مهندس سید مهدی نقوی

مهندس سید مهدی نقوی مدیرعامل شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه

مهندس سید مهدی نقوی

Seyed Mahdi Naghavi

مدیرعامل شرکت فنی مهندسی فولاد مبارکه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.