دکتر مسعود ترابی آزاد

دکتر مسعود ترابی آزاد دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

دکتر مسعود ترابی آزاد

Dr. Masood Torabiazad

دانشیار- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.