دکتر محمدرضا پاسبان

دکتر محمدرضا پاسبان دانشیار

دکتر محمدرضا پاسبان

Dr. Mohamad Reza Paseban

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار اعمال حقوقی مدیران و مدیر عامل شرکتهای سهامی پس از انقضای ماموریت ایشان (دریافت مقاله) فصلنامه دیدگاه های حقوق قضائی دوره: 19، شماره: 67
2 ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 21
3 ادغام های ضدرقابتی و ضمانت اجراهای مقرر در حقوق ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوقی دوره: 9، شماره: 1
4 اهلیت شرکت های تجاری و حدود اختیارات مدیران شرکت های تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 13، شماره: 51
5 بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 16
6 بررسی تحلیلی کنوانسیون ورشکستگی اروپا به عنوان یک سند بین المللی وفرامرزی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت های سهامی (ایران و انگلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 26
8 بررسی تطبیقی مقررات شکلی کنترل ادغام شرکت ها از منظر حقوق رقابت در نظام های حقوقی انگلستان و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 29، شماره: 112
9 بررسی تطبیقی مقررات ماهوی کنترل ادغام ازمنظر حقوق رقابت در نظام های حقوقی اتحادیه اروپا و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 24، شماره: 90
10 بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 4، شماره: 6
11 به کارگیری هوش مصنوعی به عنوان مدیر شرکت های تجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 12، شماره: 44
12 تاثیر نظریه تفکیک اعمال حاکمیت و تصدی دولت بر خصوصی سازی (با تاکید بر تحولات نقش دولت و بخش خصوصی) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 26، شماره: 1
13 تاملی بر اصول حقوقی و اقتصادی حاکم بر نظام های پرداخت از منظر سند CPSS (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی دوره: 30، شماره: 23
14 تحلیل اقتصادی نهاد وجه التزام؛ با تاکید بر نظام حقوقی کامن لا و رومی ژرمن (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 3، شماره: 2
15 جایگاه اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری در هویت بخشی و تثبیت شخصیت اشخاص حقوقی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 18
16 دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 4
17 دگرگونی در نهاد ادغام شرکت های تجاری- نقد قانون برنامه پنجم توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 15، شماره: 59
18 راه کارهای غیرقضایی مقابله با سوءاستفاده از حق در شرکت های دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 4، شماره: 10
19 سهام بدون حق رای و شرایط سلب و تحدید حق رای سهام (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 22، شماره: 86
20 صلاحیت شوراهای حل اختلاف در خصوص رسیدگی به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 92
21 طرح تشویقی کارکنان شرکت: سهام تشویقی و سهام ترجیحی با مطالعه در نظام حقوقی انگلستان و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 11، شماره: 40
22 کارایی قراردادهای آتی ارز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوق تطبیقی دوره: 21، شماره: 4
23 ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 9، شماره: 19
24 مبانی و چالش های پذیرش مدیران مستقل در راهبری شرکتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 25، شماره: 98
25 مسیولیت مدیران در ورشکستگی شرکت ها در حقوق انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
26 مطالعه تطبیقی فرایندها و چالش های بازسازی شرکت های تجاری در حقوق ایران و دیگر کشورها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 15، شماره: 58
27 مطالعه تطبیقی مدیران مستقل در حقوق شرکت های آمریکا و ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 26، شماره: 102
28 مفهوم و تاثیر قوانین موجد حق در داوری داخلی با نگاهی به رویه قضایی (دریافت مقاله) دانش حقوق مدنی دوره: 8، شماره: 2
29 موانع تشکیل شرکت های هلدینگ در قالب شرکت با مسئولیت محدود در حقوق ایران با نگاهی به حقوق آمریکا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فقه اقتصادی دوره: 6، شماره: 2
30 نسبت ثبت تاسیس شرکت ها در ایران با امنیت حقوقی با نگاهی به فقه امامیه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 19، شماره: 72
31 نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسیولیت اجتماعی شرکت های فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 8
32 وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 کاربرد وپیاده سازی سیستم رمز نگاری الجال درتبادلات نظامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوظهور و شالوده شکن در حوزه دفاعی