دکتر محمد نوفرستی

دکتر محمد نوفرستی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

دکتر محمد نوفرستی

Dr. mohammad noferesti

دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندازه گیری برخورداری آموزشی سرمایه انسانی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
2 بررسی اثرات شوک های اقتصاد کلان بر توزیع درآمد در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 13، شماره: 38
3 بررسی رابطه میان توسعه مالی و مصرف انرژی در کشورهای منتخب عضو اپک با استفاده از مدل پنل پویا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 24، شماره: 13
4 کشش درآمدی تقاضا برای بیمه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 2، شماره: 1
5 مدل سازی و پیش بینی شاخص های اقتصادی با استفاده از سودهای کل حسابداری و پیش بینی شده توسط مدیران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 طراحی تحلیل و پیاده سازی شبکه های سنسور بی سیم برای نظارت بر محیط زیست (دریافت مقاله) کنگره ملی سالانه دانش و فناوری در علوم و مهندسی برق و کامپیوتر
2 معدن داده و مدیریت دانش برای بازاریابی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر