سهراب کرد رستمی

 سهراب کرد رستمی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

سهراب کرد رستمی

Sohrab Kordrostami

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی ورشکستگی در بورس اوراق بهادارتهران با بکارگیری مدل پویایی شبکه: روشی بر پایه تحلیل پوششی داده ها (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 6، شماره: 22
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی کارایی و رتبه بندی DMU ها با به کاربردن روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مولفه های اصلی و کاهش بعد (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
2 Cost Efficiency of Supply Chain in Fuzzy Environment (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی داده ها
3 Cost performance analysis of sustainable supply chains (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
4 Data Envelopment Analysis for Evaluation of Road Safety Index (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
5 Efficiency decomposition in parallel production systems with different inputs (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
6 Finding efficient solutions of Multi Objective Assignment Problem by using Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها
7 Flexible measure in the presence of the partial input to output impacts process (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
8 Multi-period efficiency analysis in data envelopment analysis (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
9 Multi-period efficiency analysis in the presence of flexible measures (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
10 Multi-Period Sustainability Performance in the Presence of Discrete and Bounded Measures (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
11 Restricted Variation in Fuzzy Data Envelopment Analysis (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
12 RUSSELL GRAPH MEASURE AND SUPER EFFICIENCY IN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
13 Solving Super-Efficiency Infeasibility by Mean Values (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
14 تحلیل پوششی داده های بازه ای با ضرایب فازی در قیود با استفاده از 01- برش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
15 تعمیم مدل اساسی تحلیل پوششی داده‌ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران
16 کارایی هزینه ای در ساختارهای شبکه ای موازی - سری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
17 یک تخمین کران مضربی برای ارزیابی کارایی نسبی 28 شعبه ی منتخب یک بانک در سراسر کشور بدون متغیر های کمکی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها