دکتر محمدرضا مددی

دکتر محمدرضا مددی عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

دکتر محمدرضا مددی

Dr. MohammadReza Madadi

عضو هیات علمی دانشگاه جیرفت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی قابلیت برنامه ریزی بیان ژن در تخمین تبخیرتعرق پتانسیل در مقایسه با رابطه هارگریوز- سامانی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 4
2 ارزیابی کارایی درخت تصمیم در ترکیب با تبدیل موجک به منظور پیش بینی نوسانات سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت کرمان- باغین) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 3
3 افزایش راندمان رسوب شویی تحت فشار مخازن با اتصال سازه PBC به دریچه تخلیه رسوب (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 66
4 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از سنگ چین و پوشش گیاهی بر آب شستگی اطراف تکیه گاه پل (دریافت مقاله) مجله فناوری های پیشرفته در بهره وری آب دوره: 2، شماره: 3
5 بررسی آزمایشگاهی مشخصه های جت غوطه ور در فرآیند هوادهی به مخزن سیال ساکن (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 13، شماره: 3
6 تخمین پارامترهای معادله ماسکینگهام غیرخطی به وسیله الگوریتم جستجوی گرگ (WSA) (مطالعه موردی: رودخانه کارده) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 17، شماره: 67
7 مطالعه آزمایشگاهی سرریز کلید پیانویی با تغییر نسبت عرض کلیدها (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 20، شماره: 77
8 مطالعه آزمایشگاهی عوامل موثر بر شکل گیری جریان موجکی در سرریزهای لبه پهن (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 26، شماره: 6
9 مقایسه عملکرد دو نوع پوشش طبیعی و مصنوعی در کاهش تبخیر از مخازن آبی: مطالعه موردی (منطقه جیرفت) (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 4
10 نقش احداث سد مخزنی نرمآب بر کاهش پهنه سیل و خسارات وارده به اراضی پایین دست (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 4، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی قابلیت سیستم استنتاج فازی عصبی تطبیقی ( ANFIS ) در پیش بینی جریان روزانه رودخانه پل رود با استفاده از داده های بارش و دبی (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
2 ارزیابی قابلیت معادلات تجربی انتقال رسوب در تخمین بار رسوبی ورودی به مخزن سد جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
3 استخراج معادلات ناویر-استوکس بااستفاده از مفهوم مشتق مادی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
4 برآورد جریان زیست محیطی رودخانه هلیل با روش های تنانت و منحنی تداوم جریان (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
5 بررسی آسیب پذیری آبخوان دشت بم با استفاده از روش دراستیک و درخت تصمیم (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
6 بررسی اثرات زیست محیطی احداث سدها (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی حقوق محیط زیست و منابع طبیعی زاگرس
7 بررسی تجربی تاثیر شوری آب بر نرخ تبخیر از سطح آب (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران
8 بررسی خصوصیات انواع سدهای لاستیکی و نقش آنها در توسعه منابع آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
9 بررسی روشهای محاسبه دبی زیست محیطی رودخانه ها؛ مطالعه موردی رودخانه پسیخان واقع در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
10 بررسی روند بارش ماهانه، فصلی و سالانه در استان گلستان به روش من-کندال و تحلیل رگرسیون (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
11 بررسی روند تغییرات خشکسالی در استان آذربایجان غربی با استفاده از شاخص SPI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدلسازی گیاه، آب، خاک و هوا
12 بهره برداری پایدار از منابع آب سدها با کنترل رسوب گذاری مخازن (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
13 بهینه سازی بهره برداری از ایستگاه پمپاژ با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (مطالعه موردی: ایستگاه پمپاژ شهرستان بافت) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
14 تاثیر انحنای پیشانی سرریز تا مقطع طولی ذوزنقه بر ضریب دبی و موقعیت مقطع کنترل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 تاثیر شیب وجه بالا دست سرریزبامقطع طولی ذوزنقه برضریب دبی ونمودار دبی - اشل (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 تأثیر دبی خروجی از نازل بر روی مشخصه های جت مستغرق در سامانه های تصفیه آب (دریافت مقاله) همایش ملی کشاورزی و سلامت
17 تأثیر شکل تکیه گاه بر آبشستگی موضعی اطراف تکیه گاه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
18 تأثیر طول تاج سرریز لبهپهن مستطیلی دوشیبه بر ضریب دوبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی
19 تحلیل روند تغییرات آبدهی رودخانه های منتخب استان گلستان در دو دهه اخیر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
20 تعیین بهترین توزیع احتمال برای برآورد رسوب معلق در رودخانه تجن (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
21 تغییرات پروفیل سرعت و ابعاد ناحیه جداشدگی جریان باتغییر شیب وجه بالادست در سرریزبا مقطع طولی ذوزنقه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
22 حل تحلیلی موج ضربه ناشی از شکست سد (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 سنجش آلودگی آبهای زیرزمینی دشت ارومیه با استفاده از سیستم GISپارامتر مورد تحقیق : نیترات آب زیرزمینی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالابهای کویری ایران
24 شبیه سازی پارامترهای کیفی آبهای زیرزمینی با شبکه عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: استان گلستان) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
25 کاربرد ژئوممبرین ها در شبکه های آبیاری و زهکشی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
26 مرور روابط کلاسیک و نوین تخمین ضریب افت اصطکاک دارسی ویسباخ با هدف تعیین بهترین رابطه (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
27 معرفی اجزا و قابلیت های مدل QUAL2K در شبیه سازی کیفی آب های سطحی (مطالعه موردی:رودخانه بولدر کریک ،آمریکا) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر
28 هیدرولیک جریان روی سد با مقطع طولی ذوزنقه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی