراق بهادار تهران با تلفیق تحلیل پوششی داده ها (DEA) و الگوریتم ژنتیک (GA) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها
36 اندازه گیری چابکی زنجیره تامین با استفاده از شاخص چابکی فازی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
37 اندازه گیری چابکی سازمان با استفاده از شاخص های فازی (مطالعه موردی: شرکت فرآورده های لبنی صالح آمل) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
38 اولویت بندی ریسک های برونسپاری پشتیبانی درصنعت کشتی سازی با استفاده ازشبکه های عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی
39 اولویت بندی شهرهای استان مازندران جهت استقرار نیروگاه خورشیدیPV با بهره گیری از تکنیکf VIKOR (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه
40 اولویت بندی عوامل «انتخاب تأمین کننده پایدار» در صنعت خودرو با روش تحلیل سلسله مراتبی خاکستری (مورد مطالعه: شرکت سایپا) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
41 اولویت بندی عوامل تاثیرگذار بر یکپارچه سازی الگوهای زنجیره تأمین ناب، چابک، تاب آور و سبز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت
42 اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب تامین کنندگان در صنایع غذایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع
43 اولویت بندی عوامل موثربرانتخاب فناوری اطلاعات با استفاده ازروش دلفی فازی و FAHP (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
44 اولویت بندی قابلیت های رقابتی در صنعت خودرو با استفاده از AHP فازی (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
45 اولویت بندی معیارهای انتخاب تامین کنندگان سبز با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی ( مورد مطالعه: تامین کنندگان شرکت کاله) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در مدیریت، اقتصاد و حسابداری و علوم انسانی
46 اولویت بندی ویژگی های نیروی کار در حوزه ی اینترنت اشیاء صنعتی مبتنی بر تکنیک کوداس فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی کیفیت و قابلیت اتکا
47 Prioritizing of The Internet of Manufacturing Things (IoMT) Challenges in Automotive Industry by using Interpretive Structural Modeling (ISM) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
48 Providing a typology of technologies associated with the Fourth Industrial Revolution (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
49 بررسی ارتباط میان قابلیت های یادگیری سازمانی، خلاقیت سازمانی و پایداری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
50 بررسی پایداری زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد نوین در عصر حاضر (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
51 بررسی تابآوری زنجیره تأمین به عنوان یک رویکرد نوین در عصر حاضر (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های علوم مدیریت
52 بررسی تأثیر فرایند مدیریت دانش بر تولید ایده های نوآورانه در شرکت برق منطقه ایمازندران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی
53 بررسی تئوریکی تجربی ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی تکنیک های مدیریت و اقتصاد پایدار
54 بررسی رابط ابعاد انگیزه وابستگی و علاقه در کارآفرینی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه های شهرستان نور) (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
55 بررسی رابطه درونی مؤلفههای سازمانی مدیریتی مؤثر بر استقرار سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی در دانشگاه های دولتی استان مازندران با استفاده از روش دیمتل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت در هزاره سوم
56 بررسی روابط تعاملی تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب با رویکرد دیمتل تجدید نظر شده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
57 بررسی روابط ساختاری شاخصه های ارزیابی مدیریت سلامت در زنجیره تامین دارو با استفاده از روش دیمتل (مطالعه موردی صنایع دارویی استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
58 بررسی روابط ساختاری معیارهای انتخاب تامینکنندگان سبز با استفاده از روش دیمتل خاکستری موردمطالعه: تامینکنندگان شرکت کاله (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت
59 بررسی روش مارتل و زاراس در اولویت بندی پروژه های فناورانه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
60 بررسی رویکردها، استراتژ یها و سیاس تهای زمانبندی تحت عدم قطعیت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمانها
61 بررسی موانع اینترنت اشیاء در زنجیره تامین با رویکرد دیمتل تجدید نظر شده مطالعه موردی: شرکت کاله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
62 بررسی و ارزیابی کارایی شعب بانک مسکن استان مازندران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌های فازی (FUZZY DEA) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
63 بکارگیری روش تحلیل پنجره ای به منظور ارزیابی روند کارایی یک واحد تولیدی (به همراه مطالعه موردی) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
64 بکارگیری کارت امتیازی متوازن برای جاری سازی استراتژی ها در نیروگاهها شرکت مدیریت برق نکا (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
65 به کارگیری رویکرد ترکیبی ANP و DEMATEL جهت انتخاب سیاست مناسب مصرف انرژی در تولید شیر نایلونی (مطالعه موردی : شرکت های لبنی آمل) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
66 به کارگیری رویکرد فرآیند تحلیل شبکه ی فازی و ویکور فازی برای رتبه بندی و انتخاب تامین کننده (مطالعه موردی در شرکت شنوایی سنجیسروش طبرستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
67 پارادایم های نوین در مدیریت تولید و عملیات برای رتبه بندی و انتخاب تامین کنندگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
68 تببین روابط ساختاری موانع استقرار اقتصاد اشتراکی B۲B در صنعت خودروسازی ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تفکر سیستمی در عمل
69 تبیین چارچوبی برای ارزیابی اقدامات تولیدسبز با استفاده از تکنیک DANP(مورد مطالعه: شرکت نفت و گاز پارس) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، کسب و کار و حسابداری
70 تبیین چارچوبی برای ارزیابی پایداری زیست محیطی زنجیره های تأمین موادغذایی با استفاده از آزمون فرض فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
71 تبیین روابط ساختاری شاخصه های توسعه ی پایدار در حوزه ی حمل و نقل (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی کاربردهای حسابداری و مدیریت
72 تبیین روابط ساختاری شاخصه های موثر در ارزیابی عملکرد زنجیره تامین پایدار و تاب آور (مورد مطالعه در صنعت خودرو) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، بهره وری و کیفیت
73 تبیین روابط ساختاری عوامل مؤثر بر پلتفرم تولید اجتماعی در صنعت پوشاک (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
74 تبیین عوامل موثر بر موفقیت پروژه های جمع سپاری مالی مبتنی بر پاداش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت و حسابداری
75 تبیین مدل مفهومی اولویت بندی تأمین کنندگان زنجیره تأمین در پارادایم لارج (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
76 تبیین و ارزیابی عوامل موثر در ارتقاء سطح پایداری شرکتهای کوچک و متوسط (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
77 تبیین و ارزیابی مقایسه ای مدل ها و چهارچوب های اجرای موفق ERP با استفاده از عوامل کلیدی موفقیت (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
78 تبیین ویژگی های مدیریت ارتباط با مشتری ( CRM) در سازمانها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری
79 تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش برای بهبود بهره وری سبز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
80 تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش برای بهبود بهره وری سبز در زنجیره تامین پلاستیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
81 تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش برای بهبود بهره وری سبز در زنجیره تامین پلاستیک طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
82 تجزیه وتحلیل مدیریت زنجیره تامین LARG با استفاده از تکنیک دیمتل فازی در شرکت ایران خودرو مازندران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
83 تحلیل ریسک برون سپاری خدمات پشتیبانی در صنعت کشتی سازی (مطالعه موردی: صنعت کشتی سازی استان مازندران) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
84 تحلیل و سنجش عوامل موثر بر ریسک های پروژه برای بهینه سازی سیستم تولیدی شرکت کاله آمل با رویکرد ترکیبی دلفی فازی و دیمتل فازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بهینه سازی سیستم ها و مدیریت کسب و کار
85 تخمین مرز کارایی با استفاده از شکبه‌های عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: شعب بانک صادرات استان مازندران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
86 تدوین نقشه استراتژیک شرکت ایران خودرو مازندران با استفاده از تکنیک دیمتل (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،حسابداری و اقتصاد دانش بنیان با تاکید بر اقتصاد مقاومتی
87 تعیین استراتژی پاسخ به ریسک در مدیریت ریسک پروژه به وسیله تکنیک FVIKOR مطالعه موردی: شرکت فرآورده های گوشتی کاله آمل (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی پژوهشی یافته های نوین علوم مدیریت، کارآفرینی و آموزش ایران
88 تعیین استراتژی های تاب آوری در زنجیره تامین ایران خودرو با استفاده از تکنیک های کیفیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
89 تعیین اهمیت ریسک های بازار در صنعت فتوولتاییک با استفاده از روش دیمتل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
90 تعیین شاخصهای موثر و روابط ساختاری آنها در ارزیابی عملکرد شرکتهای لبنی بارویکرد BSC (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت و چهارمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز
91 تعیین مولفه های تاب آوری و وزن آنها با رویکرد ترکیبی DANP فازی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
92 توسعه تکنیک Grey DANP به منظور تعیین درجه اهمیت معیارهای انتخاب تامین کننده سبز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
93 رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین سبز با تکنیک ویکور فازی مطالعه موردی :شرکت سوربن شمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و فناوری اطلاعات و ارتباطات
94 رتبه بندی عوامل موثر بر چابکی سیستم تولید سلولی با کمک مدل ANP فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
95 رتبه بندی عوامل موثر در واحدهای تولیدی چوب وکاغذ باتکنیک TOPSIS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
96 رتبه بندی موانع سازگاری مدیریت دانش در زنجیره تامین با استفاده از روش FAHP (مطالعه موردی:شرکت فراصنعت شمال) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش
97 رویکرد شبکه عصبی مصنوعی در ارزیابی متقاضیان تسهیلات بانکی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری
98 سازوکارانتخاب مناسب ترین مکان تفریحی - اقامتی برای سرمایه گذاری موثر با استفاده ازروش تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
99 سطح بندی استراتژی های همکاری های پژوهشی صنعت و دانشگاه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی تفکر سیستمی در عمل
100 سنجش کیفیت خدمات با استفاده از روش تحلیل چند معیاره رضایت در بانک های کشاورزی استان مازندران (مورد مطالعه : شعبه مرکزی بانک کشاورزی شهر ساری ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
101 شناسایی شاخص های انتخاب شریک استراتژیکی متحد در زنجیره ارزش لجستیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار
102 شناسایی عوامل کلیدی موثر بر ارزیابی و انتخاب توزیعکننده و تحلیل روابط آنها در شرکت فرآوردههای لبنی مالگا با استفاده از تکنیک دیمتل فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
103 شناسایی و انتخاب شاخص های موثر بر توسعه بنادر پایدار (بنادر شمالی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
104 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین پایدار در صنایع ساخت قطعات پلیمری خودرو (مطالعه موردی: شرکت گروه صنعتی پیشرو (قالب سازی و قطعه سازی) ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش در حسابداری، مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
105 شناسایی و اولویت بندی کاربردهای فناوری اینترنت اشیا در خانه های هوشمند در استان مازندران با استفاده از تکنیک ارسته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کارآفرینی
106 شناسایی و اولویت بندی معیارهای انتخاب تامین کنندگان در صنایع غذایی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مدیریت و حسابداری
107 شناسایی و تبیین تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در مدیریت و علوم انسانی
108 شناسایی و تبیین توانمندسازهای عملکرد زنجیره تامین بر اساس فناوریهای دیجیتالی سازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
109 شناسایی و تبیین روابط ساختاری عوامل تاثیرگذار بر زنجیره ارزش برای بهبود بهره وری سبز در زنجیره تامین پلاستیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
110 شناسایی و تحلیل اهمیت-عملکرد عوامل موثر بر عملکرد زنجیره تامین پایدار در صنایع ساخت قطعات پلیمری خودرو (مطالعه موردی: شرکت گروه صنعتی پیشرو (قالب سازی و قطعه سازی) ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم انسانی، اقتصاد، مدیریت و حسابداری
111 شناسایی و رتبه بندی معیارهای انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین لارج با استفاده از تکنیک مکبث(مطالعه موردی: شرکت سوربن صنایع خوراک دام و طیور) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
112 شناسایی وطبقه بنذی عوامل «انتخاب تأمین کننده پایدار» با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی (موردمطالعه: شرکت سایپا) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری پژوهش های مدیریت و مهندسی صنایع
113 کسب و کارهای دانش بنیان و تولید پایدار (دریافت مقاله) همایش دانشگاه کارآفرین؛ صنعت دانش محور
114 کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار ارائه مدل ساختاری برای پیاده سازی بلاکچین در صنعت فراورده های لبنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت کسب و کار با گرایش توسعه دانش بنیان
115 مدل سازی مسیله مسیریابی چندهدفه وسایل نقلیه با زمان سرویس احتمالی و تقاضای فازی و در نظر گرفتن محدودیت پنجره زمانی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
116 مدلسازی و حل مسیله زمان بندی پروژه چندمهارته منابع محدود با استفاده از الگوریتم NSGA-II (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت،اقتصاد و حسابداری
117 مدلی یکپارچه برای ارزیابی و انتخاب تامین‌کنندگان و تصمیمات خرید در یک شبکه زنجیره تامین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
118 مدیریت موجودی فروشنده و یکپارچگی زنجیره تامین: پیمایشی در یک صنعت غذایی (کلوچه سازی) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت زنجیره ی تامین و سیستم های اطلاعات
119 مرور سیستماتیک مولفه های موثر بر تامین مالی زنجیره تامین پایدار (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
120 مروری بر روشها و مدلهای ارزیابی و انتخاب توزیع کننده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
121 مروری بر زمانبندی تولید در حضور عدم اطمینان های محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
122 مسیریابی ناوگان ناهمگن با بارهای یک و دو کانتینر و پنجره زمان با استفاده از یک الگوریتم جستجو ممنوعه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
123 مطالعه اقدامات زنجیره تامین لارج در صنایع لبنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
124 مطالعه تطبیقی پارادایمهای ناب و سبز (دریافت مقاله) همایش علوم مدیریت نوین
125 مطالعه تطبیقی شناسایی موانع موثر در پیاده سازی زنجیره تامین پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی در علوم مدیریت، اقتصاد و حسابداری ایران
126 معرفی یک مدل بومی برای ارزیابی عملکرد دپارتمان‌های آموزشی دانشگاه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
127 معیارهای ارزیابی زیست محیطی زنجیره تامین درمحیط توسعه پایدار (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
128 مقایسه تئوریکی ـ تجربی بهینه‌سازی خط مونتاژ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
129 مقایسه تئوریکی - تجربی معیارهای موثر بر اعتبار سنجی مشتریان بانک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
130 مقایسه تئوریکی- تجربی ترکیب روش تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد سازمان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
131 مقایسه نظری راه کارهای ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از ترکیب روش تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازدهی متوازن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
132 مقایسه نظری راهکارهای ارزیابی عملکرد مالی با بکارگیری فنون تصمیم گیری چند معیاره (دریافت مقاله) کنفرانس ملی حسابداری, مدیریت مالی و سرمایه گذاری
133 مقایسه نظری و ارائه مدل مفهومی ارزیابی چابکی سازمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
134 مقایسه نظری و تجربی مدل های حمل و نقل کانتینری جاده ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری، علوم انسانی و بانکداری اسلامی
135 نقش تحریم ها و ت أثیرات آن بر رتبه عملکردی شرکت های فعالدر صنعت فلزات اساسی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
136 نقشه استقرار تکنولوژی های صنعت نسل چهارم در صنایع غذایی منتخب با استفاده از تکنیک مدلسازی ساختاری - تفسیری ISM (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدل ها و تکنیکهای کمی در مدیریت
137 نگرشی جامع به روش های غیر جبرانی اولویت بندی پروژه ها در صندوق های سرمایه گذاری خطر پذیر (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی مدیریت و کارآفرینی
138 نوع شناسی شاخص های موثر در ارزیابی مکان یابی نیروگاه های زیست توده (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
139 یک تحلیل فراترکیب جهت ارایه مدل ارزیابی کاربردهای اینترنت اشیا در ارتباطات خودرویی بر اساس شاخص های پایداری (دریافت مقاله) کنگره جهانی فناوری های هوشمند 2018
140 یکپارچه سازی تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن به منظور ارزیابی عملکرد نمایندگی های ایران خودرو در مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها