دکتر احمد رضا قاسمی

دکتر احمد رضا قاسمی استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان

دکتر احمد رضا قاسمی

Dr. Ahmadreza Ghasemi

استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analytical and Numerical Determination of Residual Stresses in Thick Composite Laminated Plates (دریافت مقاله) مجله بین المللی طراحی پیشرفته و تکنولوژی ساخت دوره: 4، شماره: 3
2 اثر تنش برشی بین لایه ای لبه آزاد بر تنش های پسماند کامپوزیت های پلیمری در روش سوراخ کاری مرکزی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 20، شماره: 4
3 اثر تنش های پس ماند گرمایی ناشی از پخت بر تغییر شکل چندلایه ای های کامپوزیتی تخت واستوانه ای (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 1
4 اثرات دما و زاویه الیاف در توزیع تنش و کرنش خزشی بلندمدت در استوانه کامپوزیتی چندلایه با الیاف تک جهته (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 3، شماره: 3
5 اندازه گیری کرنشهای رهاشده و محاسبه تنشهای پسماند در چندلایه های کامپوزیتی به روش انتگرال (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 28، شماره: 2
6 Comparison between the frequencies of FML and composite cylindrical shells using beam modal function model (دریافت مقاله) مجله مکانیک کاربردی محاسباتی دوره: 50، شماره: 2
7 Creep Strain and Stress Analysis in Laminated Composite Pres-sure Vessels (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 5، شماره: 2
8 Discrepancies Between Free Vibration of FML and Composite Cylindrical Shells Reinforced by CNTs (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 6، شماره: 2
9 Distribution of Residual Stresses in Polymer Reinforced Carbon Nanotubes and Laminated Carbon Fibers (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 4، شماره: 1
10 Effects of Magnetic Field in Creep Behavior of Three-Phase Laminated Composite Cylindrical Shells (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 6، شماره: 1
11 Open-Hole Size and Thermal Cycling Effects on Mass Loss and Surface Degradation of Polymer Matrix Composites (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 4، شماره: 2
12 Thermal Variations of Thermo-Mechanical Loading Effects on Creep Stress and Strain Distribution in Multi-layered Composite Cylinder (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 9، شماره: 1
13 بهینه سازی پوسته شناور تندروکامپوزیتس در برابر اثر ضربه برخورد به آب (دریافت مقاله) مهندسی شناورهای تندرو دوره: 11، شماره: 41
14 بهینهسازی شرایط پخت و اثر مقدار نرمکننده بر خواص مکانیکی و گرمایی رزین اپوکسی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 33، شماره: 6
15 تحلیل پایداری آیروالاستیک پره های کامپوزیتی توربین بادی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 3
16 تحلیل تنش های بین لایه ای در تیرهای کامپوزیتی بر روی بستر الاستیک با استفاده از فنرهای افقی و عمودی (دریافت مقاله) مجله مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز دوره: 48، شماره: 4
17 تحلیل سه بعدی تنش های پسماند در نانوکامپوزیت های پایه پلیمری با الیاف تقویت شده توسط نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 2، شماره: 4
18 تحلیل کمانش استوانه های هیبرید کامپوزیت – فلز تحت فشار هیدرواستاتیک با انتهای بسته و شرایط مرزی گیردار (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 8، شماره: 53
19 تحلیل کمانش جانبی تیر جدار نازک با مقطع متغیر از جنس مواد مدرج تابعی تحت شرایط مرزی مختلف (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 9، شماره: 1
20 توسعه روش انتگرال برای تعیین تنش های پس ماند غیر یکنواخت در چند لایه های کامپوزیتی (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 21، شماره: 4
21 توسعه مدل دیسک دایره ای در نانوکامپوزیت های پایه پلیمری و تحلیل میکرومکانیک تنش های پسماند در الیاف تقویت شده با نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 35، شماره: 2
22 رفتار غیر خطی چند لایه ای های کامپوزیتی پایه پلیمری در اثر شوک گرمایی چرخه ای و آثار آن بر تنش های پسماند (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 24، شماره: 2
23 محاسبه ضرایب کالیبراسیون برای تعیین تنش های پسماند در چندلایه های فلز- کامپوزیت به روش سوراخکاری مرحله ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 1، شماره: 1
24 مروری کوتاه بر کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با الیاف پیوسته چاپ-شده سه بعدی (دریافت مقاله) فصلنامه بسپارش دوره: 11، شماره: 3
25 مطالعه اثرات بارگذاری حرارتی خستگی بر رشد ترک و شکست در مود اول تورق چندلایه های کامپوزیتی با استفاده از روش برهم کنش تصاویر دیجیتالی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 8، شماره: 3
26 مطالعه تحلیلی و عددی آثار ضربه روی نانو کامپوزیت های پلیمر-خاک رس (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 23، شماره: 3
27 مطالعه خواص مکانیکی و گرمایی کامپوزیت های پلیمری تقویت شده با نانولوله کربنی چنددیواره برای کاهش تنش های پسماند (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 27، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A computational method to assess the impact of stacking sequence on the cured shape of laminated hybrid polymeric structures (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
2 اثرات استفاده از ماتریس تنظیم تیخانوف در محاسبه تنش های پسماند در روش سوراخکاری مرکزی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
3 اثرات تنش های پسماند بر تغییر شکل چند لایه های کامپوزیتی متعامد استوانه ای (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
4 الگوی بهینه از محل قرارگیری عملگرهای پیزو الکتریک بر کاهش فاکتور تمرکز تنش در صفحه سوراخدار با اشکال مختلف سوراخ با استفاده از الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات PSO (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
5 Buckling Analysis of Fiber Metal Laminated Circular Cylindrical Shells Reinforced by CNTs (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
6 Effect of Nanofiller in Elastic Stress and Strain Distribution in Nanocomposite Cylinder (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
7 Parametric Analysis of Composite Wind Turbine Blades: An Aerodynamic Perspective (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 Study on Simultaneous Effects of MWCNTs and Cooling Conditions on the Thermal Residual Stresses of Composite Pipes (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 The effect of rotation on the frequencies of FML cylindrical shells (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
10 THE EFFECTS OF UNIFORMLY DISTRIBUTED CARBON NANOTUBES AND ROTATION ON THE FREQUENCIES OF FIBER METAL LAMINATED CYLINDRICAL SHELLS (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
11 Vibration studies of rotating functionally graded circular cylindrical shells based on Love’s shell theory (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
12 بررسی خواص مکانیکی/حرارتی نانوکامپوزیت اپوکسی-تیتانا/سیلیکا با بهره گیری از آنالیزهای DMTA و TGA (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
13 بررسی کمانش جانبی- پیچشی تیر جدارنازک کامپوزیتی تحت شرایط مرزی مختلف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
14 بررسی مورفولوژی و توپولوژی سطح نانوکامپوزیت اپوکسی/TiO2 (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علوم و فناوری نانو
15 بهینه سازی چندلایههای کامپوزیتی استوانهای به روش سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک به منظور افزایشحد تحمل بار کمانش (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
16 بهینه سازی چیدمان چند لایه های کامپوزیتی چهاروجهی به منظور افزایش حد تحمل بار کمانش (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
17 بهینه سازی چیدمان لایه های کامپوزیتی به منظور کاهش تنشهای پسماند حرارتی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
18 پیش بینی شروع و رشد مود دوم تورق در کامپوزیت های تک جهته به کمک المان های چسبناک (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
19 تحلیل ارتعاشات آزاد صفحات هیبریدی فلز کامپوزیت (FML) به روش تیوری مرتبه اول برشی اصلاح شده و مقایسه آن با تیوری کلاسیک لایه ای (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک
20 تحلیل تنشهای بینلایهای در تیرهای کامپوزیتی گیردار- آزاد بر روی بستر الاستیک (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن هوافضای ایران
21 تقویت ماتریس در چندلایه های کامپوزیتی پایه پلیمری با استفاده از نانوخاک رس (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
22 توزیع کرنش خزشی بلندمدت در جداره استوانه کامپوزیتی چندلایه با الیاف تک جهته (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
23 توزیع کرنش خزشی بلندمدت در جداره استوانه کامپوزیتی چندلایه با الیاف تک جهته (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
24 حل عددی جریان هوا اطراف پره توربین باد به صورت سه بعدی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
25 طراحی و ساخت ایستگاه اتوماسیون جوش مقاومتی تولید رام خودرو (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
26 طراحی و ساخت دستگاه روبوگان برای انجام روباتیک جوش مقاومتی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
27 مروری براندازه گیری تنش های پسماند در مواد مرکب به روش مخرب (دریافت مقاله) همایش یافته های نوین در هوافضا و علوم وابسته
28 مطالعه اثر پارامترهای مختلف بر انحناء در کامپوزیت های لایه ای متعامد تقویت شده با نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
29 مطالعه اثرات ابعاد هندسی سوراخ، چیدمان و جنس بر روی ضریب تمرکز تنش چند لایه های کامپوزیتی با هندسه حلقوی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
30 مطالعه اثرات انفجار در طراحی چند لایه های کامپوزیتی تقویت شده با صفحات فلزی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
31 مطالعه اثرات پارامترهای ناحیه ی چسبناک بر رفتار رشد تورق در چندلایه های کامپوزیتی (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
32 مطالعه تحلیلی و آزمایشی اثرات بارگذاری حرارتی سیکلی بر استحکام شکست چند لایه های کامپوزیتی پایه پلیمری (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
33 مطالعه تحلیلی و آزمایشی اثرات بارگذاری حرارتی سیکلی برثوابت الاستیک کامپوزیتهای پایه پلیمری (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
34 مطالعه تحلیلی و عددی اثرات چیدمان، ابعاد هندسی سوراخ و جنس بر روی ضریب تم رکز تنش چند لایه های کامپوزیتی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
35 مطالعه تحلیلی و عددی ضریب تمرکز تنش در صفحات ایزوتروپیک، ارتوتروپیک و چند لایه های کامپوزیتی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
36 مطالعه تحلیلی، عددی و تجربی استحکام شکست در چندلایههای کامپوزیتی سوراخدار (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
37 مطالعه تنش های پسماند الیاف کربنی تقویت شده به روش الکتروفورز در کامپوزیت های پایه پلیمری (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
38 مطالعه و کاهش انحناء در کامپوزیت های لایه ای [02/902]T تقویت شده با نانولوله های کربنی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
39 مقایسه ارتعاشات آزاد غیرخطی دو تیر کامپوزیتی تیموشنکو و اویلر- برنولی با استفاده از اثرات کرنش محدود و فون کارمن (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک
40 مقایسه مدل های میکرومکانیک و اجزای محدود در پیش بینی خواص مکانیکی- حرارتی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین‌المللی مهندسی مکانیک