دکتر زهرا فارسی

دکتر زهرا فارسی دانشیار دانشکده پرستاری آجا

دکتر زهرا فارسی

Dr. Zahra Farsi

دانشیار دانشکده پرستاری آجا

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آروماتراپی روشی جهت کاهش اضطراب بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 2
2 آشکار سازی مفهوم مراقبت از خود و کاربرد آن برای پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 1
3 آموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی: راهکاری موثر برای آمادگی پرستاران در مواجهه با حوادث هسته ای (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 1
4 اهمیت خواب و نقش پرستار در بهبود کیفیت خواب بیماران بخش مراقبت های ویژه قلبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 2
5 بررسی اثر تغییر وضعیت بدن بر حجم باقی مانده معده بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 2
6 بررسی ارتباط فرسودگی شغلی باکیفیت زندگی کاری در پرستاران شاغل در بیمارستان های تابعه آجا در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 1، شماره: 2
7 بررسی اضطراب مرگ در پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
8 بررسی تاثیر آموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری بیمارستان های نظامی شهر مشهد در مقابله با حوادث هسته ای (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 3
9 بررسی تاثیر استنشاق رایحه اسطوخودوس بر شاخص های همودینامیک در زمان خارج کردن شیت در بیماران پس از آنژیوگرافی قلبی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی تاثیر برنامه انگیزشی اخلاق بر حساسیت اخلاقی پرستاران بیمارستا نهای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 4
11 بررسی تاثیر برنامه مراقبتی مبتنی بر مدل ارتقاء سلامت پندر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در یک بیمارستان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 1
12 بررسی تاثیر پرایم دستگاه دیالیز به روش گردش مجدد نرمال سالین بر میزان نسبت کسر اوره بیماران همودیالیزی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 2
13 بررسی تاثیر رایحه درمانی با اسانس گل محمدی بر میزان اضطراب پرستاران شاغل در بخش اورژانس بیمارستان منتخب دانشگاه علوم پزشکی آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 4
14 بررسی تاثیر کمپرس گرم بر احتباس ادراری پس از کاتتریسم قلبی در بیماران مرد بستری در بیمارستان های منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
15 بررسی تاثیر مراقبت پیگیر تلفنی بر میزان بستری شدن مجدد و افسردگی بیماران تحت عمل جراحی قلب باز در بیمارستان منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 2
16 بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر میزان راحتی و برخی علایم حیاتی بیماران تحت همودیالیز (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 4
17 بررسی عوامل موثردر رضایتمندی شغلی پرستاران با تاکید بر جنسیت (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 2
18 بررسی کیفیت زندگی گیرندگان پیوند کلیه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 3
19 بررسی مداخلات پرستاری جهت کاهش برخی عوارض در بیماران تحت همودیالیز (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 1
20 بیماری حاد بافت پیوندی علیه میزبان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
21 بیماری های التهابی روده (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 1
22 پانکراتیت حاد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
23 پرایم به روش گردش مجدد نرمال سالین روشی جهت افزایش کفایت دیالیز (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
24 پیوند سلول های بنیادی هماتوپوییتیک (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 10، شماره: 2
25 پیوند کبد و مراقبت های پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 2
26 تاثیر آموزش بر حساسیت اخلاقی پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 19، شماره: 1
27 تاثیر ادراک پایبندی به قرارداد روان شناختی بر عملکرد شهروندی سازمانی در کارکنان یک شرکت صنعتی: نقش میانجیگرانه وفاداری سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 19، شماره: 1
28 تاثیر محلول کلرهگزیدین گلوکونات 2 درصد بر پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی در بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در یک بیمارستان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 1
29 تاریخچه پرستاری با مروری اجمالی بر تاریخچه دانشکده پرستاری ارتش جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 11، شماره: 1
30 تریاژ در بیماران با خونریزی دستگاه گوارش فوقانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 2
31 تعیین فراوانی و علل ترومای چشمی در مصدومین نظامی مراجعه کننده به بیمارستان های منتخب آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 4
32 تغذیه داخل روده ای در مقایسه با تغذیه کامل وریدی در پانکراتیت حاد (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 2
33 تفکر انتقادی و تصمیم گیری مناسب در فرآیند پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 1
34 خودکارآمدی و ارتقاء سلامت در گیرندگان کلیه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 2
35 دانش پرستاران بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های منتخب شهر تهران در زمینه تفسیر گازهای خون شریانی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 3، شماره: 2
36 روش های پیشگیری از فلبیت ناشی از کاتتر ورید محیطی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 2
37 روش های تحریکی غیر تهاجمی بر رفع احتباس ادراری پس از اعمال جراحی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 15، شماره: 1
38 روش های مقابله با اضطراب و استرس در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونر؛ آموزش همتا و تور آشناسازی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 2
39 رویکردهای نوین در شناخت، درمان و مراقبت از بیماران مبتلا به بیماری های التهابی روده (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 1
40 طراحی و پیاده سازی چک لیست ارزشیابی فعالیت های آموزشی فراگیران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
41 فرآیند ممیزی بالینی و ارتقاء کیفیت خدمات بالینی پرستاران (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
42 کله سیستیت حاد و مزمن (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 2
43 کنترل حجم باقی مانده معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 17، شماره: 1
44 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام چهارم: تنظیم اهداف، سوال و فرضیات (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
45 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام دوم بیان مساله (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 1
46 متدولوژی تحقیق در پرستاری گام سوم: مروری بر متون (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 13، شماره: 2
47 متدولوژی تحقیق در پرستاری: گام نخست انتخاب موضوع و نحوه نگارش عنوان (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 2
48 محاسن و معایب استفاده از آموزش الکترونیک در پرستاری (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
49 مدیریت اضطراب مرگ در پرستاران بر مبنای آموزه های قرآنی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 14، شماره: 1
50 مراقبت های پرستاری در پیوند کلیه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 12، شماره: 2
51 مراقبت های پرستاری در جراحی باریاتریک (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 1
52 مروری بر تجارب به ثبت رسیده کارکنان حرف های مراقبت بهداشتی در طول جنگ های مختلف با تمرکز بر جنگ عراق علیه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 4
53 مروری بر تغذیه روده ای در بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 16، شماره: 2
54 مقایسه تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 5، شماره: 2
55 مقایسه تاثیر آموزش به روش سخنرانی و آموزش بالینی نحوه مراقبت از بیماران مبتلا به آنژین صدری بر نگرش پرستاران بخش اورژانس بیمارستان های نظامی شهر مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 1
56 مقایسه تاثیر ضدعفونی کننده های موضعی ایزوپروپیل الکل و کلرهگزیدین گلوکونات بر قند خون بیماران دیابتیک مراجعه کننده به اورژانس یک بیمارستان نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 6، شماره: 1
57 مقایسه تاثیر کپسول سدا مین (سنبل الطیب) و استنشاق رایحه اسطوخودوس برکیفیت خواب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی در بیمارستان آجا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 4، شماره: 3
58 مقایسه روش های تغذیه ای متناوب و بلوس بر میزان آسپیراسیون تنفسی در بیماران مبتلا به سپسیس بستری در بخش های مراقبت های ویژه: یک کارآزمایی بالینی تصادفی سه سوکور (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 3، شماره: 3
59 نقش پرستار در سازگاری جانبازان قطع عضو (دریافت مقاله) فصلنامه علوم مراقبتی نظامی دوره: 2، شماره: 1
60 نقش روش های مختلف آموزشی بر خود مراقبتی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) مجله دانشکده پرستاری ارتش دوره: 18، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر آموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری بیمارستان های نظامی شهر مشهد در مقابله با حوادث هسته ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
2 بررسی تاثیر آموزش سامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی بر میزان آمادگی پرسنل پرستاری بیمارستانهای نظامی شهر مشهد در مقابله با حوادث هسته ای (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
3 بررسی میزان آمادگی مواجهه با حوادث و بلایا در سطح یکی از بیمارستان های نظامی شهر مشهد در سال 1396 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت بحران و پدافند غیر عامل
4 بررسی میزان آمادگی مواجهه با حوادث و بلایا در سطح یکی از بیمارستانهای نظامی شهر مشهد در سال 1396 (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا