محمدرضا پاسبان

 محمدرضا پاسبان دانشیار

محمدرضا پاسبان

Mohamad Reza Paseban

دانشیار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابعاد حقوقی الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت در زمینه مقررات صادرات و واردات (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 21
2 بازبینی نظام بازرسی در شرکتهای تجاری ایران: بررسی تطبیقی با حقوق انگلستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 7، شماره: 16
3 بررسی تطبیقی حقوق سهامدار اقلیت در تجزیه شرکت های سهامی (ایران و انگلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 7، شماره: 26
4 دعوای مشتق و آیین آن: بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 2، شماره: 4
5 ماهیت حقوقی ادغام شرکت های تجاری مطالعه تطبیقی در فقه امامیه، حقوق ایران و مصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های فقه مدنی دوره: 9، شماره: 19
6 مسیولیت مدیران در ورشکستگی شرکت ها در حقوق انگلیس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 2، شماره: 3
7 نقش رفتار منصفانه در حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تاکید بر مفهوم مسیولیت اجتماعی شرکت های فراملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 3، شماره: 8
8 وضعیت حقوقی سهام قابل بازخرید و بازخرید سهام عادی در نظام حقوقی ایران و انگلستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 6، شماره: 1