محمدرضا چمنی

 محمدرضا چمنی هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

محمدرضا چمنی

Mohammadreza Chamani

هیئت علمی دانشکده مهندسی عمران، نماینده پژوهشکده آب و فاضلاب دانشگاه صنعتی اصفهان-دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 مدل سازی عددی جریان در کانال های پیچان رودی با مقطع مرکب ذوزنقه یی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 35، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افت انرژی در شیبشکنهای قائم با تبدیل همگرا با پرش هیدرولیکی در پاییندست (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی شبکه‌های انتقال آب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
3 بررسی آزمایشگاهی جریان زیربحرانی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
4 بررسی اثر تغییر شکل طوق بر روند و میزان آبشستگی موضعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 بررسی اثر طوق بر شکل گودال آب شستگی پایه ی پل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
6 بررسی اثرات برنامه ریزی پمپاژ در شبکه های توزیع آب با رویکرد جریان غیر دایمی (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
7 بررسی اثرگذر زمان درانجام واکنشهای شیمیایی برخصوصیات رئولوژی مخلوط آب و رس بنتونیت (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
8 بررسی تأثیر کمی و کیفی متغیرهای دیوار ترومب در ارتقاء بازده گرمایشی آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
9 بررسی خصوصیات هیدرودینامیکی میراگرهای مایع تنظیمی با استفاده از روش SPH (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 به کارگیری روشهای درونیابی غیرخطی در حل مسائل ضربه ی قوچ به روش مشخصه ها با اعداد کورانت بزرگتر از یک (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
11 به‌کارگیری روش‌های درون‌یابی غیر‌خطی در روش مشخصه‌ها برای مسائل ضربه قوچ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
12 بهینه سازی دو هدفه شبکه های توزیع آب با استفاده از شاخص پایداری تامین فشار (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
13 بهینه سازی سازه خروجی لوله در کانال های غیرفرسایشی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 پردازش موازی برای مدل سازی مسأله ی شکست سد با استفاده از روشSPH (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 تاثیر افزودن الیاف فولادی برمقاومت بتن دربرابرفرسایش ناشی ازسایش درسازه های هیدرولیکی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
16 تأثیر زاویه برخورد جریان در کنترل و کاهش آبشستگی پایه های مستطیلی پیشانی گرد شکاف دار پل (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
17 تحلیل پدیدة ضربه قوچ یک بعدی به روش اجزاء محدود با شرایط مرزی پیچیده (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 تخمین آبشستگی در پایه های پل های دارای سکو با استفاده از نرم افزار HEC-RAS مطالعه موردی سی و سه پل (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
19 تخمین افت انرژی در سرریزهای پلکانی در جریان رویه ای با استفاده از مدل جت اشفته (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
20 تعیین ضریب انعکاس یک جذب کننده ی موج پیشرونده با سه درجه آزادی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
21 تعیین منحنی مشخصه موج ساز گوهای در حوضچه کشش (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش صنایع دریایی
22 تنش برشی متوسط کف و دیواره ها در جداره صاف کانال ذوذنقه ای با بهترین مقطع هیدرولیکی با استفاده از نگاشت همدیسی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
23 خصوصیات گرداب در بالادست دریچه ی کشویی درکانال های مستطیلی همگرا (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
24 روندیابی سیل در رودخانه با استفاده از روش بدون شبکه SPH (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
25 سیستم پشتیبان تصمیم گیری جهت تحلیل مبتنی بر فشار در شبکه های توزیع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشت، چالش ها و راهکارها
26 شبیه سازی سه بعدی جریان برروی شیب شکن قایم با تبدیلهای همگرا وواگرا با استفاده ازنرم افزار OpenFOAM (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 شبیه سازی عددی موج منظم در نرم افزار OpenFoam با استفاده از حلگر OLAFOAM (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 کاربرد درونیابی اسپلاین درجه سه در روش مشخصه ها برای حل ضربه قوچ (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
29 کنترل و کاهش آبشستگی موضعی در پایه های پل با استفاده از شکاف (دریافت مقاله) سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
30 مدلسازی شکست سد با استفاده از روش بدون شبکه مبنا ذره ای SPH (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 مدلسازی عددی انقباض درمجرای تحت فشاربرای جریان آرام (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 مدلسازی عددی شیبشکن قایم با جریان زیربحرانی در بالادست با استفاده از نرمافزارAnsys Cfx (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 مطالعه ی آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای هیدرودینامیکی بر ضریب انتقال اکسیژن در سیستم های هوادهی دیفیوزری (دریافت مقاله) دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
34 معرفی و تحلیلی بر نوع جدیدی پرش هیدرولیکی (نوعB_F) بر روی سطوح شیبدار با شیب کف منفی و بررسی این نوع پرش در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
35 معرفی و تحلیلی بر نوع جدیدی پرش هیدرولیکی (نوعB_F) بر روی سطوح شیبدار با شیب کف منفی و بررسی این نوع پرش در حوضچه های آرامش (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران