دکتر فاطمه جهانی شکیب

دکتر فاطمه جهانی شکیب استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

دکتر فاطمه جهانی شکیب

Dr. Fatemeh Jahanishakib

استادیار گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه بیرجند

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پایش تغییرات نمایه های پرندگان و ماهیان تالاب بین المللی هامون با استفاده از ماتریس متقاطع کی سیم (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 10، شماره: 27
2 تدوین راهبردهای مدیریتی به کمک روش نوین ارزیابی آسیب پذیری اکوسیستم-های تالابی(مطالعه نمونه: تالاب چغاخور) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 5
3 کارایی الگوریتم جست وجوی گرانشی نسبت به تخصیص چندهدفه سرزمین در به گزینی کاربری کشاورزی حوضه آبخیز بیرجند (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 4
4 مقایسه و اعتبار سنجی دو رویکرد بهینه سازی کاربری ها در آمایش سرزمین شهرستان گرگان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 8، شماره: 29
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات متقابل کاربری زمین و کیفیت آبهای سطحی با تاکید بر شاخصهای اندازه گیری آن (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
2 Introduction of local participation model in planning and development of desert ecotourism (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
3 بررسی قابلیتهای ژئومورفولوژی در مطالعات اکولوژیکی و برنامه ریزی های محیطی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
4 بکارگیری فاکتورهای زیست محیطی زمین در ارزیابی تناسب ساختار فضایی شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 تببین امایش مخاطره محور و بررسی مهمترین عوامل آن در پیشگیری از بحرانهای طبیعی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
6 تحلیل سیمای سرزمینی اثرات جزایر حرارتی بر کیفیت محیط زیست شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
7 تحلیل منطقه ای و سطح بندی سازمان فضایی سکونتگاه های دهستان شاندیز بر اساس مجموعه عوامل نظم دهنده طبیعی و انسان ساخت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
8 چارچوب انتخاب سیستماتیک شاخصها جهت تعیین اثرات گردشگری بر خدمات اکوسیستمی (دریافت مقاله) دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 چالش های بکارگیری سناریوها در برنامه ریزی کاربری زمین (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
10 چشم انداز کاربرد نانو تکنولوژی در محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
11 ریشه های عدم تحقق توسعه پایدار شهری در ایران (نمونه موردی : طرح های شهری) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
12 شناسایی عوامل تاثیرگذار در ارزیابی اثرات توسعه نیروگاه های خورشیدی در بستر چرخه حیات (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
13 طراحی یک سیستم جدید جهت استحصال ارزانتر گاز از لندفیل با رویکرد افزایش عمر مفید لندفیل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
14 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت بحران زلزله (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
15 مزایا، معایب و عناصر موفقیت رویکرد مشارکتی در برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
16 معرفی مدل مشارکت محلی در برنامه ریزی و توسعه اکوتوریسم بیابان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
17 نقش فاکتورهای مختلف موثر بر جزایر حرارتی شهری (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران