دکتر مجید برقیان

دکتر مجید برقیان

دکتر مجید برقیان

Dr. Majid Barghian

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر متغیرهای هندسی در رفتار سیستم مهاربند کابلی با آرایش Y شکل (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
2 ارایه ی روش طراحی اتصال شمع فلزی به کوله ی بتن آرمه ی پل های یک پارچه براساس ظرفیت خمشی شمع فلزی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 33، شماره: 2
3 ارزیابی اثرات وابسته به زمان در پل های یکپارچه با عرشه ی مرکب بتن فولادی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 4
4 استفاده از پایه های قارچی شکل در زیر ساختمان به عنوان جداساز ارتعاشی جهت کاهش اثر زلزله بر روی ساختمان (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 1، شماره: 1
5 بررسی پل های جداسازی شده با استفاده از جداگرهای الاستومری در نزدیکی گسل (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 11، شماره: 1
6 بررسی تجربی و تیوری کاربرد مهاربند کابلی در مقاوم سازی قاب های خمشی فولادی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
7 بررسی رفتار برشی و مدل کردن تیرهای عمیق بتن سملح به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
8 بررسی روش های تعیین علامت راه حل پیش بینی در روش طول کمان در عضوهای خرپایی دو بعدی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 1
9 بررسی مهاربندی کابلی در ساختمان ها و محدوده نیروی پیش تنیدگی کابل ها (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 8، شماره: 9
10 بسط منحنیهای شکنندگی برای سازههای پیش ساخته بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 84
11 بهینه سازی فرم سیستم کابلی مورد استفاده در مقاوم سازی ساختمانهای بتنی (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 4، شماره: 5
12 پیشنهاد مهاربند کابلی جدید برای مقاوم سازی قاب های فولادی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
13 تحلیل غیر خطی تیرهای عمیق بتن مسلح به روش اجزای محدود (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز دوره: 45، شماره: 80
14 مطالعه آزمایشگاهی رفتار کمانشی و فراکمانشی پوسته های استوانه ای با شرایط مرزی ساده (دریافت مقاله) فصلنامه آنالیز سازه -زلزله دوره: 1، شماره: 1
15 یک روش کارآمد بروزرسانی مدل المان محدود سازه اسکله ساحلی در حالت عدم قطعیت اتصالات با استفاده از الگوریتم اجتماع ذرات (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارئه مدلی جدید از اویز ها در مقایسه با آویزها و مایل در پل ها معلق عابرپیاده و رفع مساله سست شدگی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
2 استفاده از پایه های قارچی شکل در زیر ساختمان به عنوان جدا ساز ارتعاشی جهت کاهش اثر زلزله بر روی ساختمان (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی مهندسی عمران
3 استفاده از جداگر پاندولی به عنوان جداساز لرزه ای و بررسی آن تحت اثر مولفه افقی زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
4 Investigation of concrete buildings braced with pretension cables equipped with cylindrical member (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی
5 بررسی اثرجداگرهای لاستیکی الیاف داربرپاسخ لرزه ای پل ها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در عمران،معماری و مدیریت شهری
6 بررسی بکارگیری کابل ها پیش تنیده به عنوان مهار بند یکپارچه در سازه های بلند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
7 بررسی پل های بیه دار صندوقه ای پیش تنیده تحت بار زلزله (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
8 بررسی تحلیلی به کارگیری کابلهای پیش تنیده به همراه لوله استوانه ای درساختمان های بتن آرمه (دریافت مقاله) همایش ملی سازه، راه، معماری
9 بررسی جداگر پاندولی تحت اثر مولفه افقی و قائم زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد و اولین کنفرانس ملی سازه های سبک فولادی (LSF)
10 بررسی رفتار ستون های توخالی تقویت شده با FRP (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی رفتار لرزه ای مهاربندهای کابلی تحت بارهای دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
12 بررسی رفتاردینامیکی پل های کابلی باآرایش متفاوت کابلها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
13 بررسی سیستم کابلی برای مقام سازی ساختمانهای بتنی و بهینه سازی فرم کابل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی شل شدگی دررفتار پلهای معلق بطور موردی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 بررسی عملکرد لرزه ای قابهای فولادی دارای میراگر فلزی جاری شونده U شکل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 بررسی عملکرد لرزه ای یک میراگر دورانی اصطکاکی در قابهای فولادی مهاربندی شده (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
17 بررسی گاردریل با فاصله انداز فولادی و فاصله انداز الاستومری پیشنهادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
18 بررسی نیروی محوری اعضای دکلهای مهار شده در برابر باد (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی یک مدل پیشنهادی برای میراگر جرمی با سختی غیرخطی هندسی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
20 پاسخ دینامیکی پل ترکه ای ( با آرایش کابلی متفاوت ) به خرابی آنی یک کابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
21 تحلیل عددی پاسخ شمعهای تحت بارگذاری جانبی در خاکهای با رفتار الاستو - پلاستیک (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 تحلیل غیرخطی دکلهای مهار شده (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
23 تقویت سازه های بتنی با مدل میراگر جرمی پیشنهادی دارای سختی غیرخطی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
24 رسم منحنی شکنندگی برای ساختمان های قدیمی پیشساخته درآذربایجان شرقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
25 رفتار ستونهای بتنی تقویت شده باFRP تحت بارهای خارج از مرکز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی بافت های شهری در مجاورت گسل های فعال
26 عملکرد شمعهای فولادی H شکل در پلهای یکپارچه با کوله کوتاه تحت اثر تغییرات حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 کاربردپلی پروپیلن مسلح درعرشه پل ومقایسه آن با عرشه بتنی مسلح (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
28 مدل سازی قابهای بتنی مسلح با میانقاب مصالح بنایی تحت بارچرخه ای ومقاوم سازی آن با استفاده ازکامپوزیت های CFRP (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
29 مدلسازی قابهای بتنی مسلح بامیانقاب مصالح بنایی تحت بارچرخه ای و مقاوم سازی آن بااستفاده ازکامپوزیت های CFRP (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 معرفی سیستم مهاربند کابلی با آرایش Y شکل جهت بهبود عملکرد قاب خمشی فولادی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری