دکتر محمدحسن تحریریان

دکتر محمدحسن تحریریان استاد دانشگاه شیخ بهایی

دکتر محمدحسن تحریریان

Dr. Mohammad Hasan Tahririan

استاد دانشگاه شیخ بهایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Comparative Study of Contextual and Personal Factors Associated with Burnout and Its Consequences: A Case of EFL Teachers in Public Schools and Private Institutes (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 10، شماره: 2
2 An Evaluation of Practicum Courses at Farhangian University (دریافت مقاله) مجله ایرانی تحقیق در آموزش زبان دوره: 7، شماره: 2
3 Analysis of Iranians’ Writing Performances in Virtual and Real Environments (دریافت مقاله) تحقیق در آموزش زبان انگلیسی دوره: 2، شماره: 1
4 Bilingual and Monolingual EFL learners’ Use of Writing Metacognitive Strategies and Writing Performance (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 6، شماره: 1
5 Communication Strategies Used in Oral and Written Performances of EFL Learners from Different Proficiency Levels: The Case of Iranian EFL University Students (دریافت مقاله) مجله آموزش زبان و مطالعات ترجمه دوره: 2، شماره: 1
6 Conceptualization of Hope for EFL Teaching within the Iranian Context: A Grounded Theoretical Model (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 2
7 Difficulties Facing Iranian EFL Senior High School Learners and Strategies They Use to Understand English Idioms (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل آموزش زبان انگلیسی دوره: 7، شماره: 2
8 Evaluation of Newly Developed EAP Textbooks for the Students of Medicine Published by SAMT (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 4، شماره: 4
9 Exploring the Factors Triggering Iranian EFL Teachers' Immunity: A Mixed-Method Inquiry (دریافت مقاله) مجله زبانشناسی کاربردی و ادبیات کاربردی: دینامیک و پیشرفت دوره: 9، شماره: 2
10 Investigating Investment for Teaching English in Iranian Upper Secondary Schools: A Critical Needs Analysis Approach (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 2
11 Iranian EFL Teachers’ and Policymakers’ Perceptions of Success in High-school Classes: A Critical Exploratory Study (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهارتهای زبان دوره: 41، شماره: 1
12 Iranian Senior High School EFL Teachers' Perspectives of Lesson Study: Perceiving Challenges, Hindrances, and Benefits (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای نوین در مطالعات زبان انگلیسی دوره: 9، شماره: 3
13 Task Complexity Manipulation and EFL learners’ interactions in the process of collaborative pre-planning (دریافت مقاله) تحقیقات کاربردی در زبان انگلیسی دوره: 8، شماره: 1
14 بررسی گرایش ها و تحلیل بین فرهنگی دیوارنوشته ها: گفتمان خاموش (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Collaborative Pre-task Planning, Task Complexity Manipulation, and Iranian EFL Learners’ Oral Performances (دریافت مقاله) کنفرانس ملی رویکرد های نوین در زبان شناسی کاربردی و مطالعات ترجمه
2 Empowering Gains of ESAP Course Design through Operationalization of a Synergic Model: Suggestions and Implications (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
3 Implementing and Gauging Bakhtin’s Legacy of Dialogism for Classroom-Based Assessments: Ripe for Syllabus Innovation (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
4 Iranian ESP Subject Matter Teacher's beliefs on Language Teacher’s Professional Knowledge as Defined in Kumaravadivelu’s KARDS Model: A Survey (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زبان انگلیسی
5 On Addressing Discursive Coherence and Topicality in the Medical Discourse ofSchizophrenia (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
6 Translator ideology translation of political novels: A case study of 1984 and Homage to Catalonia (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مطالعات زبان انگلیسی