دکتر سلیمان ایران زاده

دکتر سلیمان ایران زاده استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

دکتر سلیمان ایران زاده

Dr. Soleyman Iranzadeh

استاد گروه مدیریت صنعتی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A meta-analysis of the factors affecting the banking industry’s profitability using the CMA software (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 15، شماره: 4
2 آسیب شناسی و بهبود عملکرد حوزه آموزش و سرمایه انسانی در شرکتهای تولیدی با رویکرد تعالی سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 6، شماره: 2
3 ابعاد کیفیت خدمات در صنعت بانکداری : برازش مدل کیفیت خدمات گرنروز در بانکهای پاسارگاد شمال غرب کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 1
4 ارائه الگوی تاثیر مولفه های بازارمحوری و جامعه شناختی بر عملکرد سازمانی در زنجیره ارزش (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 3
5 ارائه الگوی خط مشی گذاری مدیریت ریسک های زنجیره تامین مواد اولیه درشرایط عدم اطمینان با رویکردپویایی سیستم ها (مورد مطالعه:صنایع نسوز) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 46
6 ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی جهت دست یابی به چابکی کسب و کارهای کوچک و متوسط الکترونیکی(مورد مطالعه: کسب و کارهای الکترونیکی در ایران) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 15، شماره: 56
7 ارائه مدل ترکیبی جهت ارزیابی ریسک های زیست محیطی استان مازندران با استفاده از روش های دیماتل و تابع زیان تاگوچی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 1
8 ارائه مدل درخت ارزیابی فازی برای بررسی سیستم های ارزیابی عملکرد کارکنان و انتخاب سیستم ارزیابی مناسب برای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 2
9 ارائه مدل شایستگی در انتصاب مدیران در سازمان های خدماتی از طریق شناسایی و پرورش شایستگی های مدیران از دیدگاه جامعه شناسی سازمان ها (مورد مطالعه : سازمان تامین اجتماعی) (دریافت مقاله) مجله مطالعات جامعه شناسی دوره: 13، شماره: 47
10 ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین لارج در صنایع نفت و گاز( مورد مطالعه: شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 17، شماره: 65
11 ارائه مدلی کارا برای گزینش مدیران بازاریابی در صنعت کاشی و سرامیک (با تکیه بر معیارهای: تفکر استراتژیک ، نوآوری گرائی ، مشتری کانونی و دانش اینترنتی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 1، شماره: 1
12 ارایه مدل نگهداری و تعمیرات چابک با تاکید بر آموزش در صنایع حمل و نقل دریایی با بهره گیری از روش دلفی فازی و پرومته (مطالعه موردی : صنایع کشتی سازی نظامی) (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 1
13 ارتقای رفتار شهروندی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان در پرتو اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان ادارات دولتی شهرستان مهاباد) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 7، شماره: 4
14 ارزیابی الگوی سازمان یادگیرنده برای شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 2
15 ارزیابی الگوی سازمان یادگیرنده در شرکت پالایش نفت تبریز (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 3، شماره: 12
16 ارزیابی تولید چابک در گروههای مختلف صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان شرقی بر اساس قابلیتهای چابکی به روش TOPSIS فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 3
17 استخراج و تحلیل خطاهای فرآیند تولید با استفاده از PFMEA (مطالعه موردی: کارخانه قند کردستان) (دریافت مقاله) مجله علوم و صنایع غذایی ایران دوره: 18، شماره: 111
18 الگوی پیشران های رشد فرانچایزر در صنعت بیمه ایران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 16، شماره: 62
19 الگویابی عوامل سازمانی بهره وری منابع انسانی با تاکید بر سرمایه اجتماعی با رویکرد سازمان های یادگیرنده در آموزش عالی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رفتاری در مدیریت دوره: 14، شماره: 36
20 الگویی یکپارچه از تولید پایدار با نگرشی بر رویکردهای اکولوژیک و همزیستی صنعتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 17، شماره: 54
21 Designing a model for selecting a company growth strategy based on market and product success forecasts by comparing FIS and ANFIS methods (دریافت مقاله) مجله آنالیز غیر خطی و کاربردها دوره: 14، شماره: 5
22 Development of a Social Media Branding Model for Marketing Consultancy: A Study on Content Sharing Practices (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری و رفتار سازمانی دوره: 3، شماره: 3
23 Digital Value Creation by Online Taxi Driving with of Relationship Bonding and Relationship Quality (دریافت مقاله) مجله بین المللی مدیریت محتوای دیجیتال دوره: 5، شماره: 8
24 Dynamic Capability Improvement Model in the Field of International Markets in Iran's Oil and Gas Industry (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 4، شماره: 3
25 Extracting Manufacturing Process Map in the Form of the IDEF Model Prerequisite for the Implementation of PFMEA in the Sugar Industry (دریافت مقاله) فصلنامه فرایندهای نوین در ساخت و تولید دوره: 7، شماره: 2
26 Providing a model for identifying the impact of market-centric on organizational performance by emphasizing the value chain (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی در مهندسی صنایع دوره: 8، شماره: 0
27 Risk assessment of marine construction projects using Taguchi Loss Function (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی سواحل، فراسواحل و محیط زیست دوره: 3، شماره: 3
28 The Impact of Personalization on Customers’ Loyalty and the Intention to Use E-banking Services (دریافت مقاله) مطالعات بین المللی اقتصاد دوره: 51، شماره: 2
29 Value Management: A New Approach to Talent Management: A Case Study of National Iranian Gas Company (دریافت مقاله) فصلنامه بررسی تجارت نفت دوره: 6، شماره: 3
30 بررسی اثر ساختار مالکیت بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جدید در مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 7
31 بررسی تاثیر آموزش های مهارتی ضمن خدمت درارتقاء قابلیت اطمینان در صنایع دانش بنیان دریایی با نقش میانجی توانمند سازی منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش علوم دریایی دوره: 4، شماره: 3
32 بررسی تاثیر آمیزه بازاریابی بر روی ارزش ویژه ی برند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 3
33 بررسی تاثیر ارزش یابی در بهبود عملکرد کارکنان شبکه ی بهداشت و درمان هشترود (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 1، شماره: 3
34 بررسی تاثیر غنی سازی شغلی بر کاهش فلات زدگی شغلی کارکنان (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک ملی استان آذربایجانشرقی ) (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 4، شماره: 53
35 بررسی تاثیر مولفه های مدیریت دانش بر بهره وری نیروی انسانی با استفاده از روش تحلیل عاملی در موسسات مالی و اعتباری شهرستان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 2
36 بررسی رابطه ابعاد چابکی سازمانی و بهره وری کارکنان شرکت بیمه دانا در استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 10، شماره: 3
37 بررسی رابطه استقرار دولت الکترونیک و سلامت نظام اداری کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 3
38 بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری با بهره وری کارکنان (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 2
39 بررسی رابطه بین برخی عوامل اجتماعی با خوداثربخشی، رضایت شغلی و بهره وری کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه و مهاباد (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 5، شماره: 21
40 بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و خلاقیت کارکنان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 6، شماره: 1
41 بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و بهره وری کارکنان شاغل در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 1
42 بررسی رابطه رفتار مدنی و عدالت سازمانی با خشنودی شغلی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 3
43 بررسی رابطه سیستم اطلاعات حسابداری و بهره وری سازمانهای خدماتی با استفاده از روش دیماتل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 11، شماره: 1
44 بررسی رابطه مدیریت مشارکتی با توانمندسازی و سلامت روحی معلمان زن (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 4، شماره: 14
45 بررسی زمینه های فشار روانی و آثار آن بر بهره وری عملکرد نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 2
46 بررسی عوامل موثر بر دو سو توانی آموزش عالی و تحلیل قدرت هدایت – وابستگی با استفاده از ترکیب مدلسازی تفسیری – ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه­ آموزش جندی­ شاپور دوره: 12، شماره: 1
47 بررسی نقش پیاده سازی مدیریت دانش بر افزایش بهره وری نیروی انسانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 1
48 پیش آمدها و پیامدهای کیفیت رابطه آنلاین در خریدهای اینترنتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت کسب و کار هوشمند دوره: 8، شماره: 31
49 تاتیر کاربرد فن آوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود عملکرد کیفی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 4
50 تاثیر پیاده سازی PFMEA با رویکرد فازی در ارتقای اثربخشی کلی تجهیزات در صنایع قند (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 12، شماره: 46
51 تاثیر شخصی سازی بر وفاداری مشتری و قصد استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 27
52 تاثیر کیفیت رابطه آنلاین بر مشارکت مشتری در چرخه عمر رابطه درکسب وکارهای آنلاین (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 112
53 تاثیر نقش واسط سوگیری روانشناختی بر سکوت سازمانی و رفتارهای انحرافی کارکنان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت توسعه و تحول دوره: 11، شماره: 37
54 تبیین الگوی پایداری اجتماعی مکان، باهدف ارتقا کیفیت مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده معماری دانشگاه هنر اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) مجله هویت شهر دوره: 14، شماره: 4
55 تبیین مدل بهینه مدیریت منابع انسانی با استفاده از مدل نقاط مرجع استراتژیک در شرکت هواپیمایی آتا (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سازمان های دولتی دوره: 6، شماره: 3
56 تبیین و انتخاب سیستم برنامه ریزی منابع سازمان و رتبه بندی عوامل موثر بر استقرار آن(مطالعه موردی: قطعات خودروسازی آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 9، شماره: 3
57 تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت های کوانتومی در دانشگاه علوم پرشکی استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان دوره: 10، شماره: 33
58 تحلیل اثر ابعاد رهبری کوانتومی بر تعالی سازمانی شرکت مگاموتور با نقش میانجی مدیریت دانش و مهارت‌های کوانتومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه آینده پژوهی ایران دوره: 4، شماره: 2
59 تحلیل اثر مهارتهای کوانتومی بر رهبری کوانتومی با نقش میانجی مدیریت دانش سازمانی در شرکت مگاموتور (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 10، شماره: 2
60 تدوین الگویی برای بررسی نقش زیرساخت های پویای مدیریت دانش بر ارتقاء بهره وری شرکت های دانش بنیان (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 34
61 تدوین شاخص های بومی ارزیابی مدیریت دانش در یک مرکز نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نظامی دوره: 22، شماره: 85
62 تدوین مدل پیش بینی اعتباری مشتریان حقوقی بانک های خصوصی با بهره گیری از الگوریتم های فراابتکاری (مطالعه موردی: شعبه های بانک پاسارگاد شمال غرب کشور) (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 6، شماره: 3
63 تعیین رابطه مهارت تفکر استراتژیک و هوشهای چندگانه (مبتنی بر نظریه هوشهای چندگانه هاوارد گاردنر) در بین مدیران بازرگانی و فروش (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 1
64 تعیین روابط علی بین محرک های ایجاد و بکارگیری همزیستی صنعتی در شهرک-های صنعتی با استفاده از روش دیمتل فازی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 24، شماره: 5
65 تعیین سبک رهبری و تاثیر آن بر انگیزه ی کارکنان شرکت پمپیران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 1، شماره: 2
66 تعیین نقش گروه های خونی بر عملکرد کارکنان دادگستری شهرستان تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 3
67 توسعه مدل مدیریت منابع انسانی با رویکرد توسعه سازمانی پایدار در صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 8، شماره: 2
68 خط مشی فرصت های کارآفرینانه در صنعت گردشگری استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 14، شماره: 49
69 رابطه ی هوش هیجانی مدیران با عملکرد آنان در گروه صنعتی بهمن در سال ۱۳۹۲ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 4
70 شبیه سازی مدیریت یکپارچه دارایی های سیستم های شبکه های توزیع آب و جمع آوری فاضلاب شهری با استفاده از مدل سازی دینامیکی نرم افزار ونسیم (مطالعه موردی شهر تبریز) (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 34، شماره: 5
71 شناخت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون(مورد مطالعه: شرکت پلی نار) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 4، شماره: 4
72 شناسایی مولفه های الگوی تلفیقی استراتژیک توانمندسازی منابع انسانی بر اساس رویکرد فراترکیب در صنعت آب و فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه تعالی منابع انسانی دوره: 4، شماره: 1
73 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر پایداری اجتماعی مکان در فضاهای آموزشی (نمونه موردی: دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز) (دریافت مقاله) فصلنامه شهر ایمن دوره: 2، شماره: 5
74 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توانمندسازی به روش TOPSIS (مطالعه موردی: شرکت گازاستان آذربایجانشرقی ) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 4، شماره: 2
75 شناسایی و بررسی عوامل موثر در مدل ارزشگذاری ایده های نوآورانه در مراکز دانش محور با تاکید بر مراکز دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 84
76 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در تحقق تولید پایدار با گذر از تولید صنعتی به سوی تولید اکولوژیک (مطالعه ی شرکت های تولیدی صنعتی بخش خصوصی استان سمنان) (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 10، شماره: 37
77 شناسایی و سطح بندی روابط مولفه های توانمندسازی کارکنان با استفاده از رویکرد ISM (مطالعه موردی: شرکت پالایش نفت تبریز) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 7، شماره: 27
78 طراحی الگوی انتخاب استراتژی رشد شرکت بر اساس ماتریس آنسف با استفاده از سیستم استنتاج فازی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی دوره: 3، شماره: 2
79 طراحی الگوی شایستگی انتخاب مدیران در سازمان‌های خدماتی و تعیین شایستگی مدیران متناسب با پست سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه تصمیم گیری و تحقیق در عملیات دوره: 5، شماره: 1
80 طراحی الگوی عوامل موثر بر توانمندسازی منابع انسانی بر اساس رویکرد فراترکیب و تحلیل و توسعه گزینه های استراتژیک (سودا) درصنعت آب و فاضلاب (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش و بهبود منابع انسانی دوره: 11، شماره: 11
81 طراحی سیستم انتخاب کانالهای توزیع در زنجیره تامین صنعت نفت با استفاده ترکیب شبکه عصبی- فازی تطبیقی و الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) فصلنامه ارزش آفرینی در مدیریت کسب و کار دوره: 3، شماره: 3
82 طراحی مدل برنامه ریزی بازاریابی سیاسی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 8
83 طراحی مدل برندکارفرما در صنایع کوچک و متوسط ایران به روش فراترکیب (در راستای بهره وری منابع انسانی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 16، شماره: 4
84 طراحی مدل تبلیغاتی موثر در بازاریابی سیاسی در انتخابات مجلس شورای اسلامی(مطالعه موردی:استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
85 طراحی مدل مدیریت تجربه مشتریان در نظام بانکی ،با استفاده از روش تحلیل مضمون (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 6، شماره: 2
86 طراحی مدل مدیریت دانش سازمان بسیج استان آذربایجان شرقی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دانش سازمانی دوره: 3، شماره: 10
87 طراحی مدل نوآوری خدمات و بررسی عوامل موثر بر نوآوری خدمات در بانک ملت استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 12، شماره: 49
88 طراحی مدل و ارائه خط مشی بهبود عملکرد مراکز تلفن شهری با استفاده از تکنیک ANP/DEA (مورد مطالعه: مخابرات منطقه آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) مجله خط مشی گذاری عمومی در مدیریت دوره: 13، شماره: 48
89 طراحی و تبیین الگوی انعطاف پذیری تولید در صنایع غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت صنعتی دوره: 19، شماره: 63
90 طراحی و تبیین مدل ارزش های سازمانی با تاکید بر مدیریت استعداد در شرکت ملی گاز ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 13، شماره: 49
91 کاربرد تحلیل پوششی داده ها در اندازه گیری کارآیی نسبی مراکز تلفن شهری (مطالعه موردی: مخابرات منطقه آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 17، شماره: 3
92 کاربرد روش های چند معیاره در رتبه بندی تامین کنندگان قطعات (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 2، شماره: 2
93 مدل شایستگی مورد نیاز مدیران و متخصصان منابع انسانی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی با استفاده از تکنیک ISM (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 8، شماره: 30
94 مدیریت منابع انسانی پایدار در صنعت برق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت و توسعه پایدار دوره: 1، شماره: 1
95 مراحل و ابزارهای لازم برای پیاده سازی اثربخش PFMEA در سازمان های تولیدی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 8، شماره: 3
96 مطالعه تطبیقی هوش هیجانی مدیران استانهای آذربایجان شرقی و اصفهان و رابطه آن با میزان توسعه یافتگی هر یک از استانها (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 3، شماره: 4
97 مولفه های اخلاق کسب و کار و وضعیت اعتباری مشتریان حقوقی بانک ها (دریافت مقاله) فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری دوره: 16، شماره: 2
98 نقش تعدیل کنندگی رهبری خدمتگزار بر رابطه بین مدیریت منابع انسانی سبز و رفتارهای سبز (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت دوره: 5، شماره: 71
99 نقش فرهنگ سازمانی در رشد و توسعه صنایع کوچک و متوسط (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 5، شماره: 4
100 وفاداری مشتریان به خدمات بانکداری برخط (دریافت مقاله) فصلنامه فرآیند مدیریت و توسعه دوره: 31، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و سنجش علل تاثیر گذار برمدیریت دانش دردانشگاه های پیام نوراستان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
2 ارائه مدلی برای سنجش مسئولیتهای اجتماعی و شناسایی عوامل اثر گذار سازمانی بر مسئولیت های اجتماعی شرکتها (مطالعه موردی : شرکتهای تولیدی صنعتی بخش خصوصی در استان سمنان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
3 ارائه مدلی برای سنجش مسئولیتهای اجتماعی و شناسایی عوامل اثرگذار سازمانی بر مسئولیت های اجتماعی شرکتها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
4 ارائه مدلی کاربردی برای تعیین مناسبترین نوع تفکر برای مدیران بازگانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 ارائه یک روش طبقه بندی چند معیاره ابتکاری برای تعیین سیاست مدیریت قطعات یدکی: (مطالعه موردی : شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
6 ارزیابی تاثیر تصویر ذهنی کشور مبدا روی شکل گیری دارائی برند در صنعت دارو (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
7 ارزیابی کارایی عملکرد شرکت های زیر مجموعه هلدینگ پترم پارس با استفاده از رویکرد ترکیبی BSC&DEA (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
8 ارزیابی مشخصه های کلیدی و معیارهای طراحی سد و نیروگاههای برق آبی با استفاده از تکنیک سلسلهمراتبی( AHP ) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع
9 استقرار یادگیری سازمانی ومدیریت دانش درسازمان ها وکمک به بهره وری آنها (بررسی در شرکت سهامی بیمه ما) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های سازمان و مدیریت
10 اکولوژی صنعتی و همزیستی صنعتی، رهیافتی نوین بهسوی تولید پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی پیشرفت
11 اولویت بندی ابعاد دارائی برند در صنعت دارو با رویکرد شبکه عصبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
12 باز مهندسی ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی متناسب با ساختار سازمانهای توانمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و اقتصاد
13 بررسی ارتباط بین تکنیکهای مدیریت کیفیت و انتقال دانش در شرکتهای صنعتی تبریز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
14 بررسی تاثیر ابعاد سازمان یادگیرنده بر عملکرد مالی شرکت با نقش میانجیگری رضایت و عملکرد کارکنان(مطالعه موردی:شرکت های فعال در شهرک سرمایه گذاری خارجی تبریز) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نقش حسابداری،اقتصاد و مدیریت
15 بررسی تاثیر تفکر استراتژیک بر کارآفرینی سازمانی (مطالعه موردی: سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
16 بررسی تاثیر رفتارهای کارآفرینانه فروشنده بر کیفیت رابطه در مشتریان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی، مدیریت و کارآفرینی ایران
17 بررسی تاثیر روان شناختی رنگ برند بر رضایت مصرف کننده (مورد مطالعه: مصرف کنندگان مواد غذایی در شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت،علوم انسانی و رفتاری در ایران و جهان اسلام
18 بررسی تاثیر عوامل موثر مدیریتی بر پیاده سازی استراتژی در اداره کل دامپزشکی استان آذربایجان شرقی معاونت دارو و درمان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی چالش های الکترونیکی 2016
19 بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر مسیولیت پذیری کارکنان با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه موردی: شرکت سیمان صوفیان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
20 بررسی تاثیرمدیریت منابع انسانی الکترونیکی EHRM در بهبود عملکرد سازمان (مورد مطالعه: صنعت،معدن و تجارت ارومیه) (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
21 بررسی تأثیر استقرار سازمان مجازی بر بهبود عملکرد سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
22 بررسی تأثیر مدیریت دانش بر یادگیری سازمانی (مطالعه موردی: شرکت آب منطقه ای استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت چالشها و راهکارها
23 بررسی تحلیلی رابطه بین مدیریت دانش و اجرای استراتژی مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی– مدیریت استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
24 بررسی تحلیلی رابطه بین مدیریت دانش و تعیین اهداف سالیانه و سیاست ها(فاز اول پیاده سازی استراتژی های سازمانی)مطالعه موردی: سازمان تامین اجتماعی– مدیریت استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت با رویکرد اقتصاد مقاومتی
25 بررسی رابط بین نسبتهای بهره ورٍی و نسبتهای سودآوری در میان شرکت های بورسی (صنعت ماشین آلات و تجهیزات) طی سالهای 88-84 (دریافت مقاله) همایش ملی ایده های نو در حسابداری و حسابرسی
26 بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی ، کیفیت زندگی کاری با سکوت سازمانی کارکنان بانک سپه استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مدیریت،حسابداری و اقتصاد
27 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و توانمند سازی روانشناختی (مطالعه موردی: دادگستری شهر تبریز) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
28 بررسی رابطه بین عدالت سازمانی و توانمند سازی روانشناختی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
29 بررسی رابطه مدیریت منابع انسانی الکترونیکی بر بهبود عملکرد سازمانهای دولتی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
30 بررسی رابطه میان فرسودگی شغلی با مشارکت پذیری وتعهد سازمانی کارکنان بانک صادرات شهر تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
31 بررسی عدالت سازمانی بر استرس کاری و نقش واسطه ای عواطف منفی و مثبت احساسات در سازمان های دولتی (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم انسانی ، مدیریت و کارافرینی ایران
32 بررسی عوامل موثر بر ارتقای ظرفیت سازی منابع انسانی سازمان های مردم نهاد در مدیریتبحران در سازمان هلال احمر استان آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
33 بررسی موانع ایجاد و توسعه استارت آپ ها با استفاده ازتکنیک سلسله مراتبی (AHP) (مطالعه موردی : استارت آپ های استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
34 بررسی وضعیت سلامت سازمانی در ادارات دولتی، نمونه مورد بررسی ادارات دولتی شهرستان سردشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
35 پراگماتیسم بازوی توانمند اقتصاد دانایی محور (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
36 تدوین برنامه ریزی استراتژیک برای سازمانهای غیر انتفاعی (مطالعه موردی سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
37 تعیین عوامل موثر بر پذیرش تبلیغ اینترنتی از دیدگاه مردم در کسب و کار های کوچک و متوسط در سال 92-91 (مطالعه موردی : شهرک صنعتی مرند) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار
38 جابه جایی مداوم کارکنان و تاثیر آن در بهبود بهره وری در شعب بانک صادرات آذربایجان شرقی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
39 راهبردهای پابرجای سناریوهای تجارت گاز با رویکرد تاسف نسبی در شرکت ملی صادرات گاز ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
40 رهبری نوگراو تحول آفرین رویکردی جدید در سازمانهای موفق (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
41 شناسایی مولفه های استراتژی دلبستگی شغلی بر اساسرویکرد فراترکیب در صنعت آب و فاضلاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد
42 شناسایی مولفه های استراتژی رهبری تحولگرا بر اساس رویکرد فراترکیب در صنعت آب و فاضلاب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
43 شناسایی مولفه های توانمندسازی منابع انسانی بر اساس رویکرد فراترکیب در صنعت آب و فاضلاب (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
44 شناسایی و الویت بندی عوامل بحرانی در پیاده سازی سیستم ERP در سازمان با استفاده از تکنیک FTOPSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
45 شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر برتوسعه اعتماد بین مدیران و کارکنان شرکت گاز تبریز (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
46 شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت مدیران در دستگاه های دولتی منتخب شهر تبریز به روش سلسله مراتبی AHP (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
47 ضرورت اجرای رویکردهای تولید پاک در بخش های مختلف صنعتی در ایران : اولویت بندی از طریق تکنیک های تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
48 طراحی مدل جامع و بومی توانمندسازی منابع انسانی در گمرک جمهوری اسلامی ایرانمطالعه موردی گمرکات استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
49 کاربرد سیستم های اطلاعاتی در سازمان های یادگیرنده (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و توسعه
50 مدل عوامل مؤثر کیفیت در زنجیره تامین صنایع غذایی (مطالعه موردی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی حسابداری،اقتصاد و مدیریت مالی
51 مدیریت کوانتومی؛ پارادایم هزاره سوم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم مدیریت پیشرفت ها، نوآوری ها و چالش ها
52 همراستایی قابلیت های منابع انسانی و استراتژی بازاریابی با نقش میانجی تجربه مشتری (مطالعه موردی: شعب بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار