دکتر احمد اسدزاده

دکتر احمد اسدزاده دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

دکتر احمد اسدزاده

Dr. Ahmad Asadzadeh

دانشیار اقتصاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تکانه های نفتی بر مخارج سلامت در ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 7
2 اقتصاد سایه و نابرابری درآمدی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدلسازی اقتصادی دوره: 9، شماره: 30
3 بخشش نوع دوستانه و تأثیر مشوق‌های مالیاتی بر آن موردمطالعه: شهرهای منتخب ایران (1388 تا 1395) (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی ارتباط مخارج سلامت دولتی و خصوصی و رشد اقتصادی در ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 14، شماره: 2
5 بررسی تاثیر زکات برتوزیع ثروت جامعه با استفاده از رویکرد مدل سازی عامل- بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 54، شماره: 3
6 بررسی تاثیر فعالیت های بانکی و بورس بر درآمدهای مالیاتی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
7 بررسی تطبیقی سیستم اقتصادی پونزی و غیرپونزی با رویکرد مدل‌سازی عامل- بنیان (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 6، شماره: 3
8 بررسی عوامل موثر بر هزینه های کمرشکن خدمات درمانی در بیمارستان های عمومی شهر تبریز: یک مطالعه موردی (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 13، شماره: 6
9 بررسی فقر در حوزه آبریز کرخه بین سال های ۱۳۸۳-۱۳۶۲ (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 43، شماره: 3
10 بررسی نقش اشتغال و تحصیلات زنان بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 15، شماره: 3
11 بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی در ایران: رویکرد الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 5، شماره: 4
12 بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه صنعت گردشگری پزشکی در ایران: رویکرد پویایی های سیستمی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 27
13 بررسی نقش منطقه آزاد تجاری- صنعتی ارس در ایجاد همگرایی تجاری با کشورهای حوزه CIS، چین و ترکیه (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 1، شماره: 3
14 پیش بینی پنج ساله ورشکستگی مالی برای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مالی دوره: 16، شماره: 1
15 تاثیر تغییرات قیمت نفت و حجم کالاهای کانتینری بر هزینه حمل ونقل دریایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 16، شماره: 1
16 تاثیر حکمرانی خوب بر تولید ناخالص داخلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 2، شماره: 1
17 تاثیر سرمایه انسانی بر بهره وری کل عوامل تولید در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 8، شماره: 3
18 تاثیر عوامل انگیزشی گردشگری درمانی بر قصد رفتاری گردشگران: نقش واسطه ای عوامل ادراکی و رضایتمندی (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی و توسعه گردشگری دوره: 7، شماره: 24
19 تحلیل اثرات همزمان آزادی اقتصادی توسعه انسانی وآزادی سیاسی درکشورهای منتخب اسلامی 2001-2010 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 13
20 تحلیل تاثیر یارانه بیمه صادراتی بر صادرات غیر نفتی با استفاده از رگرسیون فازی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 7، شماره: 28
21 تعیین ارزش تفرجگاهی روستای توریستی کندوان به روش هزینه سفر منطقه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 19، شماره: 51
22 عوامل موثر بر تقاضای بیمه عمر در کشورهای درحال توسعه منتخب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 29، شماره: 4
23 کیفیت نهادی و رشد اقتصادی؛ دموکراسی یا حاکمیت قانون؟(مورد مطالعه گروه کشورهای اسلامی، ۲۰۱۱-۲۰۰۲) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 3، شماره: 1
24 نقش بازار محوری در بهبود عملکرد برند در بازارهای بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 7، شماره: 1
25 نقش عوامل فردی، محیطی و مدگرایی در تسهیل خرید آنی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 7، شماره: 1
26 نقش متغیرهای اجتماعی-اقتصادی (SES) در توضیح نابرابری¬های سطوح سلامتی در بین دانشجویان (نمونه موردی: دانشجویان دختر دانشگاه تبریز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 1، شماره: 2
27 نقش و کارایی دولت جمهوری اسلامی ایران در تحقق عدالت اقتصادی در سه دهه اخیر (با استفاده از رهیافت TVP) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بهره وری دوره: 13، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثربخشی مدیریت زنجیره تامین با استفاده از کارت امتیازی متوازن در شرکت های تولیدی نرم افراز شهرستان مراغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدل ها و تکنیک های کمی در مدیریت
2 ارزیابی تاثیر برند و شخصیت نام تجاری بر وفاداری مشتریان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
3 انتخاب سایت های مناسب برای تبلیغات اینترنتی با استفاده از روش AHP (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
4 اهمیت شعارهای تبلیغاتی و طراحی صحیح آنهادر ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی مدیریت و فرهنگ توسعه
5 اهمیت شعارهای تبلیغاتی وطراحی صحیح آنها درارزش ویژه برند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت
6 بررسی اثر تکانه های نرخ سود تسهیلات بانکی بر تابع تقاضای پول در ایران با استفاده از الگوریتم جستجوی گرانشی و الگوریتم کرم شب تاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
7 بررسی اثر رژیم های ارزی بر جریان توریسم بین المللی در کشورهای منتخب اسلامی رهیافت جاذب (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس
8 بررسی اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال در صنایع استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 بررسی اثر کارآفرینی بر رشد اقتصادی با استفاده از مدل رشد درونزای رومر در اقتصادهای نوآور محور (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن ۲۱
10 بررسی اثر مجزاسازی عوارض شهرداری بر عرضه مسکن طی دوره 1390-1370 (مطالعه موردی: استان اصفهان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
11 بررسی اثرات حذف واردات کالاهای واسطه ای و سرمایه ای بخش های مختلف بر تولید ملی با رهیافت داده ستانده (دریافت مقاله) همایش منطقه ای تولید ملی،حمایت از کار سرمایه ایرانی
12 بررسی احداث انبار نفت در عسلویه به روش BOO (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
13 بررسی احداث انبار نفت در عسلویه به روش BOO (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
14 بررسی تاثیر تکانههای مخارج دولت بر روی متغیرهای کلان اقتصادی (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
15 بررسی تأثیر قابلیت یادگیری سازمانی بر تعهد سازمانی (مطالعه موردی: اداره کل بنادر و دریانوردی استان مازندران) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری
16 بررسی تأثیرات انتقال الکترونیکی وجوه در سرعت بخشیدن به عملیات بانکی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و اولین همایش بین ‏المللی تجارت و اقتصاد الکترونیکی
17 بررسی موانع ارتقای تجارت الکترونیک فرش با تکیه بر بازار فرش تبریز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
18 بررسی موانع ارتقای تجارت الکترونیک فرش با تکیه بر بازار فرش تبریز (دریافت مقاله) دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
19 بررسی و ارائه مدل برای بازاریابی چابک و نقش آن در رقابت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار
20 پیش بینی تقاضای بنزین در ایران بر مبنای شاخص های اقتصادی: یک تحلیل مقایسه ای بین الگوریتم های ژنتیک و PSO (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
21 تاثیر بیثباتی نرخ ارز بر جریان تجارت دو جانبه ایران و کشورهای اکو (با دو رویکرد دادههای تابلویی و منطق فازی) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت، اقتصاد و حسابداری
22 تاثیر فناوری اطلاعات ارتباطات(ICT) بر روی سودآوری بانک های منتخب ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت
23 تاثیر همزمان FDI و نرخ شهرنسینی بر رشد اقتصادی: رهیافت گشتاورهای تعمیم یافته GMM (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
24 تأثیر زیرساخت های حمل و نقل زمینی بر رشد اقتصادی ایران (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی موانع استقرار دولت الکترونیکی در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
26 تخصیص پویای پهنای باند اینترنتی به کاربران بر مبنای اوزان گروههای کاربری در شبکه های محلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات
27 تعیین کننده های هزینه های کمرشکن خدمات درمانی (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
28 مدل پویای اقتصاد حمل و نقل مسافر در مسیر استان آذربایجان شرقی و استان تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
29 مدیریت کسب و کارهای خانوادگی درصنعت توریسم وگردشگری درکسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ابزار و تکنیکهای مدیریت